Katalog

Dorota Woroch
Historia, Projekty edukacyjne

"Jak pod znakiem rozety powstańczej zrodziła się wolność" - projekt edukacyjny

- n +

"JAK POD ZNAKIEM ROZETY POWSTAŃCZEJ ZRODZIŁA SIĘ WOLNOŚĆ" - POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

"Oj, ty Wielkopolsko
Orłów naszych gniazdo,
Zabłysłaś ty sławą
Jako złotą gwiazdą"


M. Konopnicka

Projekt edukacyjny

PROJEKT DYDAKTYCZNY DLA UCZNIÓW KLASY I - III GIMNAZJUM

Czas realizacji: 1,5 miesiąca prac zespołów w konsultacji z nauczycielami.

Czas prezentacji: 2 godz. prezentacja w sali gimnastycznej.

Uczestnicy:
- Uczniowie kl. I - III Gimnazjum,
- Szkolny Zespół Wokalno - Instrumentalny,
- Szkolne Koło Teatralne
- Rodziny Powstańców Wlkp. z Modrza, Trzebawia i Stęszewa,
- Zaproszeni goście, wśród nich dyrektor Muzeum Regionalnego w Stęszewie,
- Pracownik Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych.

CELE:
I. Projekt umożliwi:
1. Spopularyzowanie idei Powstania Wielkopolskiego.
2. Krzewienie pamięci zwycięskiego zrywu Wielkopolan.
3. Przybliżenie tragicznych, wojennych i powstańczych losów wielu Wielkopolan w tym mieszkańców ziemi stęszewskiej.
4. Budzenie szacunku i pamięci dla ludzi i wydarzeń, które przyniosły wolność.
5. Kształtowanie postawy patriotycznej i poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

II. Rozwijanie umiejętności uniwersalnych i ponadprzedmiotowych u uczniów:
a) rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
b) planowania i organizowania własnej pracy,
c) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł,
d) aktywnego uczestnictwa w prezentacji projektu - przygotowanie do publicznych wystąpień,
e) efektywne współdziałanie w zespole,
f) budowanie obszernej, poprawnej wypowiedzi,
g) wyrażanie własnych opinii i słuchanie opinii innych,
h) gromadzenia i przetwarzania informacji używając różnych form wypowiedzi i prezen-tacji np. wywiad, plakat, inscenizacja, śpiew, konkurs wiedzy,
i) uczniowie zaprezentują na wystawie materiały zgromadzone o Powstańcach Wielkoplskich z naszego regionu (p. Maiku, p. Balcerzaku z Modrza, p. Sobczyńskim, p. Szyfterze ze Stęszewa, p. Plucińskim z Trzebawia i innych); materiały z Muzeum Regionalnego, zdjęcia, inne informacje od rodzin Powstańców, materiały z internetu, lokalnych broszur i czasopism, wycinki z gazet,
j) uczniowie będą opracowywać materiały dziennikarskie na komputerze (przy wykorzystaniu aparatu cyfrowego, skanera, CD, drukarki itp.

Środki dydaktyczne:
* karton, papier kserograficzny, kserokopiarka, zestaw komputerowy (CD - encyklopedia, internet, komputer, skaner, drukarka), flamastry, papier kolorowy, farby plakatowe, pędzle,
* sprzęt nagłaśniający, płyty i kasety z muzyką ludową,
* materiały na wystawę o Powstaniu Wielkopolskim - dostępne słowniki, przewodniki po regionie oraz niżej wymienione pozycje zwarte:
- G. Łukomski, B. Polak - Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919: działania bojowe, aspekty polityczne, kalendarium - Wydawnictwo uczelniane WSI; Warszawa 1995r.,
- P. Dzianisz - Wojna szalonych cywilów: opowiadania o Powstaniu Wielkopolskim; Księgarnia św. Wojciecha; Poznań 1997r.,
- P. Anders - Szlakiem Powstania Wielkopolskiego; "Abos"; Poznań 1993r. (Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza),
- "Poszli - bo tak chcieli". Nieznane karty wielkopolskiego powstania; Gazeta Poznańska 1991r. nr 5,
- Olszewski - Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919; KAW; Poznań 1988r.,
- J. Ratajczak - "Krople krwi wrzącej". Powstanie Wielkopolskie w poezji i pieśni. Antologia - Wydawnictwo Poznańskie; Poznań 1978r.,
- W. Kazanecki - Pieśni Legionowe,
- J. Szurek - Stęszew sześćsetletnie miasto 1970r.

Metody dydaktyczne:
* metoda wiodąca projektu:
- wystawa prac uczniowskich,
- wystawa książek, czasopism, opracowań i gazet zawierających informacje
* Powstaniu Wielkopolskim,
- praca z opracowaniami, materiałem ilustracyjnym,
- techniki dramowe: plastyczna, teatralna, muzyczna;
* metody wspomagające:
- metoda wywiadu,
- praca pod kierunkiem w zespołach klasowych.

Źródła informacji:
* książki, albumy,
* internet,
* encyklopedie,
* opracowania, publikacje, prasa,
* przekaz osób starszych,
* eksponaty muzealne.

Techniki:
* konkursu historycznego,
* techniki teatralnej (aktorzy, przydział ról),
* notatka prasowa,
* prezentacja dokonań pracy poszczególnych zespołów.

INSTRUKCJE I ZADANIA DLA ZESPOŁÓW KLASOWYCH

Zadanie I: Ustalić zespół 3 - osobowy, który uda się do Muzeum Regionalnego w Stęszewie i dowie się kto z naszego regionu walczył w Powstaniu Wielkopolskim (po 1 osobie z kl. IA, IIA, IIIA). Zespół przekaże informacje nauczycielowi historii - prowadzącemu koło regionalno - turystyczne i uczestnikom koła.

Zadanie II: Z klasy IA, IIA i IIIA wystawić 6 zespołów 3 - osobowych. Każdy z nich otrzyma zadanie zebrania informacji o Powstańcach Wielkopolskich z naszego regionu.

Klasa IA
zespół 1 - p. W. Pluciński z Trzebawia, zespół 2 - p. Cz. Sobczyński ze Stęszewa,
Klasa IIA
zespół 1 - p. Maik z Modrza,
zespół 2 - p. Szyfter ze Stęszewa,

Klasa IIIA
zespół 1 - p. Balcerzak z Modrza,
zespół 2 - p. St. Taczak (pierwszy dowódca powstania)
i gen. J. Dowbór - Muśnicki - dowódca powstania.

Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk, wychowawca, polonista.

Zadanie III: Z zebranych materiałów zespoły klas IB, IIB, IIIB opracują plakaty, foldery, prace plastyczne - dowolną techniką.
Klasa IB - zespół 1 - jedną pracę plastyczną na brystolu,
zespół 2 - jedną pracę plastyczną na brystolu,
Klasa IIB - zespół 1 - jedną pracę - folder lub plakat,
zespół 2 - jedną pracę - folder lub plakat,
Klasa IIIB - zespół 1 - jedną planszę informacyjną,
zespół 2 - jedną planszę informacyjną.

Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: nauczyciel plastyki, techniki, informatyki, historyk, polonista.

Zadanie IV: Na lekcji plastyki klasa IB wykona rozety dla uczniów biorących udział w montażu słowno - muzycznym o Powstaniu Wielkopolskim.

Zadanie V: Zespół wokalno - instrumentalny przygotuje pieśni patriotyczne wykorzystane w montażu słowno - muzycznym wykonanym podczas wieczornicy podsumowującej projekt. Termin - pierwsza sobota stycznia - po świętach.

Zadanie VI: Koło teatralne przygotuje montaż wykonany wspólnie z zespołem wokalno - instrumentalnym zaprezentuje podczas wieczornicy wg przygotowanego i załączonego
do projektu scenariusza.


Zadanie VII: Wychowawcy klas wystawią 3 - osobowe drużyny do konkursu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Prezentacja na wspólnym spotkaniu
Konsultacje: historyk.
Konkurs wiedzy odbędzie się 2 dni przed podsumowaniem projektu. Nagrody dla najlepszych będą wręczone przy podsumowaniu projektu.

Zadanie VIII: Dla uczestników koła polonistycznego (chętnych) opowiadanie: Dlaczego powinienem być dumny z udziału mieszkańców mojego regionu w
walkach o wyzwolenie Ojczyzny, co mogę zrobić by uczcić ich pamięć?
Konsultacja: polonista, historyk.
Najciekawsze prace będą zaprezentowane w dniu podsumowania projektu.

Zadanie IX: Uczniowie zajmujący się sprzętem nagłaśniającym w szkole przygotują nagłośnienie sali (2 mikrofony), płyty i kasety z muzyką patriotyczną.

Pomoc:
* Materiały przygotowane przez nauczyciela.
* Miejsca wskazane do przeprowadzenia wywiadów (w razie potrzeby).
* Muzeum regionalne w Stęszewie.
* Zestaw książek w bibliotece. Zestaw zagadnień i materiałów pomocniczych do konkursu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
* Strony internetowe.
* Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych.

Najciekawsze plakaty, foldery, opracowania, prace pisemne oraz zwycięzcy konkursu wiedzy będą nagrodzeni.

Życzę powodzenia i wielu niezapomnianych wrażeń
oraz miłej atmosfery przy realizacji projektu.

Opracowanie: DOROTA WOROCH

Wyświetleń: 3737


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.