Katalog

Aneta Gądek
Język polski, Sprawdziany i testy

Test z modernizmu ? część I.

- n +

Test ze znajomości modernizmu, część I

Grupa A

1. Jakie znasz (wymień przynajmniej pięć) nazwy nowego prądu w literaturze i sztuce powstałego pod koniec IXI wieku?
.......................................
.......................................
.......................................

2. Jaki wiersz młodopolski można nazwać manifestem dekadentyzmu w Polsce? Zinterpretuj go krótko.3. Wyjaśnij na czym polega pesymizm w myśli filozoficznej Schopenhauera.4. Na czym polegał konflikt artysta-filister? Omów na podstawie znanego Ci wiersza.5. Które z wymienionych cech przypisałbyś secesji:
a) linia o niespokojnym, kapryśnym kształcie,
b) kolory brunatno - szare,
c) motywy kwiatowe i roślinne,
d) proporcja, ład

6. Pierwszą fazę Młodej Polski nazywa się .......................................
7. Twórcą kierunku filozoficznego zwanego intuicjonizmem jest ....................................
8. Wyjaśnij pojęcia:

a) dekadentyzm -

b) impresjonizm w sztuce -

c) naturalizm -

9. Na czym polega schopenhaueryzm w wierszu Staffa Deszcz jesienny?10. Omów idee franciszkańskie w omawianych wierszach.11. Romantyzm i Młoda Polska to epoki, które coś łączy. W czym dostrzegasz podobieństwa?
12. Po przeczytaniu krótkich fragmentów wierszy młodopolskich rozpoznaj tytuł utworu i jego autora.

Grzmotem młota w nią walę w radosnej otusze,
Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie, pilne,
Bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę [...]

Autor:..................................., tytuł:....................................................

Oto gwiazdę, co spada, lećmy chwycić w ramiona,
Lećmy, lećmy ją żegnać, zanim spadnie i skona;
Puchem mlecza się bawmy [...]

Autor:. ....................................., tytuł: ............................................

13. Wyjaśnij, czym charakteryzuje się symbolizm w wierszu Statek pijany Rimbauda?

14. Przyporządkuj nazwiska do prądów lub dzieł (w drugiej kolumnie jedno hasło nie pasuje):

 
a) Przybyszewski - Krzyk
b) Baudelaire - Wielka Reforma Teatru
c) Munch - twórca impresjonistyczny
d) Górski - Confiteor
e) Craig - autor felietonów Młoda Polska
f) Cezanne - "Chimera"
  - Kwiaty zła


15. Krótko omów koncepcję świata i człowieka w hymnie Dies irae.


Grupa B

1. Wymień główne nurty filozoficzne modernizmu (trzy) i omów jeden z nich.2. Omów motyw poety przeklętego w wierszu Baudelaire'a Albatros.3. Wyjaśnij, na czym polegają główne założenia programu etycznego Staffa w wierszu Kowal, jego podobieństwa i różnice z filozofią Nietzschego.
4. Omów symbolizm na podstawie wiersza Kasprowicza Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach.
5. Które z wymienionych cech przypisałbyś poetyce ekspresjonizmu:
a) naśladowanie rzeczywistości,
b) krzyk liryczny,
c) nastrojowość,
d) groteska, karykatura,
e) ukazywanie świata ducha, psychiki ludzkiej
6. Drugą fazę Młodej Polski nazywa się. ......................................
7. Hasło "Przewartościowanie wszystkich wartości" głosił ....................................
8. Wyjaśnij pojęcia:

a) dekadentyzm -

b) ekspresjonizm -

c) secesja -

9. Jaki pogląd na sztukę zawarł Przybyszewski w swoim "Confiteorze"?10. Sonet Kasprowicza W chałupie utrzymany jest w konwencji realizmu i naturalizmu. Co za tym przemawia?11. Jakie były główne założenia Wielkiej Reformy Teatru?
12. Po przeczytaniu krótkich fragmentów wierszy młodopolskich rozpoznaj tytuł utworu i jego autora.
Taki tam spokój... Na gór zbocza
Światła się zlewa mgła przezrocza,
Na senną zieleń gór.

Autor:..................................., tytuł:....................................................

Przede mną przepaść, zrodzona przez winę,
przez grzech Twój, Boże!... Ginę! ginę! ginę!
Amen

Autor:. ....................................., tytuł: ............................................

13. Piękno i brzydota w wierszu Padlina. Krótka interpretacja.
14. Przyporządkuj nazwiska do prądów lub dzieł (w drugiej kolumnie jedno hasło nie pasuje):
a) Bergson  - Iluminacje
b) Gautier  - Miriam
c) Przesmycki  - elan vital
d) Rimbaud  - pierwszy użył nazwy "dekadentyzm"
e) Renoire  - "Życie" krakowskie
f) Przybyszewski  - twórca impresjonistyczny
   - Kwiaty zła


15. Omów konwencję impresjonistyczą w wybranym przez siebie liryku..Opracowanie: mgr Aneta Gądek

Wyświetleń: 13691


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.