Katalog

Beata Miętus
Zajęcia zintegrowane, Sprawdziany i testy

Kształtujemy postawy ekologiczne w naszej szkole

- n +

Kształtujemy postawy ekologiczne w naszej szkole

Edukacja ekologiczna zdążająca do ochrony i ulepszania środowiska winna objąć wszystkich ludzi bez względu na wiek. Fundamenty przyszłych działań, styl życia kształtują się już we wczesnych latach szkolnych. Właśnie obecnie mówi się i pisze o zagadnieniach ekologicznych. Ochrona pozostałych dóbr naszej Planety staje się sprawą nas wszystkich i najbardziej palącą potrzebą bieżącej chwili.
W swojej pracy chcę za pomocą różnorodnych form zachęcić dzieci do ochrony naszego środowiska i poznana piękna przyrody.

Jedną z takich form jest działalność koła ekologicznego dla klas I-III. Uczniowie na zajęciach zajmują się problemami ochrony środowiska, przyrody oraz życia człowieka. Uczestnicy koła redagują także pisemko ekologiczne "Gazetka Młodego Ekologa". Corocznie w naszej szkole organizowane są obchody Dnia Ziemi.
Już na długo przed planowaną imprezą ogłaszane są różne konkursy:
Konkurs plastyczny dla klas I-III:
Wykonaj dowolną techniką plakat do hasła "Ziemia - nasza planeta".
Konkurs wiedzy o przyrodzie i jej ochronie dla klas I-III: "Ekoliada".

Chcę przedstawić przykład jednego z konkursów.

EKOLIADA

1. Połącz pytania z właściwymi odpowiedziami:
Czego nie lubi pojemnik na śmieci?Kwaśne deszcze.
Jakie deszcze zabijają lasy?Na kompoście.
Na czym wszystko bujnie rośnie?Gdy wrzucają wszystko do niego jak leci.

2. Turysta chce zajrzeć do budki dla ptaków? Co robisz?
a) pożyczasz mu drabiny,
b) pozwalasz na krótkie spojrzenie,
c) tłumaczysz, że nie wolno, bo może wypłoszyć ptaki.

3. Co jest potrzebne roślinie do życia? ( wymień 4 elementy)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

4. Dlaczego hodujemy rośliny doniczkowe? ( Wybierz 3 właściwe odpowiedzi)
a) jest to żywy element dekoracyjny,
b) źródło świeżego powietrza,
c) chronią przed kurzem i szkodliwymi pyłami z otoczenia,
d) źródło szkodliwego powietrza.

5. Które z tych napojów są zdrowe i powinieneś je pić w dużych ilościach?
a) woda,
b) sok,
c) mleko,
d) jogurt,
e) pepsi.

6. Bez wody nie było by ciebie, ani roślin, ani zwierząt (wymień 3 sposoby
oszczędzania wody)
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

7. Czy wszystkie śmieci wrzucisz do jednego kosza? Jak byś je posegregował?
papierektekturowe pudełko
słoikbutelka
puszkaszkło
skórkigazeta
ogryzek 

8. Spośród dezodorantów wybierz te, które są bezpieczne dla otoczenia?
a) w kulce,
b) w sztyfcie,
c) w rozpylaczy,
d) w aerozolu.

9. Co to są parki narodowe i po co ludzie je tworzą?
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

10. Kiedy najwięcej śpiewają ptaki?
a) wiosną,
b) zimą,
c) latem.

11. Jak dzięcioł nie umiejąc śpiewać zwabia samiczkę?
a) staje na głowie,
b) dziobie mrówki,
c) stuka w drzewo.

12. Bocian samiec dlaczego przylatuje wcześniej z ciepłych krajów, ponieważ:
a) chce wreszcie odpocząć od samiczki,
b) lubi załapać się na resztę śniegu,
c) przygotowuje gniazdo dla samicy.

13. Czy można znaleźć gniazdo nietoperza?
a) nie, bo nietoperze gniazd nie budują,
b) tak, wysoko na drzewach,
c) tak, w gęstych zaroślach.

14. Kto zapyla kwiaty?
a) pszczoły,
b) wiatr,
c) wszystkie owady żyjące na łące.

15. Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi?
............................................................


16. Wymień przynajmniej 3 rośliny chronione:
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

Opracowanie: mgr Beata Miętus

Wyświetleń: 3048


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.