Katalog

Krystyna Wydrycka
Lekcja wychowawcza, Różne

Ankieta na godzinę wychowawczą

- n +

Ankieta

1. Imiona i nazwisko dziecka ......................................................................................................
2. Data urodzenia. ......................................... miejsce urodzenia ..................................................
3. Adres /telefon domowy/ ............................................................................................................
4. Imiona rodziców opiekunów/ ....................................................................................................
Wykształcenie ojca /opiekuna/ .......................................................
- zawód wykonywany ........................................................................................
- miejsce pracy /telefon/ ............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Wykształcenie matki /opiekuna/ ......................................................
- zawód wykonywany .........................................................................................
- miejsce pracy /telefon/ ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Liczba dzieci w rodzinie. ......................
- imiona i wiek dzieci ...................................................................................................................
8. Warunki mieszkaniowe: /dobre, złe/ pow. Mieszkania. ....................... liczba pokoi. ...............
9. Czy dziecko posiada osobny pokój? /tak, nie/. Jaka jest jego powierzchnia? ..........................
10. Jeśli nie to z kim go dzieli? .....................................................................................................
11. Czy dziecko chętnie się uczy? /tak, nie/
- jakiego przedmiotu uczy się najchętniej?/dlaczego/ .................................................................
...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................
- jakiego przedmiotu nie lubi się uczyć? /dlaczego/ ....................................................................
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
- czy ma trudności w nauce /tak, nie/ ...........................................................................................
.......................................................................................................................................................
- jeśli tak to jakie i czym są spowodowane ..................................................................................
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
12. Ile czasu poświęca na naukę w ciągu dnia ..............................................................................
13. Czy dziecko lubi czytać książki? /tak, nie/ i jakie ..................................................................
.......................................................................................................................................................
14. Czym dziecko się interesuje? .................................................................................................
.......................................................................................................................................................
15. Czy korzysta z zajęć pozaszkolnych, jakich? ........................................................................
.......................................................................................................................................................
16. Czy korzysta z zajęć pozalekcyjnych, jakich? ........................................................................
.......................................................................................................................................................
17. Czy chciałby korzystać z zajęć pozalekcyjnych i jakich? .......................................................
.......................................................................................................................................................
18. Jakie państwo mają trudności /kłopoty/ wychowawcze z dzieckiem .....................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
19. Proszę określić charakter dziecka /kilka najważniejszych cech/ ............................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
20. Inne uwagi o dziecku lub informacje również o rodzinie, które mogłyby pomoc w pracy wychowawczej ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......................................


podpis rodziców /opiekunów/Dziękuję za szczere i wyczerpujące odpowiedzi - wychowawczyni

Jest to ankieta, którą warto jest przeprowadzić w chwili otrzymania nowego wychowawstwa. Bardzo ułatwia pierwsze kontakty z wychowankami. Pozwala na bardzo indywidualne podejście do każdego dziecka. Zachęcam do sprawdzenia tego pomysłu.

Ankieta sprawdzająca relacje pomiędzy uczniami w klasie.

1 Kto najbardziej imponuje Ci w klasie?

2. Z kim chciałbyś siedzieć w ławce?

3. Z kim chciałbyś spędzać wolny czas?

4. Z kim pojechałbyś na bezludną wyspę?

5. Za kim nie przepadasz i dlaczego?

6. Kto Twoim zdaniem jest odrzucony przez klasę? Dlaczego.?

7. Czy lubisz swoją klasę?

8. Co sądzisz o klasie. Jest zgrana czy nie?

9. Komu najbardziej dokuczają koledzy w klasie?

10. Czy Twoim zdaniem jest to sprawiedliwe i uzasadnione?

11. Czy tak być powinno?

12. Kogo lubią najbardziej dziewczyny a kogo chłopcy?

13. Którego przedmiotu nie lubisz najbardziej się uczyć? /pisz o sobie nie o nauczycielu/

Ankieta do przeprowadzenia w chwili zauważenia pierwszych konfliktów lub podziałów między uczniami w klasie. Bardzo łatwo wyłuskać wszelkie relacje między uczniami, kto jest odrzucony, nie lubiany a kto tak. Można łatwiej wyciągnąć wnioski dla siebie do dalszego oddziaływania wychowawczego.

Opracowanie: Krystyna Wydrycka

Wyświetleń: 7816


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.