Katalog

Piotr Kaczmarek
Wychowanie fizyczne, Ćwiczenia

Zabawy doskonalące umiejętność jazdy na łyżwach

- n +

Zabawy doskonalące umiejętność jazdy na łyżwach.

Wobec wzrastającej liczby sztucznych i naturalnych lodowisk oraz ogólnej dostępności sprzętu łyżwiarskiego, łyżwiarstwo staje się jedną z najpopularniejszych dyscyplin wprowadzanych do lekcji wychowania fizycznego oraz do zajęć pozalekcyjnych w okresie zimowym. Prowadząc lekcje z zakresu łyżwiarstwa nie możemy pominąć tak ważnego elementu, jakim są gry i zabawy. Włączenie gier i zabaw do lekcji podnosi efektywność nauczania, dając jednocześnie młodzieży wiele radości i zadowolenia. Opracowanie niniejsze obejmuje zasób podstawowych gier i zabaw pomocniczych w nauczaniu i doskonaleniu łyżwiarstwa oraz wybranych elementów hokeja na lodzie. Przydatność niżej wymienionych gier i zabaw została praktycznie przeze mnie sprawdzona na zajęciach pozalekcyjnych Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Gry i zabawy:

1. Przełóż krążek.
Cel zabawy: doskonalenie hamowania.
Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: stojaki w ilości równej ilości rzędów, krążki po dwa dla każdego rzędu.
Ustawienie: zespoły ustawione są w rzędach na linii startu, w odległości około 30 metrów ustawione są stojaki wyznaczające półmetek. Pomiędzy linią startu a półmetkiem ułożone są krążki.
Przebieg zabawy na sygnał prowadzącego pierwsi z rzędu wybiegają w kierunku stojaków, zatrzymują się kolejno przy krążkach odwracając je na drugą stronę, po czym biegną do stojaka, okrążają go i wracają do swoich rzędów.
Wygrywa zespół, który najlepiej i najszybciej wykona swoje zadanie.
Wskazówki metodyczne: przed rozpoczęciem zabawy określ sposób hamowania.

2. Bieg rzędów.
Cel zabawy: doskonalenie jazdy w przód.
Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: stojaki w ilości równej ilości rzędów, kije hokejowe.
Ustawienie: drużyny ustawione są w rzędach na linii startu. Każdy zawodnik trzyma prawą ręką swój kij, a lewą ręką łopatkę kija ucznia stojącego przed nim.
Przebieg zabawy: na sygnał rzędy ruszają naprzód okrążają stojak i powracają na miejsce.
Wygrywa zespół, który szybciej i bezbłędnie wykona swoje zadanie.
Wskazówki metodyczne: na początku każdego rzędu jadą uczniowie najsłabiej jeżdżący.

3. Wyścig tyłem.
Cel zabawy: doskonalenie jazdy w tył i hamowania.
Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: stojaki.
Ustawienie: zespoły ustawione są w rzędach na linii startu, tyłem do kierunku jazdy. Odległość między startem a metą około 30 metrów.
Przebieg zabawy; na sygnał pierwsi zawodnicy startują tyłem, starając się najszybciej dojechać do mety. Na mecie wykonują hamowanie podając umówiony sygnał, który jest znakiem do startu dla następnego zawodnika. Wygrywa drużyna, która najszybciej ustawi się na mecie.
Wskazówki metodyczne: należy zwrócić szczególną uwagę na hamowanie wykonane na linii mety. Zawodnicy, którzy ukończyli bieg powinni ustawić się w takiej odległości od linii
mety, aby umożliwić hamowanie kolegom z zespołu.

4. Przyspieszanie.
Cel zabawy: wyrabianie szybkości w jeździe w przód.
Przybory: stojaki do wyznaczania toru.
Ustawienie: uczniowie ustawieni są na obwodzie koła w odległościach nie mniejszych niż
5 metrów.
Przebieg zabawy: uczniowie jadą dookoła lodowiska. Na sygnał zwiększają tempo jazdy
i starają się dogonić poprzednika. Dogoniony zjeżdża na środek lodowiska. Doganianie trwa najdłużej 30 sekund i zostaje powtórzone po odpoczynku.
Wskazówki metodyczne: grupę należy podzielić zgodnie z umiejętnościami zawodników.
Zabawę można prowadzić tylko na dużych lodowiskach.

5. Sztafeta po ósemkach.
Cel zabawy; doskonalenie jazdy przekładanką.
Liczba uczestników: dowolna.
Przybory: stojaki - 6 na grupę.
Ustawienie: drużyny ustawione są wzdłuż osi poprzecznej ósemek. Trasę ósemek wyznaczamy przy pomocy stojaków.
Przebieg gry: na sygnał startują pierwsi zawodnicy z drużyn, przejeżdżają trasę i ustawiają się na końcu swego rzędu. Następny wybiega wówczas, kiedy poprzednik przejedzie linię startu.
Wygrywa drużyna, której zawodnicy szybciej pokonają trasę. Całą trasę zawodnicy przebywają przekładanką.
Odmiana druga: pierwszą część ósemki zawodnicy przejeżdżają przekładanką przodem,
w środku ósemki wykonują pół obrotu do jazdy tyłem i drugą część ósemki jadą przekładanką tyłem.

6. Strzał na bramkę.
Cel zabawy: doskonalenie prowadzenia krążka i strzału na bramkę.
Liczba uczestników: dowolna, parzysta.
Przybory: stojaki, mała bramka hokejowa, kije i krążki hokejowe.
Ustawienie: drużyny ustawione są w rzędach na linii startu. Każdy zawodnik ma kij i krążek hokejowy.
Przebieg gry: na sygnał prowadzącego pierwsi zawodnicy z rzędów wyruszają na trasę slalomu prowadząc krążek. Dojeżdżając do linii strzału zawodnik oddaje strzał na bramkę, po czym okrąża swoją bramkę i wraca, dopiero, kiedy przekroczy linię mety (startu) wyrusza następna osoba z drużyny.

Mam nadzieję, ze tych kilka prostych zabaw będzie można wykorzystać w nauce
i doskonaleniu łyżwiarstwa. W naszym kraju powstaje coraz więcej sztucznych lodowisk, dlatego uważam, że łyżwiarstwo w szerszym stopniu zawita na lekcje wychowania fizycznego i sportowe zajęcia pozalekcyjne. Promujmy ten piękny, zimowy sport.

Opracowanie: mgr Piotr Kaczmarek

Wyświetleń: 4969


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.