Katalog

Joanna Gomułka
Chemia, Różne

Hospitacja diagnozująca - chemia w gimnazjum

- n +

Hospitacja diagnozująca - chemia w gimnazjum

Cel główny: Nabycie umiejętności zapisywania i interpretacji wzorów sumarycznych i strukturalnych soli.
Cel pośredni (temat): Ustalanie wzorów soli na podstawie nazwy i odwrotnie- ćwiczenia.

 
Standardy osiągnięć Wskaźniki (standardy wymagań)
1. Poprawne posługiwanie się językiem chemicznym. - uczeń ustala na podstawie nazwy skład soli i korzystając z wartościowości metalu i reszty kwasowej, zapisuje wzory sumaryczne soli
- rysuje wzory strukturalne prostych soli
- podaje nazwę systematyczną soli na podstawie jej wzoru
- interpretuje wzory soli ilościowo i jakościowo
2. Odczytywanie i przetwarzanie informacji przedstawionych w formie tabeli (układ okresowy). - uczeń na podstawie położenia pierwiastka w układzie okresowym określa jego wartościowość,
- uczeń odczytuje z układu okresowego, masy atomowe pierwiastków

Metody: praktyczna - ćwiczenia uczniowskie

Materiały i środki dydaktyczne:
- układ okresowy pierwiastków,
- karty z zadaniami dla uczniów, "wizytówki" soli

Przebieg lekcji;
1. Część nawiązująca:
a) przypomnienie- jak zbudowane są sole
- jak tworzy się nazwy soli
b) sprawdzenie zadania domowego przez rozwiązanie go na tablicy (przypomnienie algorytmu tworzenia wzoru soli)
2. Część właściwa:
- podanie tematu lekcji, zapis na tablicy
- wyjaśnienie celu lekcji,
- wyjaśnienie jak będzie przebiegała praca na lekcji (praca zbiorowa, praca indywidualna, samoocena)
-realizacja tematu: wykonywanie ćwiczeń

ĆWICZENIE1. Uczniowie na tablicy (pozostali w zeszytach) zapisują wzory sumaryczne i strukturalne soli, na podstawie ich nazw
ĆWICZENIE 2. Uczniowie wspólnie podają nazwy soli, zapisanych na tablicy, za pomocą wzorów sumarycznych i strukturalnych.
ĆWICZENIE 3. Uczniowie wspólnie podają interpretację ilościową i jakościową wzorów soli
ĆWICZENIE 4. Zagadki- odgadywanie nazw soli na podstawie ich "wizytówek" (załącznik 1)
ĆWICZENIE 5. Uczniowie indywidualnie (lub w zespołach dwuosobowych) rozwiązują zadania znajdujące się w kartach pracy. (załącznik 2)

3. Część podsumowująca:
- podsumowanie pracy samodzielnej uczniów
- wyjaśnienie błędów i wątpliwości
- ocena uczniów

Załącznik 1 WIZYTÓWKI

Na podstawie wizytówek, przestawiając litery, odgadnij nazwę soli
 
ZYTA ONUNCKA
   
   
POLA CHERWINKA
 
FLORIAN FONGUS
 
Załącznik 2

KARTA PRACY - ZADANIA DLA UCZNIÓW
Imię nazwisko.....................................
ZAD.1 Napisz wzory sumaryczne następujących soli:
a) chlorek żelaza(II)
b) siarczan (VI) potasu
......................................................................... ..............................................................................
......................................................................... ..............................................................................
ZAD. 2 Przyporządkuj nazwy soli ich wzorom, łącząc je liniami w pary:
siarczan (VI) żelaza(II)  FeS
chlorek miedzi(II)  FeSO4
fosforan (V) żelaza(II)  CuCl2
węglan sodu  Na2CO3
siarczek żelaza (II)  Cu (NO3)2
azotan (V) miedzi(II)  Fe3(PO4)2

ZAD. 3 Uzupełnij tabelę:
Nazwa soli Wzór sumaryczny Wzór strukturalny
azotan (V) ołowiu (II)    
  K3 PO4 
    Mg S
ZAD. 4 (DODATKOWE)
Z jakich i ilu atomów zbudowana jest cząsteczka azotanu (V) żelaza (II)?
................................................................. ................................................................. ...................................................................... ......................................................................................................
Oblicz masę cząsteczkową tej soli. Masy atomowe potrzebnych pierwiastków odczytaj z układu okresowego pierwiastków.

Opracowanie: Joanna Gomułka

Wyświetleń: 2260


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.