Katalog

Bożena Bielak
Zajęcia zintegrowane, Różne

Materiały do przeprowadzenia quizu na temat pracy górników i historii powstawania węgla w klasach 0 - III DO WYKORZYSTANIA W KLASACH 0 - III

- n +

Materiały do przeprowadzenia quizu na temat pracy górników i historii powstania węgla do wykorzystania w klasach 0 - III

REGULAMIN QUIZU:

W konkursie udział biorą czteroosobowe drużyny z każdej klasy, wyłonione drogą losowania spośród wszystkich dzieci. Dwie osoby z każdej drużyny odpowiadają na pytania, a pozostałe dwie wykonują w tym czasie pracę plastyczną. Dla każdej drużyny przygotowany jest zestaw 10 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Zawodnicy z danej drużyny podają numer pytania, które zostaje im głośno odczytane przez Prowadzącego quiz. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 1 minutę. W ten sam sposób drużyny odpowiadają na dalsze pytania. Dodatkowe 2 pytania z zestawu będą wykorzystane w przypadku do-grywki dla drużyn, które zremisowały. W trakcie trwania konkursu pozostałe dwie osoby wykonują pracę plastyczną stosując technikę rysunku węglem kreślarskim na dużej płaszczyźnie. Tematem tej pracy jest ilustracja do przeczytanego przez prowadzącego wiersza o górnikach. Oceniany w tym przypadku będzie nie tylko sam rysunek i estetyka jego wykonania, ale również zgodność z tematyką wiersza.

Po przeprowadzonym konkursie komisja, w której skład wchodzą nauczyciele i wybrani przedstawi-ciele poszczególnych klas, podsumuje zdobyte punkty i określi uzyskane miejsca. Klasom zostaną wrę-czone pamiątkowe dyplomy, a uczestnikom konkursu - drobne upominki.


Pytania do quizu na temat pracy górników i historii powstania węgla:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY "0"

1. Kto wydobywa węgiel?
2. Co oznacza wyrażenie: "czarne skarby"?
3. Gdzie pracują górnicy?
4. Jakimi narzędziami posługują się górnicy wydobywając węgiel? Wymień przynajmniej 2.
5. Jakiego koloru jest galowy mundur górnika?
6. Do czego służy węgiel?
7. Jakiego koloru są pióra przy górniczej czapce? Wymień przynajmniej 2.
8. W czym przewożony jest wydobyty węgiel?
9. Co osłania głowę górnika w czasie pracy?
10. Jak się nazywa górnicze święto?

KLASA I

1. Jakie gady żyły w lasach, z których powstał węgiel?
2. Jakiego koloru jest robocze ubranie górnika?
3. Zaśpiewaj piosenkę o górniku.
4. Czy zawód górnika mogą wykonywać kobiety? Uzasadnij swoją wypowiedź.
5. Gdzie górnik ma przymocowaną lampkę?
6. Wybierz spośród wymienionych przedmiotów te, które powstały w wyniku przeróbki węgla: OPONA, PAPIER, SZKLANKA, ASPIRYNA, ŚWIECZKI.
7. Jakie ślady odciśnięte w węglu możemy znaleźć? Wymień przynajmniej 2.
8. Kto jest patronem górników?
9. Czym górnicy dostają się do pracy pod ziemią?
10. Gdzie wydobywa się sól?

KLASA II

1. Co znajduje się na czapce górnika?
2. Wybierz spośród wymienionych przedmiotów te, które powstały w wyniku przeróbki węgla: PERFUMY, ZDJĘCIA, GUMA, LAMPY,PELERYNA.
3. Którego grudnia górnicy obchodzą swoje święto?
4. Jakiego koloru są guziki przy galowym mundurze górnika?
5. Kto to jest sztygar?
6. Z jakich części składa się mundur galowy górnika?
7. Powiedz wierszyk o górnikach.
8. Jak nazywa się region Polski, w którym wydobywa się najwięcej węgla? Wskaż go na mapie Polski.
9. W jakim mieście znajduje się znana kopalnia soli.
10. Jak nazywa się dobry duch kopalni?

KLASA III

1. Wymień nazwy przynajmniej 3 miast Śląska.
2. Jak inaczej nazywany jest węgiel? Podaj 2 nazwy.
3. Od czego zależy kolor piór na górniczych czapkach?
4. Jakie inne bogactwo naturalne naszego kraju wydobywane jest również w kopalni ? Podaj 2.
5. Opowiedz, w jaki sposób powstał węgiel.
6. Jak nazywają się korytarze w kopalni?
7. Co powstaje w wyniku przeróbki węgla? Wymień przynajmniej 4 rzeczy.
8. Opisz cechy charakterystyczne krajobrazu zagłębia węglowego.
9. Powiedz wiersz o górnikach.
10. Kto jest patronem górników z Kopalni Soli w Wieliczce?

Wiersze do wykorzystania w konkursie plastycznym:

Klasa "0":

"GÓRNICZA CZAPKA" / Czesław Janczarski /

Ta czapka górnicza
ma puszyste piórka.
Pamięta tą czapkę
niejedna "Barbórka"

Jest czarna jak węgiel
ze ścian korytarzy,
a znaczek na czapce
wesoło się jarzy.

I nosi ją tata,
jak tylko pamiętam,
od wielkiej parady,
jak mówi - od święta!

Ta czapka jest sławna
szeroko na świecie,
bo był w nie mój tata
na zdjęciu w gazecie.

Jak godnie, jak pięknie
wyglądał w tej gali.
Bo - przecież to górnik
ze śląskiej kopalni!

Klasa I:

"W KOPALNI" / Tadeusz Kubiak /

Górnik świdrem węgiel kruszy,
z latarenki światło spływa.
Już wagonik z węglem ruszył,
winda w górę go porywa.

Jutro węgla bryły czarne
kolejarze w świat powiozą.
A pojutrze - piece nasze
będą grzały na złość mrozom.

Klasa II:

"PAPROCIE TUTAJ ROSŁY" / Maria Terlikowska /

Paprocie tutaj rosły,
paprocie wielkie jak sosny.
Aż spłynął lodowiec z północy.
Wparł się w gęstwinę paproci.
Paprocie przyjęła ziemia.

Cały las w ziemi kamieniał.
Zapadał głębiej i głębiej.
Czerniał i twardniał na węgiel.
I tylko górnik dziś chodzi
wśród skamieniałych paproci.

Klasa III:

"CZARNE SKARBY" / Ewa Szelburg-Zarembina /

W ciemności, w ciszy drzemią
czarne skarby pod ziemią.
Ale wnet armia ludzi
dźwiękiem młotów je zbudzi.

To górnicy
odważnie

w głąb ziemi wdzierają,
węgiel, skarb drogocenny,
dla nas wydobywają,

Potrzebny jest fabrykom.
Potrzebny i nam w domu.
Dziękujemy górnikom
i jeszcze... Jeszcze komu?

KARTA PUNKTACJI DO QUIZU GÓRNICZEGO
Nr pytania Klasa "0" Klasa I| Klasa II Klasa III
punkty możliwe punkty uzyskane punkty możliwe punkty uzyskane punkty możliwe punkty uzyska-ne punkty możliwe punkty uzyskane
1. 1p.   1p.   1p.   2p.  
2. 2p.   1p.   3p.   2p.  
3. 1p.   2p.   1p.   1p.  
4. 2p.   2p.   1p.   2p.  
5. 1p.   1p.   1p.   2p.  
6. 2p.   3p.   2p.   1p.  
7. 2p.   2p.   2p.   2p.  
8. 2p.   1p.   2p.   1p.  
9. 1p.   1p.   1p.   1p.  
10. 1p.   1p.   1p.   1p.  
Zadanie plastyczne 5p.   5p.   5p.   5p.  
razem 20p.   20p.   20p.   20p.  

Opracowanie: mgr Bożena Bielak

Wyświetleń: 4090


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.