Katalog

Jolanta Gliwa
Różne, Konspekty

Legendy - tematyka

- n +

Legendy - tematyka

Tematyka spotkań:

1. Początki państwa polskiego - 3 zajęcia
a) "Podanie o Lechu"
b) "Podanie o Popielu", " O Piaście Kołodzieju" - "O Piaście rolniku"- 1925
c) Polska na mapie
2. Z biegiem Wisły - 2 zajęcia
a) "Wisła"
b) Przygotowanie mapy - na wiślanym szlaku
3. W górach - 5 zajęć
a) "Legenda o Podhalu" - klechdy
c) "Morskie Oko"
d) "O śpiących rycerzach w Tatrach"
e) "O Panu Jezusie i zbójnikach"
f) "Giewont"
4. Kraków - dawna stolica Polski - 4 zajęcia
a) "Legenda o Kraku" "Baśń nie baśń o strasznym smoku i o Kraku bohaterze"
b) "Baśń o Wandzie"
c) "O dwóch wieżach i dwóch braciach", "O hejnale z mariackiej wieży"
d) "O Panu Twardowskim, co się z diabłem bratał"
5. Obrazy z przeszłości Warszawy - 4 zajęcia
a) "Warszawa, stolica Polski" - klechdy, " Legenda o Warsie i Sawie"
b) "Złota kaczka"
c) "Bazyliszek"
d) "Warszawska Syrenka" - o herbie
6. Toruń - piernikowe miasto - 4 zajęcia
a) " O tym jak powstała nazwa miasta" - " O Krzywej Wieży"
b) "Gęśliki o złotych strunach" - " O flisaku i żabach"
c) "Toruńskie pierniki", "O piernikarzu i jego córce Katarzynie"
d) "O grzechu Krzyżaka"
7. U ujścia Wisły - 3 zajęcia
a) "Okręt w herbie"
b) "Kto pierwszy zapalił ogień na Rozewiu" - klechdy
8. Legenda jako źródło tożsamości kulturowej
a) komiks
b) legenda ogólna
c) konkurs

Ośrodek tematyczny: Legenda jako podanie ludowe

Temat zajęć: Powstanie państwa polskiego
Cele zajęć:
Uczeń zna:
- historię powstania nazwy Polska,
- nazwę Ojczyzny,
- położenie Polski na mapie,
- legendę "O Lechu, Czechu i Rusie",
- pojęcia: legenda, podanie, klechda, historia,
Uczeń potrafi:
- przedstawić ruchem legendę wykorzystując rekwizyty,
- wskazać różnicę między faktami historycznymi, a legendą,

Środki dydaktyczne: "U kolebki Państwa polskiego"

Przebieg zajęć:
1. Dzieci wchodzą do sali, odczytują zadania do wykonania zawieszone na tablicach zgodnie z podaną numeracją:
1) Napisz swoje imię i znajdź kolegę, który ma kartkę w tym samym kolorze - powstają grupy.
2) I grupa - Ułóżcie mapę Polski z puzzli.
3) II grupa - Odszukajcie w sali mapę i wskażcie na niej Polskę.
4) III grupa - Ułóżcie rozsypankę wyrazową - Rzeczpospolita Polska
2. Nauczyciel wyjaśnia powstanie nazwy Polska na podstawie faktów historycznych.
3. Nauczyciel czyta legendę "O Lechu, Czechu i Rusie".
4. Uczniowie wyodrębniają postacie w legendzie.
5. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie legenda, podanie, klechda i historia /napisy na planszach/
6. Powstają 3 drużyny /według ustalonych wcześniej kolorów/: Lecha, Czecha i Rusa. Każda drużyna na naradzie układa nazwę swojej krainy, okrzyk - hasło, piosenkę - hymn, przygotowuje z otrzymanych materiałów totem, projektuje strój wojownika i dokonuje prezentacji.
7. Następnie uczniowie inscenizują wysłuchaną legendę.
8. Zabawa ruchowa: wyścig wojowników.

Temat zajęć: Nasi przodkowie
Cele zajęć:
Uczeń:
- zna pierwszych Piastów,
- zna legendarnych przodków Piastów,
- poprawnie czyta legendy,
- uważnie słucha czytanego tekstu,
- opowiada legendę na podstawie wykonanych ilustracji,
- wskazuje różnice między faktami historycznymi, a legendą,
- zgodnie współpracuje w grupie,

Środki dydaktyczne: "U kolebki państwa polskiego"

Przebieg zajęć:
1.W sali umieszczone są rysunki myszek, które prowadzą do 3 norek, gdzie ukryte są polecenia i teksty legend: " O Popielu", "O Piaście Kołodzieju", "O Piaście Rolniku". Dzieci idąc śladami myszek tworzą 3 grupy.
2.Polecenia:
a) Wybierzcie ze swojej grupy przewodniczącego, który przeczyta legendę.
b) Wysłuchajcie uważnie legendy.
c) Wykonajcie ilustracje do wydarzeń.
d) Przygotujcie opowiadanie ustne zgodnie z przebiegiem akcji i ilustracjami.
3.Każda grupa prezentuje ilustracje do swojej legendy i opowiada jej treść.
4.Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela tworzą drzewo genealogiczne legendarnych i historycznych władców Polski. Umieszczają na planszy imiona postaci z legend i postaci historycznych: Popiel, Piast Kołodziej, Rzepicha, Ziemowit,. ....., Mieszko,.....
5.Zabawa tematyczna na zakończenie zajęć: zdobywanie Mysiej Wieży.Temat zajęć: Od Beskidów po Bałtyk
Cele zajęć:
Uczeń:
- wskazuje na mapie główne rzeki Polski,
- nazywa największe miasta leżące nad Wisłą,
- tworzy grę tematyczną "Z biegiem Wisły",
- śpiewa piosenkę "Płynie Wisła, płynie",
- uważnie wysłuchuje wiersza "Tam gdzie Beskidy",
- wykonuje mapę Polski według szablonu,
- zna pojęcia: źródło, ujście, szlak wiślany, flisak, krajobraz


Środki dydaktyczne: "Okręt w herbie" - Franciszek Fenikowski

Przebieg zajęć:
1.Uczniowie wysłuchują, a następnie śpiewają piosenkę "Płynie Wisła, płynie".
2.Nauczyciel rysuje na konturze Polski /szary papier/ schemat biegu Wisły, przypina napis: Barania Góra i Morze Bałtyckie.
3. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące treści piosenki i mapy Polski:
a) Co przedstawia schemat?
b) Z czym kojarzą się Wam napisy: Barania Góra, Morze Bałtyckie?
c) Przez jakie miasta płynie Wisła w wysłuchanej piosence?
d) Które miasta znacie i co o nich wiecie?
4. Układanie nazw miast z rozsypanek sylabowych i umieszczenie ich na konturze mapy: Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk.
5.Nauczyciel czyta wiersz "Tam gdzie Beskidy".
6.Wyjaśnienie pojęć: źródło, ujście, flisak.
7.Obserwacja biegu Wisły na mapie fizycznej. Wyjaśnienie znaczenia kolorów na mapie. Wyszukiwanie wśród kart z kalendarzy krajobrazów z różnych regionów Polski i przyporządkowywanie ich do odpowiednich miejsc na mapie
8. Uczniowie otrzymują gotowe szablony mapek Polski i wypełniają je plasteliną stosując kolorystykę zgodnie z fizyczną mapą Polski.

Opracowanie: Jolanta Gliwa

Wyświetleń: 7636


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.