Katalog

Joanna Stasiak
Różne, Sprawdziany i testy

Test kompetencji uczniów klasy III

- n +

TEST KOMPETENCJI UCZNIÓW KL.III

imię i nazwisko....................................................
klasa:...........
1. Przeczytaj uważnie tekst.

Dzieci z klasy trzeciej mówiły na lekcjach o swoich wakacyjnych planach. Krzyś i Ania siódmego lipca wyjeżdżają na kolonie nad morze, do Kołobrzegu. Będą tam oglądać latarnie morskie, różne statki. Będą również spacerować i opalać się na plaży oraz kąpać w Morzu Bałtyckim. Spędzą tam trzy tygodnie.

Przemek wybiera się w Tatry, do Zakopanego, gdzie planuje dużo czasu poświęcić górskim wspinaczkom. Jest on bardzo odważny, bo na pierwszą górską wyprawę wybrał się z tatą już w wieku pięciu lat. Nie bał się nawet jechać wyciągiem krzesełkowym.

Natalia z kolei odwiedzi swoją ciocię w Warszawie, która zaplanowała już dla niej szereg atrakcji, np. zwiedzanie zamku królewskiego, Łazienek, Pałacu Kultury i Nauki.

Kilkoro dzieci wyjedzie na wieś, gdzie zawsze można miło spędzić czas, szczególnie, gdy w pobliżu jest jakiś staw lub rzeka, w których się można kąpać.

Pozostałe dzieci spędzą wakacje w swojej miejscowości. Będą chodzić do lasu na grzyby, kąpać się w basenie, a gdy pogoda nie będzie sprzyjać zabawom na powietrzu, przeczytają jakąś książkę lub obejrzą ciekawy program w telewizji.

Wszyscy po wakacjach z pewnością wrócą do szkoły zadowoleni, wypoczęci i zdrowi.


2. Odpowiedz na pytania:
- Co będą robić dzieci, które nie wyjadą na wakacje?
 

- Kto pojedzie do Kołobrzegu?


- Kogo odwiedzi Natalia?

- Kiedy wybrał się Przemek na pierwszą wyprawę górską?

3. Ułóż następujące wyrazy w kolejności alfabetycznej:
góry, Warszawa, rzeka, plaża, wakacje, morze, drzewa, grzyby, statek, latarnia.
 
 4. Wyszukaj w tekście i napisz po dwa wyrazy z:

- "rz" po spółgłoskach ....................................................................................

- "ó" niewymiennym .........................................................................................

- "ó" wymiennym ...........................................................................................


5. Odszukaj w tekście po 2 przykłady podanych części mowy i wpisz je do tabeli.
RZECZOWNIKI CZASOWNIKI PRZYMIOTNIKI Liczebniki
      
      


6.Podane zdanie rozwiń za pomocą przymiotników:
Przemek wybrał się na wycieczkę.


7. Zamień zdania na równoważniki:
Dzieci rozmawiają o swoich wakacyjnych planach.

Ania wyjeżdża na kolonie.

8. Napisz krótki list, w którym zaprosiłbyś kolegę do siebie na wakacje. W liście opisz krajobraz okolicy, w której mieszkasz.
 
 
 
 
 
 
 
  9. Określ osobę, liczbę i czas wyrazów:

przyjedziemy - ...................................................................................................

pływały - ............................................................................................................

opowiadasz - ......................................................................................................

10. Uzupełnij brakujące wyrazy:
 
stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
Dobrze   
  Ciekawsza 
    najszybciej


11. Kamil wybrał się do lasu na grzyby. Do której z warstw lasu one należą? Ponumeruj warstwy lasu od najniższej do najwyższej:

... runo. .. wysokie drzewa. .. runo leśne. .. podszyt

12. W czasie wycieczki w góry dzieci zastał deszcz. Opisz, co dzieje się z wodą deszczową, jak woda krąży w przyrodzie.
 
 
 
 


13. Podczas wakacji dzieci będą podróżować różnymi środkami lokomocji. Wymień po 2 z każdego rodzaju:

- lądowy-..........................................................................................................

- wodny- ..........................................................................................................

- powietrzny- ...................................................................................................

14. W drodze na wakacje pociąg jechał przez pola, gdzie rosły: słoneczniki, buraki cukrowe, ziemniaki, rzepak, len, konopie. Zapisz podane nazwy roślin w odpowiedniej rubryce:
rośliny okopowe rośliny oleiste rośliny włókniste
 
  15. a) Michał i Paweł wyjechali pociągiem na kolonie o wskazanej na zegarze godzinie. Podróż trwała 2 i pół godziny. O której godzinie zajechali na miejsce?


b) za bilety kolejowe mieli zapłacić po 12zł 50gr. Do kasy dali banknot
50 zł. Ile dostali reszty?

16. Na obozie sportowym codziennie rano dzieci biegały okrążając boisko 3 razy. Boisko to miało kształt prostokąta o wymiarach 15 m na 25 m.
Ile metrów pokonywały dzieci?
17. Narysuj plan fragmentu miasta, w którym wypoczywały dzieci. Oto wskazówki:
- ulica Lipowa i Kasztanowa są równoległe do siebie (Lipowa jest na północ od Kasztanowej),
- na zachodnim końcu Lipowej i Kasztanowej biegnie prostopadła do nich ulica Dębowa,
- ośrodek wypoczynkowy znajduje się na rogu Kasztanowej i Dębowej (po północnej stronie Kasztanowej).
18. Gdy kończyły się wakacje, dzieci postanowiły przypomnieć sobie czego nauczyły się z matematyki. Czy ty też pamiętasz? Rozwiąż zadania. Wykorzystaj pisemne sposoby obliczeń tam, gdzie to konieczne.

a) 68 - 54 + 37 =

b) 3 x (456-238) =

c) 1176: 7 - 99 =

d) 564 - x = 192

Opracowanie: Joanna Stasiak

Wyświetleń: 168299


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.