Katalog

Beata Jędrzejewska
Różne, Plany metodyczne

Plan pracy samorządu uczniowskiego

- n +

PLAN PRACY SU - 2002/2003 - Szkoły Podstawowej w Łaszewie

Poniższy regulamin został opracowany na podstawie prawnej Ustawy o systemie oświaty w oparciu o: Statut szkoły, Program Wychowawczy, Kalendarz Szkoły, i własne propozycje.

MIESIĄC ZADANIA FORMY REALIZACJI  UWAGI
wrzesień 1. Wybory do SU,


2. Opracowanie planu pracy samorządu uczniowskiego

3. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej - wybory przedstawicieli do samorządu przez uczniów klas I - VI,
- zebranie samorządu i wybór, poprzez głosowanie jawne, przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika,

- zapoznanie się z propozycjami przedstawicieli samorządu poszczególnych klas do zgłaszanymi do planu pracy,
- podział samorządu na sekcje: kulturalno - rozrywkową, porządkowa, ekologiczną i czytelniczą oraz określenie zadań każdej z sekcji.
- dyskoteka, opieka nad sprzętem grającym.
Udział w akcji: "Sprzątanie Świata"
październik  4. 14.X.-DEN - Wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym z okazji DEN,
- dekoracja sali gimnastycznej,
- przygotowanie zaproszeń dla pracowników oświaty na akademię,
- przygotowanie uroczystego poranku.
rozpoczęcie dyżurów na korytarzach
listopad 5. 11.XI - Świeto Niepodległości

6. Ciechanowski Tydzień Bez Papierosa7. Andrzejki
- przygotowanie gazetki okolicznościowej na tablicy samorządu,
- Zorganizowanie konkursu plastycznego


- wspólne wróżenie,
- dyskoteka.
Wywieszenie najlepszych prac


Scenariusz wieczoru andrzejkowego
grudzień 8. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia - zbiórka zabawek dla domu:"Markot",
- dekoracja szkoły witrażami świątecznymi,

- przygotowanie życzeń świątecznych,
- akcja:"Wyślij komuś życzenia".
pamiętaj o samotnych sąsiadach
styczeń 9. Włączenie się samorządu w akcję "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy"


9. Choinka
noworoczna
10. Podsumowanie I półrocza
- Loteria fantowa, z której
dochód przeznaczony będzie na rzecz "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy".


-dekoracja karnawałowa sali gimnastycznej,
- zabawa choinkowa klas I - VI.

- wykonanie diagramu słupkowego obrazującego średnią ocen w klasach IV- VI w pierwszym półroczu,
- prezentacja nazwisk uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,75 na gazetce samorządu,
- wywieszenie na gazetce klas oraz nazwisk uczniów z najlepszą frekwencją
 
luty 11. Walentynki - poczta walentynkowa,
- wybór najsympatyczniejszej Walentynki i Walentego,
- dyskoteka walentynkowa.
marzec 12. Międzynarodowy
Dzień Kobiet


13. Witamy Wiosnę


14. Wielkanoc - karta z życzeniami dla wszystkich pań z okazji Dnia Kobiet,
- powitanie wiosny na sportowo, wywiad z "Panią Wiosną",


- szukamy wielkanocnego zająca.
-płeć męska
samorządu- sprzedaż kart i jaj wielkanocnych w celu zasilenia fundacji:"Pomóż i Ty"
kwiecień 15. Obchodzimy Dzień
Ziemi
- przygotowanie uroczystego poranku z okazji Dnia Ziemi,
- zamieszczenie artykułów o tematyce ekologicznej na gazetce samorządu,
- sprzątanie lasu,
- udział w marszu ekologicznym,
- wykonanie transparentów.
- sadzenie krzewów,
- sprzątanie terenu wokół szkoły
maj 16. Organizujemy
Dzień Matki
- wykonanie gazetki okolicznościowej z okazji święta Dnia Matki,
- przygotowanie i rozdanie zaproszeń dla mam na uroczysty poranek,
- wręczenie kwiatów.
 
czerwiec 17. Święto Sportu

18. Podsumowanie pracy S. U.


19.Pożegnanie absolwentów
- udział w zawodach sportowych,

- sprawozdanie z pracy samorządu,

- wykonanie diagramu obrazujacego średnią ocen w poszczególnych klasach

- pożegnanie absolwentów
Rozegranie meczu piłki siatkowej
Reprezentacja uczniów - kontra nauczyciele

Opracowanie: mgr Beata Jędrzejewska

Wyświetleń: 1620


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.