Katalog

Iwona Hryncewicz
Fizyka, Konspekty

Czy pole magnetyczne może wzbudzić prąd elektryczny w przewodniku?

- n +

Konspekt lekcji fizyki dla klasy II LO

Temat lekcji: Czy pole magnetyczne może wzbudzić prąd elektryczny w przewodniku?

Cele operacyjne. Uczeń:
- wie jaki prąd nazywamy prądem indukcyjnym
- zna metody wzbudzania prądu
- potrafi określić od czego zależy natężenie prądu indukcyjnego
- potrafi określić od czego zależy kierunek prądu indukcyjnego

Metoda: problemowo - laboratoryjna (ćwiczenia laboratoryjne)

Pomoce dydaktyczne: przewody, baterie płaskie, magnesy sztabkowe, elektromagnesy, galwanometry, opornice suwakowe.


TOK LEKCJI

Faza przygotowawcza
1. Czynności porządkowo - organizacyjne.
2. Wytwarzanie sytuacji problemowej. Pogadanka wstępna z wykorzystaniem wiadomości uczniów dotyczących pola magnetycznego:
- Co to jest źródło pola magnetycznego?
- Co to jest pole magnetyczne?
- Jak zachowują się ciała w pobliżu pola magnetycznego?
- Jak oddziałują bieguny jednoimienne, a jak różnoimienne?
- Od czego zależy siła wzajemnego oddziaływania między biegunami?
- Jakie są linie pola i jaki maja zwrot?
- Jak stwierdzić kształt linii pola magnetycznego?
- Co to jest strumień magnetyczny?
3. Określenie głównych problemów zajęć, których rozwiązanie będzie oznaczało osiągnięcie odpowiedzi na pytanie Czy pole magnetyczne może wzbudzić prąd elektryczny w obwodzie?
4. Podanie tematu lekcji.
5. Opisanie działań, które umożliwiają rozwiązanie wysuniętych problemów:
- Analiza materiałów: plan pracy ucznia "Prąd indukcyjny - ćwiczenia", przegląd pomocy dydaktycznych.
- Wykonanie ćwiczeń w grupach.
- Sformułowanie wniosków i zapisanie w zeszytach

Faza realizacji
6. Ustalenie sposobu rozwiązywania problemów głównych.
Uczniowie w grupach wykonują ćwiczenia:
a) Wzbudzanie prądu indukcyjnego
b) Kierunek prądu indukcyjnego
c) Natężenie prądu indukcyjnego
d) Metody wzbudzania prądu indukcyjnego a rysunki i notatki zapisują w zeszytach.

Faza podsumowująca
7. Skontrolowanie notatek i rysunków, ocena pracy uczniów, czynności porządkowe.


LITERATURA:
1) J. Ginter - Fizyka III
2) T. i K. Kutajczyk "Praca w grupach a nowa koncepcja kształcenia ogólnego" - Fizyka w szkole 1/95
3) J. Motyla "O pracy grupowej uczniów" - Fizyka w szkole 1/95

Opracowanie: mgr Iwona Hryncewicz
nauczyciel fizyki

Wyświetleń: 3070


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.