Katalog

Dariusz Tylek
Przysposobienie obronne, Sprawdziany i testy

Test sprawdzający wiadomości P.O. z tematu ?Pogryzienia, ukąszenia i użądlenia?

- n +

Test sprawdzający wiadomości z przysposobienia obronnego

TEMAT: "Pogryzienia, ukąszenia i użądlenia".

Przed rozdaniem pytań testowych nauczyciel prosi wszystkich o przygotowanie kart odpowiedzi do testu. Karta odpowiedzi to zwykła kartka z zeszytu (pojedyncza), na której uczniowie, w lewym górnym rogu wpisują drukowanymi literami swoje imię i nazwisko oraz symbol klasy, a w prawym górnym rogu datę badania testowego.

Następnie po lewej stronie kartek wypisują w kolumnie cyfry od 1 do 15, stawiając kropkę po każdej z nich. Po sporządzeniu przez wszystkich kart odpowiedzi możemy przystąpić do rozdania arkuszy testowych wraz z instrukcją i wskazówkami rozwiązania.

Instrukcja i wskazówki do testu:
Nim odwrócisz tę kartkę na drugą stronę uważnie przeczytaj informacje i wskazówki tu zawarte, ułatwi Ci to pracę.

1. Test obejmuje materiał nauczania dotyczący tematu: "Pogryzienia, ukąszenia i użądlenia", i został opracowany na podstawie programu nauczania oraz podręcznika do PO.
2. Test zawiera 15 pytań.
3. Każde pytanie przeczytaj dokładnie, przemyśl i dopiero odpowiadaj wpisując odpowiedź do karty odpowiedzi.
4. Test składa się z trzech rodzajów pytań:
-  Pytań wyboru, na które odpowiadamy wybierając spośród czterech podanych wersji (a, b, c, d) odpowiedź prawidłową, wpisując ją do karty odpowiedzi np. 1. a.
-  Pytań uzupełnień, polegających na wstawieniu w miejsce wykropkowane odpowiedniego wyrazu lub wyrazów np. 2. zakażenie.
-  Pytań polegających na przyporządkowaniu podpunktów oznaczonych dużymi literami (A, B, C, D) odpowiednim podpunktom oznaczonym małymi literami (a, b, c, d) np. 3. A-d, B-c, C-b, D-a.
5. Jeżeli masz trudności z danym pytaniem przejdź do następnego pytania, na końcu możesz powrócić do niego ponownie.
6. Staraj się odpowiedzieć na wszystkie pytania.
7. Jeśli popełnisz pomyłkę, przekreśl błędną odpowiedź, nanieś poprawkę i podpisz się.
8. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt.
9. Na ocenę ogólną wpływa liczba zdobytych punktów.
10. Rozwiązanie testu ocenia się jako pozytywne, jeżeli zdobędziesz 50% plus 1 z maksymalnej liczby punktów do zdobycia.
11. Zdobycie maksymalnej liczby punktów odpowiada ocenie celującej.
12. Praca jest samodzielna nie korzystaj z podręcznika, zeszytu, nie przeszkadzaj kolegom.

Teraz odwróć kartkę. Masz 10 minut na poprawne udzielenie odpowiedzi na 15 pytań testowych.

Życzę przyjemnej pracy - powodzenia!
Pytania testowe:

1. W przypadku pogryzienia przez zwierzę należy:
a) Obficie przemyć ranę, najlepiej wodą z mydłem
b) Przede wszystkim zatamować krwawienie poprzez uniesienie wyżej pogryzionej kończyny.
c) Przemyć ranę, najlepiej spirytusem lub jodyną.
d) Opatrzyć ranę i udać się do lekarza.

2. Jad żmii szerzy się w organizmie poprzez układ:
a) Układ krwionośny.
b) Układ limfatyczny.
c) Układ nerwowy.
d) Układ oddechowy.

3. Połącz poniżej przedstawione powikłania, choroby z przyczynami, zdarzeniami lub zwierzętami je wywołującymi:
a) Wstrząs anafilaktyczny.  A) Zabrudzenie rany ziemią.
b) Wścieklizna.  B) Pszczoła.
c) Borelioza.  C) Rana kąsana.
d) Tężec.  D) Kleszcz.


4. Zakażenie charakteryzujące się "wodowstrętem" to: ........................................

5. Dwa symetryczne wkłucia wielkości łebka od szpilki, w odległości 0,5 - 1 cm., to charakterystyczny wygląd rany powstałej na skutek ugryzienia:
a) Wiewiórki.
b) Królika.
c) Kota.
d) Żmii.

6. W przypadku usadowienia się kleszcza w skórze najlepiej usunąć go:
a) Wyskrobując go w całości ze skóry za pomocą sterylnej igły.
b) Posmarować go spirytusem a następnie wyjąć w całości.
c) Pokryć masłem lub wazeliną i wyjąć pincetą.
d) Pokryć go roztopioną parafiną a następnie za pomocą pincety wyjąć w całości.

7. Koagulacja białka, utrudniającą gojenie się rany powstaje na skutek przemywania jej:
a) Wodą z mydłem.
b) Jodyną.
c) Rivanolem.
d) Wodą utlenioną.

8. Silny ból, obrzęk i zaczerwienienie wokół rany, wybroczyny na skórze, ból głowy, spadek ciśnienia krwi, zaburzenia oddychania oraz dolegliwości sercowe to objawy występujące na skutek:
a) Ukąszenia pająka.
b) Pogryzienia przez szczura.
c) Ukąszenia żmii.
d) Usadowienia się kleszcza.

9. Reakcja uczuleniowa na jad pszczoły to:. ........................ ...............................

10. Przyporządkuj zwierzę do wyglądu rany którą mogłoby zadać:
a) Rana szarpana.  A) Koń.
b) Rana kłuta.  B) Kot.
c) Rana cięta.  C) Pies.
d) Rana miażdżona.  D) Chomik.


11. Po ukąszeniu żmii zraniona kończyna powinna być utrzymywana:
a) Powyżej serca.
b) Pionowo w górę.
c) W ułożeniu poziomym.
d) Poniżej serca.

12. W przypadku użądlenia w obręb jamy ustnej należy:
a) Ułożyć poszkodowanego w pozycji leżącej i unieść nogi do góry.
b) Podać kostki lodu do ssania i udać się do lekarza lub wezwać pogotowie ratunkowe.
c) Obficie przepłukać usta wodą utlenioną.
d) Ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

13. Sardoniczny uśmiech to objaw towarzyszący:
a) Wściekliźnie.
b) Tężcowi.
c) Wstrząsowi anafilaktycznemu.
d) Boreliozie.

14. Jad żmii działa głównie na układ krążenia i krzepnięcia krwi, wywołując przede wszystkim objawy:. ...........................

15. Stosowanie okładów z sody oczyszczonej lub amoniaku w miejscu użądlenia:
a) Powoduje skurczenie naczyń krwionośnych i zwolnienie tym samym tempa rozprzestrzeniania się jadu po organizmie człowieka.
b) Nie ma żadnego sensu, nic nie powoduje.
c) Przynosi ulgę poszkodowanemu, neutralizuje jad.
d) Zapobiega możliwości wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

Klucz do testu:

1. a.
2. b.
3. A - d, B - a, C - b, D - c.
4. Wścieklizna.
5. d.
6. d.
7. b.
8. c.
9. Wstrząs anafilaktyczny.
10. A -d, B - c, C - a, D - b.
11. d.
12. b.
13. b.
14. Wstrząsu.
15. c.

Za każdą prawidłową odpowiedź (zgodną z powyższym kluczem odpowiedzi) uczeń otrzymuje jeden punkt. Ocenę pozytywną uzyskuje ten, który zdobędzie więcej niż 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Za maksymalną liczbę punktów dajemy uczniowi ocenę celującą. Pozostałe oceny, a więc bdb., db., dst.,dop. odpowiadają w miarę proporcjonalnie punktom w granicach 52% - 99%.

Skala punktowo - ocenowa:

15 pkt. ------------------------- celujący
14 - 13 pkt. -------------------- bardzo dobry
12 - 11 pkt. -------------------- dobry
10 - 9 pkt. --------------------- dostateczny
8 pkt. -------------------------- dopuszczający
7 i mniej pkt. ------------------- niedostateczny

Opracowanie: mgr Dariusz Tylek

Wyświetleń: 7402


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.