Katalog

Grażyna Kozak, Ewa Dąbrowska
Chemia, Artykuły

Woda - czynnik kształtujący środowisko

- n +

WODA - czynnik kształtujący środowisko.

Woda jest czynnikiem życia, składnikiem wszystkich organizmów żywych, składnikiem konsumpcji oraz niezbędnym elementem higieny człowieka. Ponadto drogi wodne stanowią źródło energii mechanicznej i elektrycznej.

W gospodarce przemysłowej woda stanowi cenny surowiec chemiczny do otrzymywania wodoru i tlenu, jest środowiskiem licznych reakcji chemicznych, rozpuszczalnikiem substancji organicznych i nieorganicznych, jest nośnikiem ciepła w procesie ogrzewania i chłodzenia.

Zanieczyszczenia wód naturalnych:
a. fizyczne- substancje stałe, występujące w wodzie w postaci zawiesin, cząstek koloidowych, mogą to być cząstki obumarłych roślin i zwierząt.
b. chemiczne- chlorki, siarczany, związki azotu, związki wapnia, amoniak, azotany i azotyny, sole metali ciężkich, cyjanki, związki nitrowe, aminy aromatyczne, fenole, oleje, tłuszcze, detergenty.
c. biologiczne- zanieczyszczenia bakteriologiczne, szczególnie Escherichia coli.
d. Zanieczyszczenia substancjami radioaktywnymi- izotopy 90Sr, 137Cs, 131J.

Przyczyny zanieczyszczeń wód naturalnych.
Substancje radioaktywne pochodzą z zakładów wytwarzających izotopy radioaktywne lub z atmosfery po wybuchu broni nuklearnej. Zanieczyszczenia chemiczne pochodzą ze ścieków bytowych i przemysłowych. Fosforany i azotany degradują środowisko wodne i stanowią zagrożenie dla środowiska ludzkiego. Przyczyniają się do eutrofizacji, czyli wzrostu żyzności wód. Wiąże się z tym wiele niekorzystnych zmian w ekosystemach: masowy rozwój fitoplanktonu, zanieczyszczającego wodę, znaczne wahania dobowe koncentracji tlenu oraz jego okresowe zaniki, zmiany w składzie jakościowym organizmów- zubożenie gatunkowe, zakłócenia w funkcjonowaniu sieci troficznej, możliwości chorób i zatruć toksynami, wydzielanymi przez niektóre glony oraz przez produkty rozkładu nadmiaru wyprodukowanej substancji organicznej.

Samooczyszczanie wód naturalnych.
Polega na rozkładzie związków organicznych na mineralne, które nie ulegają dalszym przemianom. W tym procesie wykorzystywany jest tlen zawarty w wodzie.

Związki organiczne → CO2, SO42-, PO43-, H2O, NO3-

Jeżeli zużycie tlenu przekroczy jego dopływ rozpoczynają się procesy gnilne, produktami których są CH4 i H2S.

Uzdatnianie wody dla potrzeb ludności.
Polega na klarowaniu, filtrowaniu, usuwaniu związków żelaza i manganu, zmiękczaniu do 5 - 8 stopni twardości oraz poprawie smaku i odkażaniu.

Woda stosowana dla potrzeb ludności nie może zawierać substancji toksycznych, powinna być bezbarwna, bez zapachu, o przyjemnym orzeźwiającym smaku, nie może zawierać bakterii chorobotwórczych, oraz nadmiernych ilości związków żelaza, manganu, wapnia, chlorków, siarczków i azotanów.

Obieg wody w przyrodzie.

Woda krąży w biosferze z dużą wydajnością. Opady atmosferyczne dostarczają na powierzchnię Ziemi około 3,85 x 1014m3 wody. Większość wilgoci odparowuje do atmosfery, w dużej mierze dzięki transpiracji roślin. Pozostała część spływa rzekami do mórz lub wsiąka do wód gruntowych.

Opracowanie: Grażyna Kozak
Ewa Dąbrowska

Wyświetleń: 1983


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.