AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Zofia Figurska
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Jesteśmy Europejczykami - scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

- n +

Jesteśmy Europejczykami.

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II

Cykl tematyczny: To Ojczyzna właśnie.

Zapis w dzienniku: Swobodne wypowiedzi uczniów na temat poznanych legend, Rozmowa na temat położenia Polski na kontynencie europejskim, wskazywanie państw na mapie Europy. Zapoznanie z pojęciem UE i symbolami unijnymi. Pisownia nazw własnych wielką literą. Dodawanie jednakowych składników- wprowadzenie do mnożenia. Cięcie, klejenie papieru - flaga UE.

Treści programowe: Ojczyzna, jej symbole narodowe, baśnie i legendy związane z przeszłością państwa polskiego, budzenie poczucia dumy narodowej, pisanie nazw własnych wielką literą, wypowiadanie się na podany temat, dodawanie jednakowych składników - wprowadzenie do mnożenia

Treści poszerzające podstawę programową: miejsce Polski na kontynencie europejskim, sąsiedzi Polski, podstawowe informacje o Unii Europejskiej- flaga, hymn, waluta, rozwijanie poczucia przynależności do kontynentu europejskiego.

Kompetencje i umiejętności.
Uczeń potrafi:
- wypowiadać się na temat poznanych legend
- prowadzić rozmowę na dany temat, wykorzystując własne doświadczenia i treść omawianego komiksu
- wskazać na mapie Polski byłe i obecną stolicę Polski
- wskazać na mapie Polskę i jej granice
- pokazać na mapie Europy Polskę i jej sąsiadów
- odczytywać informacje z mapy
- wyjaśnić pojęcie Unia Europejska
- rozpoznać hymn, flagę, walutę Unii Europejskiej
- zdać sobie sprawę z przynależności do kontynentu europejskiego
- poprawnie pisać nazwy własne
- dodawać te same składniki w zakresie 20
- uzupełnić właściwymi pojęciami tekst z lukami
- podpisać na mapce Europy państwa Unii Europejskiej
- wykonać flagę Unii Europejskiej
- wykorzystać zdobyte wiadomości w pracy z mapą

Metody pracy: pokaz, opis, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem, metoda problemowa, pogadanka.

Formy pracy: indywidualna jednolita i zróżnicowana, grupowa jednolita, zbiorowa jednolita.

Środki dydaktyczne:
- mapa fizyczna Polski i Europy
- mapki Europy do pracy indywidualnej
- mapki Europy do podpisywania nazw państw UE
- mapa Unii Europejskiej - państwa członkowskie i kraje kandydujące
- płyta z hymnem Unii Europejskiej
- nagrania hymnów różnych państw
- waluta euro (10, 20, 50, 100, 200)
- ilustracje flag różnych państw
- wizerunek flagi Unii Europejskiej
- elementy potrzebne do wykonania flagi UE
- tekst z lukami
- komiks "Wojna o lody malinowe", zródło www.europa.delpol.pl
- podręcznik "Moja szkoła"
- karty pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Ćwiczenia wstępne kinezjologii edukacyjnej
1. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat treści poznanych legend.
- przypomnienie w jakiej kolejności miasta były stolicami Polski
- odszukanie na mapie Polski Gniezna, Krakowa, Warszawy
- pokazanie na mapie państw założonych przez Czecha i Rusa
2. Położenie Polski na kontynencie europejskim.
- na mapie politycznej Europy uczniowie odszukują Polskę
- stwierdzenie przez uczniów, że Polska leży na kontynencie europejskim
- wyjaśnienie przez nauczyciela różnic między miastem, państwem, kontynentem
3. Teraz, gdy uczniowie znają położenie Polski na kontynencie,
nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi mapki polityczne Europy.
- odszukiwanie i nazywanie państw graniczących z Polską
- wykonanie tego samego polecenia na dużej mapie politycznej Europy
- uzupełnianie (pod kierunkiem nauczyciela) tekstu z lukami (karta pracy 1)
nauczyciel wskazuje i nazywa kierunek na mapie, uczniowie wymieniają państwa
- przypomnienie zasad pisowni nazw państw wielką literą
4. Podsumowanie dotychczasowej pracy.
- sprowokowanie uczniów do sformułowania wniosku, że skoro mieszkamy
na kontynencie europejskim to jesteśmy EUROPEJCZYKAMI

Ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej

5. Odszukiwanie na mapkach Europy innych państw.
- praca uczniów w dwuosobowych zespołach
- wskazywanie przez uczniów na dużej mapie Europy wybranych przez
siebie państw
6. Skierowanie uwagi uczniów na kolorową mapę Europy.
(nazwa mapy została zasłonięta)
- odczytywanie nazw państw na tej mapie
- nauczyciel ukierunkowuje odpowiedzi uczniów pytaniami np.
Dlaczego, niektóre państwa są takiego samego koloru?
(fioletowego lub żółtego) - musi je coś łączyć
Czy sprawiają wrażenie jakby jednego państwa?
Czy spotkaliście się już z państwami bez granic?
7. Rozdanie komiksów"Wojna o lody malinowe".
- wielozdaniowe wypowiedzi na temat wcześniej czytanego komiksu
(uczniowie dzień wcześniej zapoznali się z treścią komiksu)
- wyszukiwanie fragmentów o wspólnej Europie bez granic; praca w
dwuosobowych zespołach
- odsłonięcie nazwy kolorowej mapy Europy"Unia Europejska- państwa członkowskie i kraje kandydujące "
- odczytywanie legendy mapy
- wspólne sformułowanie definicji Unii Europejskiej
- praca indywidualna zróżnicowana - I grupa otrzymuje kolorowe mapki
Europy i na podstawie swoich map podpisuje brakujące nazwy państw UE,
II grupa odczytuje nazwy państw UE i zapisuje w zeszycie (karta pracy 2)
- przypomnienie pisowni nazw własnych
8. Wysłuchanie hymnu UE
- własne refleksje po wysłuchaniu utworu
- podanie informacji o autorach
- pokazanie przez uczniów Niemiec - kraju skąd pochodzili twórcy hymnu
9. Pokazanie przez nauczyciela waluty euro, opisywanie wyglądu.
- wspólne przeliczanie euro na złotówki (umownie 1 euro = 4 zł)
- zapis na tablicy i w zeszytach:
1 euro = 4 zł
2 euro = 4 zł + 4zł = 8 zł lub 2 4zł = 8 zł
3 euro = 4 zł + 4 zł + 4 zł = 12 zł lub 3 4 zł = 12 zł
4 euro = 4 zł + 4 zł + 4zł + 4 zł = 16 zł lub 4 4 zł = 16 zł
5 euro = 4 zł + 4 zł +4 zł +4 zł + 4 zł = 20 zł lub 5 4 zł = 20 zł
- praca z podręcznikiem" Moja szkoła " zad. 5 str. 34, zad. 6 str. 36,
(dział programu: Dodawanie jednakowych składników, przygotowanie do mnożenia)
10. Pokaz i opis flagi Unii Europejskiej.
- wyjaśnienie przez nauczyciela znaczenia gwiazdek
- rozwiązywanie zadania (treść zadania znajduje się na tablicy)
Do Unii Europejskiej należy 15 państw. Na fladze Unii Europejskiej znajduje się 12 gwiazdek. O ile więcej jest państw niż gwiazdek?
O ile mniej jest gwiazdek niż państw?
- zapis rozwiązania w zeszytach
- praca grupowa jednolita: wykonanie flagi UE (wycinanie, przygotowanych
przez nauczyciela gwiazdek, przyklejanie ich na obwodzie koła, na
granatowym kartonie)
- wystawa prac
11. Powtórzenie i sprawdzenie zdobytych wiadomości.
- wysłuchanie kilku hymnów różnych państw, wskazanie przez uczniów hymnu
Unii Europejskiej rozpoznawanie euro wśród różnych walut wskazywanie na mapie UE państw unijnych
- wspólne uzupełnianie tekstu z lukami (karta pracy 3)
11. Ocena pracy uczniów.
12. Rozdanie pamiątkowych zakładek zawierających informacje o państwach
Unii Europejskiej.

KARTA PRACY 1

Polska graniczy z następującymi państwami:

na zachodzie z. ............................................,

na południu z. .................................................,

na wschodzie z. ..............................................,

Poza tym północną granicę stanowi. ...................................


KARTA PRACY 3

Warto wiedzieć!

......................................................... jest związkiem niezależnych państw, które wyznaczyły sobie wspólne cele.

......................................................... przedstawia dwanaście złotych gwiazd tworzących krąg na ciemnoniebieskim tle.

Kompozycja Ludwiga van Beethovena do tekstu "Ody do radości" Fryderyka Schillera to. ....................................................

Wspólna waluta dla krajów Unii Europejskiej to. .............................

Opracowanie: mgr Zofia Figurska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 6376


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4Ilość głosów: 3

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.