Katalog

Iwona Dybaś
Język polski, Sprawdziany i testy

Test z literatury Młodej Europy i Młodej Polski, Odrodzenie w Polsce, Oświecenie, Romantyzm - sprawdzian wiedzy. Testy z języka polskiego

- n +

Testy sprawdzające wiedzę z języka polskiego "Spacerkiem przez epoki."

ODRODZENIE W POLSCE


1. Renesans w Polsce przypada na wiek:
a) XVI
b) XVII
c) XIX

2. Najbardziej znane dzieła M. Reja to:
a) Krótka rozprawa..., Figliki, Żywot człowieka poczciwego, Odprawa posłów greckich.
b) Żywot człowieka poczciwego, Krótka rozprawa między trzema osobami.
c) Zwierzyniec, Figliki, Treny, Psalmy.

3. Scharakteryzuj postaci dialogu "Krótkiej rozprawy..."
szlachcic jest: chłop jest:


4. Podaj tytuł oraz autora poniższych cytatów:
a) "Ksiądz pana wini, pan księdza,
A nam prostym zewsząd nędza..."
b) "Wieczna sromota i nienagrodzona
Szkoda, Polaku!"
c) "Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie..."
d) "Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici,
A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci."
e) "fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy
fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy."

5. Wymień kolejno księgi zawarte w utworze Modrzewskiego "O poprawie Rzeczypospolitej"

6. Kazanie to:
a) przemówienie głoszone przez kapłana w czasie rekolekcji.
b) karcenie, wygłaszanie nauk młodym ludziom
c) religijne przemówienie głoszone przez kapłana podczas mszy.

7. Wzorce osobowe odrodzenia to:
a) poczciwy ziemianin, idealny dworzanin.
b) ziemianin, asceta, rycerz.
c) rycerz, król, asceta.

8. Obraz polskiej wsi renesansowej odnajdujemy w utworach:
a) Reja, Kochanowskiego, Szymonowica.
b) Kochanowskiego, Modrzewskiego, Skargi.
Podaj tytuły tych utworów, jeśli a- jeśli b-

9. Określ cechy gatunkowe poniższych utworów:
fraszka: tren:


Oświecenie


1. Wyjaśnij genezę nazwy oświecenie i określ ramy czasowe epoki.
2. Dlaczego oświecenie określa się mianem epoki rozumu?
3. Podaj nazwiska autorów dzieł:
a) "Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego" -...
b) "Anonima listów kilka" -...
c) "Przestrogi dla Polski" -...
4. Czym jest bajka jako gatunek?
5. Jakie wady krytykuje Ignacy Krasicki w bajkach:
a) "Jagnię i wilcy" -...
b) "Dewotka" -...
c) "Ptaszki w klatce" -...
d) "Szczur i kot" -...

6. Wymień satyry I. Krasickiego i napisz co, kogo krytykuje.

7. Wyjaśnij cel napisania "Monachomachii" I. Krasickiego.

8. Co to jest poemat heroikomiczny?

9. Utwór Juliana Ursyna "Powrót posła" powstał w atmosferze politycznej, a w dobie działań...(czego?).

10. Scharakteryzuj stronnictwa (obozy) zaprezentowane w "Powrocie posła".

Romantyzm


l.Napisz krótkie wypracowanie na temat:
"Jakich bohaterów romantycznych poznałeś? Co ich łączy, a co różni?

"Ballady i romanse"

1.Zastanów się nad przesłaniem światopoglądowym ballad i odpowiedz na pytania:
a) Jakie zbrodnie - według kodeksu etycznego ballad - muszą być ukarane?
b) Jakiego typu kary najczęściej spotykaj ą bohaterów utworów?
c) Kto wymierza kary?
d) Jakie wartości człowiek musi szanować, jakie prawa w swoim życiu respektować?

"Dziady"

1. W jednym zdaniu wyjaśnij termin: improwizacja.
2. Wymień adresatów monologu Konrada.
3. Przedstaw żądania Konrada wobec Boga.
5. W pięciu zdaniach opisz, co ujrzał ksiądz Piotr.
6. Jaką rolę wyznaczył narodowi polskiemu Bóg? (jedno zdanie)
7. Wyjaśnij termin martyrologia? Podaj przykłady.
8. Do czego Piotr Wysocki porównał naród polski?

"Konrad Wallenrod"

l. W pięciu zdaniach wyjaśnij kim jest Konrad ? 2.Odpowiedz na pytanie: kim był Halban?
3. Co to jest wallenrodyzm?
4. Jakiego sposobu użył Konrad, by zwalczyć Zakon?

"Pan Tadeusz"

1. Uporządkuj bohaterów według własnej koncepcji.
2. Wymień obyczaje szlacheckie wspomniane w utworze.
3. Zastanów się nad stosunkiem Adama Mickiewicza do polskiej szlachty:
- jakie wskazuje wady?
- jakie zalety?
4. Kim jest Jacek Soplica?
5. W trzech zdaniach zaprezentuj postawę księdza Robaka.
6. Kim jest kapitan Ryków?
7. Wymień wydarzenia historyczne wspomniane w poemacie.

"Sonety krymskie"

1. Przypomnij definicję sonetu jako gatunku.
2. Wymień tytuły sonetów, które poznałeś?
3. Kim jest bohater romantyczny sonetów?

Test z literatury Młodej Europy i Młodej Polski.


1. Jakich europejskich poetów "końca wieku" możesz wymienić?
2. Jak odczytasz symbole zawarte w utworze pt: "Statek pijany" Artura Rimbauda:
a) statek -...
b) bezkresne morze i podróż -...
c) błotnista kałuża -...

3. Młodopolscy poeci to:
a) K.K. Baczyński e) Jan Kasprowicz
b) Leopold Staff f) Adam Asnyk
c) Julian Tuwim g) Jan Kochanowski
d) K. Przerwa-Tetmajer h) Tadeusz Różewicz


4. Odbiciem dekadentyzmu są wiersze:

5. Motyw przyrody pojawia się w...

6. Symbolizm i impresjonizm jako motyw przewodni utworów.

7. Uzupełnij:
motyw Tatr -
próchniejąca limba -
samotny grób -
jesienny deszcz -
drogocenne kruszce -
nirwana -
mgły nocne -

Test z literatury Młodej Europy i Młodej Polski.


1. Wyjaśnij symbole:
złoty róg -
pawie pióra -
podkowa -
chochoł -
chocholi taniec -

2. Połącz w pary:
a) Gospodarz Widmo
b) Marysia Upiór
c) Pan Młody Wernyhora
d) Dziad Hetman Branicki
e) Dziennikarz Rycerz
f) Poeta Stańczyk


3. Wyjaśnij pojęcia:
dulszczyzna -
kołtuneria -

4. Które spośród wymienionych tradycji znajdują odbicie w "Chłopach" Reymonta:
b) Boże Narodzenie f) Walentynki
c) Swaty g) Św. Mikołaj
d) Nowy Rok h) Pierwsza gwiazdka
a) Sobótka e) Zaduszki


5. Jakie konflikty odnajdujemy w "Chłopach" Reymonta.
6. Wyjaśnij pojęcia: "bezdomność metaforyczna", "bezdomność dosłowna" na podstawie powieści Żeromskiego "Ludzie bezdomni"
7. Zinterpretuj symbol "rozdartej sosny"
8. Które spośród opowiadań Żeromskiego podejmują problematykę narodową, a które społeczną?

Opracowanie:
Iwona Dybaś

Wyświetleń: 7674


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.