Katalog

Elżbieta Jezierska
Chemia, Różne

Podsumowanie wiadomości o węglowodorach

- n +

Podsumowanie wiadomości o węglowodorach

Koleżanko i kolego!
Proponuję Wam przeprowadzenie lekcji podsumowującej węglowodory.

Lekcja dzięki podziałowi na grupy i zastosowaniu metody aktywizującej pozwoliła na zasadzie skojarzeń usystematyzować materiał nauczania o węglowodorach.

Wykorzystując wiedzę zdobytą na poprzednich lekcjach(omawiając właściwości uczniowie wykonali szereg doświadczeń) uczniowie nie mają trudności z zebraniem wiadomości.

Lekcję przeprowadziłam w dwóch klasach drugich technikum i cele udało mi się zrealizować w pełni.
Elżbieta Jezierska, TZN w Skarżysku-Kam.

Temat: Podsumowanie wiadomości o węglowodorach

1. Cele operacyjne:
- zdefiniować pojęcie węglowodoru (A)
- wyliczyć znane grupy węglowodorów ze względu na budowę (B)
- przyporządkować właściwości poszczególnym grupom węglowodorów (C)
- zaproponować sposób rozróżniania węglowodorów (D)

2. Metody nauczania:
- metoda wiodąca: "Mapa skojarzeń"
- metoda wspomagająca: praca w grupach

3. Środki dydaktyczne: zeszyty, podręczniki, karty pracy grupy i klasy

4. Przebieg lekcji:
a) część nawiązująca:
-przypomnienie definicji węglowodoru
- przypomnienie poznanych grup węglowodorów
- podanie tematu lekcji
b) część postępująca:
- podział uczniów na cztery grupy
- wyjaśnienie na czym polega praca z metodą "Mapa skojarzeń"
- rozdanie uczniom kart pracy grupy i klasy
-określenie czasu pracy (w zależności od szybkości pracy uczniów)
- stworzenie wspólnej "mapy skojarzeń" na temat węglowodorów (z pomocą
nauczyciela)
c) podsumowanie:
- wklejenie kart pracy klasy do zeszytów

Opracowanie: Elżbieta Jezierska

Wyświetleń: 1770


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.