Katalog

Jolanta Chrapczyńska
Różne, Konspekty

Konspekt lekcji techniki dla klasy I gimnazjum z zakresu wychowania komunikacyjnego

- n +

Przecinanie się kierunków ruchu.

Konspekt lekcji techniki dla I klasy gimnazjum z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Założenia wstępne: czas trwania - 2 godz. Lekcyjne

Cele lekcji:
- w zakresie wiedzy - zapoznanie uczniów z przepisami dotyczącymi skrzyżowań,
zapoznanie uczniów ze znakami drogowymi dotyczącymi przecinania się kierunków ruchu.
- w zakresie umiejętności - kształtowanie umiejętności zastosowania przepisów drogowych dotyczących przecinania się kierunków ruchu, znajomość znaków drogowych dotyczących skrzyżowań ze szczególnym uwzględnieniem znaków A - 5 i D - 1.
- w zakresie postaw i wartościowania - kształtowanie pozytywnego stosunku do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kultury zachowania się na drodze.

Metoda: podająca - eksponująca, praca z makietami skrzyżowań, ćwiczenia praktyczne.
Środki dydaktyczne: Kodeks Drogowy, plansze skrzyżowań, tablica z pomocami na magnesach (skrzyżowania, znaki drogowe, uczestnicy ruchu), skserowane pomoce w postaci skrzyżowań.

Plan lekcji:
1. Przedstawienie tematu lekcji.
2. Powtórzenie informacji dotyczących ruchu drogowego z poprzednich lekcji.
- zmiana kierunku ruchu,
- zmiana pasa ruchu.
3. Omówienie pojęcia przecinania się kierunków ruchu.
Określenie skrzyżowania - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie. Uczniowie pracują z Kodeksem Drogowym szukając definicji.
4. Przedstawienie na przykładowej planszy zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach:
- nieoznakowanych lub oznaczonych znakiem A - 5 - skrzyżowanie dróg.

Na skrzyżowaniu dróg równorzędnych pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z naszej prawej strony, pojazdy szynowe i uprzywilejowane w akcji.

- na skrzyżowaniu oznakowanym, gdzie występują znaki:
ostrzegawcze

A - 7 - ustąp pierwszeństwa przejazdu


A - 6a - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

zakazu
B - 20 - stop

informacyjne
D -1 - droga z pierwszeństwem

D - 2 - koniec drogi z pierwszeństwem

tabliczki do znaków drogowych
T - 6a - tabliczka wskazujące rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczona na drodze z pierwszeństwem)
T - 6c - tabliczka wskazujące rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczona na drodze podporządkowanej).
5. Ćwiczenia w rozwiązywaniu różnych układów skrzyżowań na planszach i skserowanych przykładach rozdanych uczniom.
Przykłady skrzyżowań - Jaka będzie kolejność przejazdu przez skrzyżowanie?


Podsumowanie:
- Co rozumiemy przez przecięcie się kierunków ruchu?
- Jakie zasady obowiązują przy przejeżdżaniu przez skrzyżowanie dróg równorzędnych?
- Jakie poznałeś znaki drogowe dotyczące skrzyżowań?

Opracowanie: mgr inż. Jolanta Chrapczyńska

Wyświetleń: 4402


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.