Katalog

Elżbieta Kulpicka
Język polski, Program nauczania

Program Zielonej Szkoły

- n +

PROGRAM ZIELONEJ SZKOŁY W RYMANOWIE ZDROJU

WSTĘP

Wyszliśmy z klasy,
By pójść do innej,
Tam podłogą - ziemia,
Dachem - niebo,
Oknami - chmury,
A drzwiami - słońce


Te słowa napisane przez szwedzkiego ucznia stały się inspiracją do zorganizowania wyjazdu i opracowania niniejszego programu.

Zielona szkoła jest szansą na wypoczynek połączony z nauczaniem; daje szansę na przyswojenie wiadomości i umiejętności uwalniając dziecko od monotonii czterech ścian sali szkolnej; pozwala na niekonwencjonalne metody wdrażania treści wychowawczych i integrację zespołu klasowego; stwarza możliwość stosowania korelacji, która sprzyja transferowi wiedzy z jednego przedmiotu nauczania do innych, co rozwija i rozbudza twórcze myślenie; czas pracy uczniów w Zielonej szkole nie jest ograniczony dzwonkami, dzięki temu można uwzględnić zróżnicowane tempo uczenia się poszczególnych uczniów; sytuacje, z którymi styka się uczeń bezpośrednio w praktycznym działaniu sprzyjają operatywności jego wiedzy oraz dalszemu rozwojowi jego osobowości.

CELE:
- Zapoznanie z walorami przyrodniczymi i turystycznymi Rymanowa Zdroju i najbliższej okolicy
- Wykorzystanie walorów klimatycznych uzdrowiska (pijalnia wód, inhalacje, spacery)
- Doskonalenie umiejętności pisania sprawozdania i pamiętnika
- Dostarczenie informacji o potrzebie zakładania szkółek leśnych
- Budzenie świadomości ekologicznej
- Dostarczenie podstawowych wiadomości o alkoholu, tytoniu, narkotykach i ich negatywnym wpływie na organizm młodego człowieka
- Uczenie podejmowania świadomych decyzji związanych z piciem, paleniem i zażywaniem środków odurzających (asertywność)
- Dostarczenie informacji o pozytywnych wymiarach zdrowego życia
- Integracja zespołu klasowego

METODY PRACY:
- wycieczki
- miniwykład
- "burza mózgów"
- drama
- dyskusja
- odgrywanie ról i scenek
- zajęcia w terenie

TEMATYKA:
DZIEŃ PIERWSZY - rozpakowanie i przydział pokoi
- ustalenie i przyjęcie regulaminu
- gawęda nauczyciela o położeniu Rymanowa Zdroju, jego walorach zdrowotnych i turystycznych
- zwiedzanie uzdrowiska
- wyjście do pijalni wód
- zajęcia z profilaktyki uzależnień - według Programu Siedmiu Kroków "Drugi Elementarz"
- założenie pamiętnika
- zajęcia integracyjne przy kominku
DZIEŃ DRUGI - wycieczka autokarowa do Żarnowca - muzeum M. Konopnickiej
- jazda konna w stadninie w Bukowsku
- wyjście do pijalni wód
- inhalacje
- pisanie sprawozdania z wycieczki
- zajęcia z profilaktyki j.w.
- nauka piosenki - hymnu uzdrowiska
- spacer deptakiem Rymanowa
- dyskoteka
DZIEŃ TRZECI - zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w górach
- piesza wędrówka górskimi szlakami
- udział w niedzielnej mszy św. dla dzieci z miejscowych sanatoriów
- wyjście do pijalni wód
- zajęcia z profilaktyki j.w.
- uzupełnianie kartek pamiętnika
- inhalacje
- ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek
- zabawy integracyjne, prezentacje programów przygotowanych przez mieszkańców poszczególnych pokoi
DZIEŃ CZWARTY - zwiedzanie Iwonicza Zdroju
- poznanie Huty Szkła w Rymanowie
- zajęcia sportowe
- zajęcia z profilaktyki j.w.
- wyjście do pijalni wód
- opowiadanie wrażeń z wycieczki
- konkurs na temat wiadomości zdobytych na wycieczkach
- inhalacje
- dyskoteka - konkurs tańca
DZIEŃ PIĄTY - zajęcia w szkółce leśnej prowadzone przez specjalistę
- podsumowanie pobytu w Zielonej szkole
- przyznanie i przydzielenie odznaczeń i nagród
- spacer po uzdrowisku, zakup pamiątek
- zajęcia z profilaktyki j.w.
- wyjście do pijalni wód
- pożegnanie z górami
- utrwalenie poznanych piosenek, pląsów i zabaw
- pakowanie
- powrót do Sędziszowa
UWAGA - PROGRAM MOŻE BYĆ MODYFIKOWANY W ZALEŻNOŚCI OD POGODY I KONDYCJI DZIECI

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
- Po cyklu zajęć profilaktycznych uczeń wie, jak radzić sobie z życiem bez pomocy używek i znajdować radość życia
- Rozumie, że sprawy, dla których warto żyć to - Przyjaźń, Miłość, Wolność i Radość
- Zna walory przyrodnicze Rymanowa Zdroju i jego okolic
- Potrafi odważnie wyrazić swoją opinię, stosując przy tym słownictwo modalne
- Wie, jak poruszać się szlakami górskimi
- Rozumie potrzebę zakładania szkółek leśnych
- Odczuwa więź i solidarność zespołem klasowym
KONIEC

Opracowanie: MGR ELŻBIETA KULPICKA

Wyświetleń: 2004


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.