Katalog

Dorota Graf-Kiereta
Język polski, Wypracowania

"Dziękuję ci, że jesteśmy stale w kratkę" - rozważania na temat człowieka i jego natury inspirowane wierszem "Podziękowanie" J. Twardowskiego.

- n +

"Dziękuję ci, że jesteśmy stale w kratkę" - rozważania na temat człowieka i jego natury inspirowane wierszem "Podziękowanie" J. Twardowskiego.

Cele lekcji:
Po lekcji uczeń potrafi:
a) na poziomie wiadomości:
- zdefiniować pojęcie tolerancja,
- wyjaśnić, kim jest autor wiersza.
b) na poziomie umiejętności:
- wyszukać w wierszu odpowiedni cytat,
- w kilku zdaniach wypowiedzieć się na temat wiersza,
- zredagować krótką notatkę podsumowującą dyskusję.

Metody i formy pracy: dyskusja inspirowana wysłuchaną pieśnią, praca ze słownikiem, ukierunkowana analiza wiersza, praca indywidualna, wspólny śpiew.

Wykorzystany materiał:
- słowa pieśni "Tolerancja" S. Sojki odbite na ksero,
- pieśń nagrana na taśmie,
słowniki (jęz. polskiego, synonimów

Przebieg lekcji
1. Wysłuchanie pieśni "Tolerancja" Stanisława Sojki - inspiracja do dyskusji na temat tolerancji. (nauczyciel rozdaje uczniom tekst pieśni odbity na ksero)
* Tekst Sojki skłania do refleksji o życiu. Utwór uczy nas wrażliwości i otwarcia na problemy innych ludzi. Raj realizuje się jakby już tu na ziemi - bez drugiego człowieka nie jest możliwy do osiągnięcia
* Tolerancja - to wyrozumiałość dla innych, dla ludzkich błędów, niedoskonałości
* Pojęcie "tolerancja" - według słownika

2. Informacja o autorze wiersza "Podziękowanie" (krótka notatka do zeszytu)
Jan Twardowski - (ur. 1915) poeta, ksiądz, w czasie wojny żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego, ukończył polonistykę, od 1948 r. jest księdzem. Debiutował w 1935 r., a w 1937 opublikował I tom poezji "Powrót Andersena". Inne tomiki to: 'Znaki ufności" (1970), "Niebieskie okulary" (1980), "Rachunek dla dorosłego" (1982)

3. Głośna prezentacja wiersza
* Dyskusja ukierunkowana pytaniami umieszczonymi pod tekstem wiersza:
a) Kim jest podmiot liryczny i adresat wiersza?
Podmiot liryczny ma cechy samego poety, adresatem jest Bóg (apostrofa - "Dziękuję ci....")
b) Jakie elementy i kolory świata przyrody spotykamy w wierszu?
Świat przyrody
Kolory Elementy
Bladożółty, oliwkowozielony, czerwony, szaroniebieski, brunatnofioletowy, złoty Krowy, psia trawka, kijanki, dzięcioły, pstrągi, wilcza jagoda, gile z grubymi dziobami i dudki z krzywymi
Wielość kolorów, różne barwy Bogactwo, różnorodność form,
odcienie, pełna gama kolorów zmienność kształtów

c) Za co poeta dziękuje Bogu? Co przypomina wiersz?
Poeta dziękuje Bogu za to, że świat przyrody jest taki różnorodny a przez to bogaty. Wiersz przypomina dziękczynną modlitwę.

4. Refleksje na temat człowieka i jego natury - samodzielne wypowiedzi uczniów.
5. Przykładowa notatka podsumowująca, którą redagują uczniowie.
Człowiek chciałby być jednoznaczny, do końca określony, np. zdecydowanie dobry ( biały) albo zły (czarny). Człowiek lubi schematy, ale na złość jest "stale w kratkę" czyli zmienny, złożony, usytuowany pomiędzy dobrem a złem. W każdym człowieku są elementy dobra i zła, wady i zalety. I to jest właśnie optymistyczne, bo dzięki temu nikogo nie można przekreślać. Modlitwa przeradza się w religijno - filozoficzna refleksję. Dotyczy ona ludzkich wad i błędów. Mimo tych ułomności nie należy odrzucać drugiego człowieka. Wiersz uczy nas tolerancji dla ludzkich potknięć, błędów i niedoskonałości. Poeta chwali tych, "co tak kochają, że bronią błędów".

Dopiero teraz uczniowie zapisują temat lekcji


6. Podsumowanie lekcji - słowa ks. Jana Twardowskiego
"Próbuję pisać wiersze, które nie byłyby manifestami. Lepiej niech nie nawołują i nie nawracają. Niech niosą swoje treści w łagodnym zawieszeniu. W życzliwej otwartości na życie i jego wewnętrzne sprawy. Niech podejmują dialog ze wszystkimi postawami. Myślę, że kto, jak to, ale poeta powinien być towarzyszem wierzących i niewierzących. Szukać tego, co łączy a nie dzieli."

7. Ocena najaktywniejszych uczniów.
8. Zadanie domowe: Spróbuj dopisać kilka wersów do wiersza:
"Dziękuję ci...." (za..., że...)
9. Zakończenie lekcji: Wspólny śpiew pieśni Sojki "Tolerancja".

Opracowanie: Dorota Graf-Kiereta

Wyświetleń: 4344


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.