Katalog

Grażyna Maria Nowicka
Technika, Scenariusze

Urządzenia techniczne - wiertarka jedno i dwubiegowa. Czytanie tabliczki znamionowej. Scenariusz lekcji z techniki.

- n +

URZĄDZENIA TECHNICZNE - WIERTARKA JEDNO I DWUBIEGOWA. CZYTANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ.

SCENARIUSZ LEKCJI Z TECHNIKI
Model lekcji Nr II - poznanie i przygotowanie informacji

Hasła programowe
- pojęcie budowy i obsługi wiertarki jedno i dwubiegowej
- zasady eksploatacji i bezpiecznej obsługi wiertarki
- czytanie i interpunkcja tabliczki znamionowej
- schemat mechaniczny wiertarki

Wiadomości poznane przez uczniów:
- zdobycie wiadomości o sposobie działania wiertarki
- budowa wiertarki jedno i dwubiegowej
- odczytywanie tabliczki znamionowej wiertarki
- czytanie schematu mechanicznego
- poznanie ogólnych zasad eksploatacji wiertarki
- poznanie zasad bezpiecznej obsługi

Umiejętności osiągane przez uczniów
- umiejętność odczytywania symboli i treści na tabliczce znamionowej
- umiejętność myślenia technicznego- czytanie schematów kinematycznych za pomocą poznanych symboli w klasach młodszych
- umiejętność rozpoznawania części składowych i części wewnętrznych wiertarki.

Cele operacyjne:
uczeń
- poznaje budowę zewnętrzną i wewnętrzną wiertarki
- zna oznaczenia tabliczki znamionowej
- poznaje różne funkcje wiertarki.
uczeń
- kształci logiczne myślenie
- umiejętnie wykorzystuje wiadomości z klas młodszych
- kształci umiejętność komunikowania się za pomocą rysunku technicznego- elektrycznego
- posiada umiejętność myślenia technicznego- czytanie schematów kinematycznych
- potrafi odczytywać symbole znajdujące się na tabliczce znamionowej
- kształci umiejętność przeznaczenia części składowych wiertarki
- kształci umiejętność bezpiecznej obsługi wiertarki
uczeń
- umiejętnie wykorzystuje nowoczesne urządzenia techniczne w praktyce
- wdraża do bezpiecznej obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną
- uświadamia jakie mogą być skutki nieprawidłowego odczytywania symboli na tabliczce znamionowej wiertarki zagrażające życiu człowieka

Metoda pracy
- pogadanka słowno- problemowa
- pokaz
- praca z instrukcją i tabliczką znamionową
- metoda poglądowa

Forma pracy
- zbiorowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne
- wiertarka elektryczna wraz z przystawkami i nasadkami
- instrukcja obsługi
- tabliczka znamionowa
- schemat kinematyczny
- ćwiczenia

Literatura
1. W. Czyżewski -" Technika kl. VII"
2. W. Kozak"Praca technika- kl. VII"
3. L. Łabedzki" Technika kl. VII"
4. A. Słodowy" Majsterkuję narzędziami EMA-COMBI"
5. Roland Goock-"Zrób to sam"
6. B. Kiernicki" Wybór konspektów zajęć technicznych"
7. R. Janas -"Metodyka wychowania technicznego"

Przebieg lekcji

POTRZEBA - CEL - ZADANIE
1. Raport- stan uczniów- obowiązki uczniów funkcyjnych.
2. Zagrożenia wynikające z porażenia prądem elektrycznym
3. Uświadomienie celu lekcji.
4. Zapisani tematu lekcji na tablicy.


TEMAT: URZĄDZENIA TECHNICZNE- WIERTARKA JEDNO I DWUBIEGOWA. CZYTANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
1. Budowa wiertarki.
2. Odczytywanie tabliczki znamionowej.
3. Czytanie schematu mechanicznego wiertarki.
4. Ogólne zasady eksploatacji wiertarki.
5. Zasady bezpiecznej obsługi wiertarki.

ANALIZA ZADANIA

1.Omówienie budowy i przeznaczenie wiertarki
Wiertarka elektryczna jest przeznaczona wyłącznie do celów majsterkowania domowego
Wiertarka składa się z:
- Uchwytu, w którym mocowane jest narzędzie skrawające
- Uchwyt połączony jest z wiertarką przez nakręcenie na gwintowaną końcówkę wrzeciona
- Cylindryczna część obudowy służy do nakładania przystawek i nasadek, które spełniają wiele funkcji. Mogą być użyte do: cięcia, polerowania, szlifowania, strugania. Można zamocować wiertarkę w stojanie- pozycja pionowa i wykonywać operacje
- Przełącznik biegów wewnątrz wiertarki (skrzynia biegów)- Umożliwia dostosowanie prędkości obrotowych wrzeciona wiertarki do obciążenia lub wymagań przyłączonego napędu
a) przy biegł jałowym bez obciążeni:
- wrzeciono obraca się z prędkością 1800 obr/ min przy drugim biegu
- wrzeciono obraca się z prędkością 650 obr/min przy pierwszym biegu

- obudowa wiertarki- składa się z dwóch połówek i pokrywy tylniej
- przycisk wyłącznika- służy do włączania prądu elektrycznego silnika wiertarki

Wiertaka posiada przycisk blokady co decyduje o ciągłej pracy wiertarki.

- Samoczynny bezpiecznik termiczny- powoduje wyłączenie urządzenia w przypadku zbyt dużego przeciążenia wiertaki. Ponowne uruchomienie następuje po ostudzenia bezpiecznika wiertarki.
- Przewód zasilający prąd elektryczny

Przypomnienie uczniom, że
a) wiertarka zasilana jest prądem elektrycznym przemiennym o napięciu 220 V pobieranym z domowej instalacji elektrycznej
b) moc pobierana przez nią z sieci wynosi 350 W czyli trzykrotnie mniej niż pobiera domowe żelazko elektryczne
c) wewnętrzne części elektryczne są podwójnie izolowane i zasilanie nie wymaga przewodu uziemiającego
d) ciekawostką jest też, że wrzeciono z uchwytem wiertarskim jest dodatkowo izolowane elektrycznie od pozostałych metalowych części przekładni i silnika elektrycznego.

2. Znaczenie symboli znajdujących się na tabliczce znamionowej wiertarki.

- PRCv - typ wiertarki

- II L - jest to klasa ochronności

- - tez znak oznacza, że nie potrzeba dla tej wiertarki dodatkowych zabezpieczeń zerowania i izolowania

- 220 V napięcie zasilania

- 50- 60 Hz- napięcie w sieci

- 650/1800 obr/min - prędkość obrotowa wiertarki

- PN74 Polski Komitet Normalizacyjny, rok wydania normy

- 2,15 A- zabezpieczanie przeciążeniowe

- 450 W- moc pobierana

- 10/6- maksymalna średnica wiercenia w stali

- Poziom N- oznacza poziom zakłóceń radio-elektrycznych

- E- norma elektryczna 06251 nr. normy

- 87 / 78585 - rok produkcji, numer serii

Tabliczka znamionowa wiertarki


3. Schemat mechaniczno - kinematyczny wiertarki.4. Wiertarka jedno i dwubiegowa służy do wiercenia - praktycznie we wszystkich materiałach. Wszechstronność urządzenia polega na możliwości wymiany podstawowego wyposażenia wiertarki na wyposażenie dodatkowe w postaci nasadek przeznaczonych do różnych celów np. nasadka udarowa, pilarka tarczowa, szlifierka oscylacyjna, strugarka, szlifierka stołowa, tokarka i inne. Z nasadek i urządzeń dodatkowych za najlepsze uważać należy te, które można mocować zaciskowo bezpośrednio na korpusie wiertarki. Wydajność i obroty są dokładnie określone. Pobór mocy podany jest na tabliczce znamionowej.

5. Omówienie z uczniami zasad bezpiecznej obsługi wiertarki.
* Nie dotykaj rękoma narzędzi tnących, obrotowych
* Przed włączeniem wiertarki sprawdzić wzrokowo czy nie ma:
- uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia itp.)
- nadpaleń (zwłaszcza przewodów)
- uszkodzonych połączeń mechanicznych
* podczas wiercenia stosować okulary i rękawice ochronne
* właściwie odczytuj tabliczki znamionowe ze znakiem ochrony przeciwpożarowej
* w czasie przerw i po zakończeniu pracy zawsze wyłącz urządzenie z sieci
* bezmyślne stosowanie wiertarki może spowodować porażenie prądem elektrycznym
W praktyce najniebezpieczniejsze dla człowieka są stosowane prądy przemienne o częstotliwości przemysłowej tj. 50 Hz. Czynnikiem decydującym o porażeniu jest natężenie prądu (wartość jego zależy od napięcia oraz oporu).
Przy porażeniu prądem następuje skurcz mięśnia sercowego i zaburzenia oddychania(należy stosować sztuczne oddychanie). Skuteczność ratowania zależy od szybkiego działania po odcięciu dopływu prądu.

6. Podsumowanie wiadomości i ocena aktywności uczniów.
- Nauczyciel podsumowując zachęca uczniów do pogłębiania swojej wiedzy po przez czytanie fachowych czasopism
- Nauczyciel zachęca do dokładnego czytania i zaznajomienia się z instrukcją każdego zakupionego urządzenia elektrycznego.
- Nauczyciel poleca zapamiętać hasła:
CZYTAJ INSTRUKCJIĘ OBSŁUGI URZĄDZEŃ!
BEZMYŚLNE UŻYWANIE URZĄDZEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ POPARZENIA, PORAZENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻAR!!!
UŻYWANIE USZKODZONEJ WIERTARKI JEST ZABRONIONE!!!
- Nauczyciel dziękując za współpracę na lekcji rozdaje zakładki z w/w hasłami, wyrażając nadzieję, że będą one przestrogą dla wszystkich tych którzy będą obsługiwać urządzenie zasilane prądem elektrycznym.

Opracowanie: Grażyna Maria Nowicka
Szkoła Podstawowa nr9 w Łomży

Wyświetleń: 18344


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.