Katalog

Krystyna Molska
Różne, Konspekty

Konspekt zajęć z przedmiotu ?Wychowanie do życia w rodzinie?

- n +

Odmienność płci - urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się.

Konspekt zajęć z przedmiotu: "Wychowanie do życia w rodzinie"


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - KL. VI SZKOŁA PODSTAWOWA

Temat lekcji:

I. Cele lekcji:
- nauczyć dostrzegać cechy charakterystyczne dla obu płci ujawniające się w różnych aspektach życia,
- uczyć akceptować własną płeć,
- lepiej rozumieć samych siebie i drugą płeć.

II. Metody i techniki pracy z grupą:
- praca w małych grupach,
- rozmowa kierowana,
- praca indywidualna - autoportret.

III. Środki dydaktyczne:
- kartki z zadaniami do pracy w grupach,
- duży arkusz papieru, mazaki, długopisy,
- kartki dla wszystkich uczniów w klasie do sporządzania autoportretu.

IV. Załączniki:
- arkusz do wyróżniania cech charakterystycznych dla obu płci,
- arkusz do sporządzania autoportretu.

PRZEBIEG LEKCJI
1. Nauczyciel wita dziewczęta i chłopców.
Krótka rozmowa z uczniami zmierzająca do wyjaśnienia słowa "płeć"- jest to moje funkcjonowanie w życiu jako dziewczynki lub jako chłopca i wypełnianie ról z tym związanych.
2. Praca w małych grupach.
Nauczyciel dzieli klasę na 4-5 osobowe grupy tej samej płci. Każda grupa otrzymuje kartkę z zadaniem do wypisania cech charakterystycznych obu płci w różnych sytuacjach. Uczniowie pracują około 20 minut.
3. Omówienie wyników pracy grupowej.
Uczniowie odczytują kolejno odpowiedzi na poszczególne pytania z podziałem na dziewczęta i chłopców. Nauczyciel zapisuje na dużym arkuszu papieru charakterystyczne zachowania dla poszczególnych płci. Pyta, czy trudno było chłopcom pisać o dziewczętach i odwrotnie. Akcentuje, że każdy z nas jest indywidualnością, osobą niepowtarzalną i ma prawo do własnych odpowiedzi. Dlatego teraz każdy zrobi swój autoportret.
4. Praca indywidualna.
Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z niedokończonymi zdaniami, które pomagają w sporządzeniu autoportretu. Chętni uczniowie odczytują swoje prace. Kartki zabierają ze sobą.
5. Zakończenie - podsumowanie.
Dzisiejsze spotkanie pozwoliło wam lepiej poznać siebie i cechy drugiej płci. Są one różne, jednak wzajemnie się uzupełniają.

Załącznik nr 1.

Arkusz cech dziewcząt i chłopców

1. Wyobraźcie sobie: małego chłopca i dziewczynkę (2 do 4 lat) bawiących się na łące. Napiszcie jakie zajęcia i zabawy będzie wymyślała sobie dziewczynka, a jakie chłopiec.
dziewczynka chłopiec
- -
- -
- -
- -
- -


2. Wyobraźcie sobie, że macie możliwość zwiedzać dwa pokoje. Jeden z nich należy do dziewczynki z szóstej klasy, a drugi do jej starszego o 2 lata brata. Napiszcie, czym będą różniły się te dwa pomieszczenia.
dziewczynka chłopiec
- -
- -
- -
- -
- -


3. Zastanówcie się i napiszcie, czym różnią się zainteresowania chłopców od zainteresowań dziewcząt (filmy, książki, sport, hobby).
dziewczynka chłopiec
- -
- -
- -
- -
- -


4. Wyobraźcie sobie, że w pewnej rodzinie przygotowane jest przyjęcie urodzinowe. Jakie prace wykona mam, a jakie tato?
mama tato
- -
- -
- -
- -
- -5. Zastanówcie się i napiszcie, jakie zawody najczęściej wybierają kobiety, a jakie mężczyźni?
kobiety mężczyźni
- -
- -
- -
- -
- -
Załącznik nr 2.

Autoportret


1. Mam na imię ...........................................................................................................................
2. Cieszę się, że jestem dziewczynką/chłopcem, bo. .................................................................. .......................................................................................................................................................
3. W moim wyglądzie lubię ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Interesuję się ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Potrafię zrobić .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. W przyszłości zamierzam .......................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Opracowanie: Krystyna Molska

Wyświetleń: 4621


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.