Katalog

Magdalena Januszewska, Joanna Flejszar
Różne, Scenariusze

"Impoderabilia"

- n +

IMPONDERABILIA

(Duch Reformy się przechadza)

OSOBA I: Teraz
OSOBA II: nastąpi
OSOBA III: zapowiedź
OSOBA IV: przedstawienia

Osoba czytająca transparenty:
UROCZYSTE PASOWANIE
NA MŁODEGO
GIMNAZJALISTĘ
RYCERZA ZBYSZKA Z BOGDAŃCA,
SZKOŁY
SŁAWNEGO MUZYKA PADEREWSKIEGO IGNACEGO,
DO KTÓREJ TO
Z WIELKIM SAMOZAPARCIEM (ZAPARCIEM)
BĘDZIE UCZĘSZCZAŁA
MŁÓDŹ MĘSKA I ŻEŃSKA,
PATRZĄC SZEROKO W PRZYSZŁOŚĆ I NIE TYLKO,
ZDOBYWAJĄC NOWE HORYZONTY
I IMPONTERABILIA (szuka w słowniku) Imponderabilia - rzeczy nieuchwytne, nie dające się zważyć, zmierzyć, dokładnie określić, mogące jednak oddziaływać, mieć znaczenie, wpływ.

OSOBA V: Bardzo Państwa przepraszamy, ale z powodu zbyt długiego tytułu sztuki przedstawienie odbędzie się w późniejszym terminie.

DUCH REFORMY: Tak jest zawsze, gdy półgłówek wymyśli za długi nagłówek.

(Wpadają (z rumorem) rycerz i gimnazjalista. Rycerz goni gimnazjalistę.)

GIMNAZJALISTA: (krzyczy): Nie! Ratunku!

RYCERZ: (dopadłszy ucznia): Czy przyrzekasz, że będziesz zmieniał codziennie obuwie?

GIMNAZJALISTA: (wystraszony): Przy-rze-kam!

RYCERZ: Czy przyrzekasz, że nie będziesz żuł gumy na lekcjach?

GIMNAZJALISTA: Przy-rze-kam.

RYCERZ: Czy przyrzekasz, że nie będziesz wchodził na lekcje z jadłem i napitkiem ze sklepiku szkolnego?

GIMNAZJALISTA: Przy-rze-kam.

RYCERZ: Czy przyrzekasz, że nie będziesz farbował włosów, malował paznokci i twarzy?

GIMNAZJALISTA: Przy-rze-kam.

RYCERZ: Czy przyrzekasz, że będziesz pamiętał, iż jako uczeń masz nie tylko prawa ale i obowiązki?

GIMNAZJALISTA: Przy-rze-kam.

RYCERZ: Zatem mianuję cię na rycerza - gimnazjalistę tej prześwietnej akademiji!


MY, UCZNIOWIE GIMNAZJUM
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
ŚLUBUJEMY:

1. Zachowywać się zawsze w sposób godny młodego Polaka!
2. Dbać o honor i tradycje szkoły.
3. Kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią.
4. Dbać o piękno mowy ojczystej.
5. Okazywać zawsze szacunek dorosłym oraz koleżankom i kolegom.
6. Rzetelnie i systematycznie pracować nad poszerzaniem swej wiedzy.

MY, UCZNIOWIE GIMNAZJUM
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
ŚLUBUJEMY:

1. Zachowywać się zawsze w sposób godny młodego Polaka!
2. Dbać o honor i tradycje szkoły.
3. Kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią.
4. Dbać o piękno mowy ojczystej.
5. Okazywać zawsze szacunek dorosłym oraz koleżankom i kolegom.
6. Rzetelnie i systematycznie pracować nad poszerzaniem swej wiedzy.

Opracowanie: Magdalena Januszewska Z.S.nr 2 w Pruszczu Gd.

Wyświetleń: 1781


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.