Katalog

Katarzyna Wyrwa
Chemia, Różne

Sławni Polacy - Maria Skłodowska-Curie - konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych

- n +

Konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych

SŁAWNI POLACY
MARIA SKŁODOWSKA - CURIE

1. Maria Skłodowska-Curie urodziła się:
A 5 września 1867r w Warszawie.
B 7 listopada 1867r w Warszawie.
C 12 października 1868r w Krakowie.

2. Rodzice Marii byli z zawodu:
A ojciec prawnikiem, matka pielęgniarka.
B ojciec kupcem, matka przełożoną pensji żeńskich.
C ojciec nauczycielem matematyki i fizyki, matka przełożoną pensji żeńskich.

3. Państwo Skłodowscy mieli:
A cztery córki i jednego syna.
B trzy córki i trzech synów.
C pięć córek.

4. Maria Skłodowska-Curie uczęszczała do gimnazjum rządowego, mieszczącego się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w latach:
A 1875-1881.
B 1877-1883.
C 1879-1885.

5. Po ukończeniu gimnazjum Maria pracowała i oszczędzała pieniądze na dalsze kształcenie jako:
A nauczycielka domowa na wsi.
B pomoc domowa w Warszawie.
C nauczycielka gimnazjum w Krakowie.

6. W 1891r spełniło się marzenie Marii - wyjechała do Paryża gdzie
studiowała:
A fizykę i chemię na Sorbonie.
B matematykę i chemię na Politechnice Paryskiej.
C matematykę i fizykę na Sorbonie.

7. Maria Skłodowska poślubiła Piotra Curie:
A 26 lipca 1895r.
B 6 sierpnia 1896r.
C 12 listopada 1894r.

8. 12 września1897r Maria Skłodowska-Curie urodziła córkę, której nadała imię:
A Krystyna.
B Irena.
C Barbara.

9. Małżeństwo Curie prowadząc badania nad smółką uranową odkryło w lipcu 1898r nowy pierwiastek. Był to:
A aktyn.
B radon.
C polon.

10. W tym samym roku w grudniu odkryli jeszcze jeden nieznany pierwiastek, który nazwali:
A radem.
B indem.
C germanem.

11. Pierwiastki odkryte przez małżonków Curie posiadają właściwości:
A amfoteryczne.
B higroskopijne.
C promieniotwórcze.

12. Skłodowska wraz z mężem Piotrem i Henrykiem Becquerelem otrzymała Nagrodę Nobla:
A w 1902r w dziedzinie chemii.
B w 1904r w dziedzinie fizyki.
C w 1903r w dziedzinie fizyki.

13. Piotr Curie wraz ze znakomitymi lekarzami prof. Bourchardem i prof. Balhazardem zbadali wpływ odkrytego w grudniu 1898r pierwiastka na organizm zwierząt. Stwierdzili, że:
A niszczy on chore komórki np. raka.
B przyspiesza rozwój chorych komórek.
C nie ma wpływu na chore komórki.

14. Na świecie pojawia się druga córka państwa Curie - Ewa. Maria urodziła ją:
A 1 stycznia 1905r.
B 5 marca 1903r.
C 6 grudnia 1904r.

15. 19 kwietnia 1906r dochodzi do tragedii - ginie mąż Skłodowskiej wpadając pod:
A pociąg.
B dorożkę.
C dwukonny wóz ciężarowy.

16. Piotr Curie został pochowany:
A 22 kwietnia na cmentarzu du Pere Lachaise.
B 21 kwietnia na cmentarzu w Sceaux.
C 20 kwietnia na cmentarzu komunalnym w Paryżu.

17. 13 maja po raz pierwszy w dziejach Francji kobieta otrzymała stanowisko w szkolnictwie akademickim. Maria otrzymała tytuł profesora Sorbony i przejęła katedrę po zmarłym mężu. Był to rok:
A 1910.
B 1905.
C 1906.

18. W roku 1907 Maria Skłodowska przygotowała pierwszy międzynarodowy wzorzec odkrytego przez nią i jej męża w grudniu 1989r pierwiastka. Była to 21 miligramowa próbka chlorku tego pierwiastka. Złożono ją w:
A Biurze Miar i Wag w Sevres pod Paryżem.
B w sejfie na Sorbonie.
C w Wyższej Szkole Fizyki w Paryżu.

19. Po latach mozolnej pracy Maria osiągnęła kolejny wielki sukces - druga Nagroda Nobla, tym razem indywidualna, w dziedzinie chemii. Był to rok:
A 1910.
B 1912.
C 1911.

20. Przyjacielem Marii był wielki uczony, z którym latem 1913r odbyła piesza wędrówkę po Alpach. Uczonym tym był:
A Mendelejew.
B Proust.
C Einstein.

21. W lipcu 1914r spełniło się marzenie państwa Curie - został otwarty w Paryżu:
A Instytut Radu.
B Instytut Argonu.
C Instytut Radonu.

22. W czasie pierwszej wojny światowej Maria Skłodowska-Curie aktywnie włączyła się w niesienie pomocy rannym. Była organizatorką:
A sal i wozów rentgenowskich niezbędnych do prześwietleń rannych.
B dostaw żywności do szpitali polowych.
C dostaw lekarstw do szpitali polowych.

23. W maju 1921r Maria Curie udała się do Nowego Jorku aby odebrać ofiarowany jej przez społeczeństwo amerykańskie dar, którym był:
A gram radu.
B aparat do pomiaru promieniotwórczości.
C milion dolarów.

24. 15 maja Rada Ligi Narodów mianowała panią Skłodowską - Curie członkiem Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej. Był to rok:
A 1925.
B 1922.
C 1921.

25. W ostatnich latach swego życia Maria wydała rozprawę "O izotopach". Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka posiadające:
A taką samą liczbę protonów, ale różną liczbę neutronów.
B taką samą liczbę neutronów, ale różną liczbę protonów.
C taką samą liczbę protonów, ale różna liczbę elektronów.

26. W którym zbiorze atomów znajdują się same izotopy?


27. W izotopie uranu znajdują się:
A 92 protony
B 143 protony
C 123protony

28. Masa atomowa galu, który jest naturalną mieszaniną dwóch izotopów: 64% 69Ga i 36% 71Ga wynosi:
A 69,72u
B 72,23u
C 87,98u

29. Pozytywnym skutkiem wytwarzania i stosowania izotopów promieniotwórczych jest:
A produkcja energii elektrycznej.
B produkcja bomb nuklearnych.
C zmiany w strukturze genów.

30. Negatywnym skutkiem wytwarzania i stosowania izotopów promieniotwórczych jest:
A określanie wieku skał.
B leczenie nowotworów.
C choroba popromienna.

31. Ostatnie dni swego życia spędziła Skłodowska w sanatorium w Sancellemoz, gdzie zmarła na chorobę wywołaną długotrwałym obcowaniem z radem. Był to dzień:
A 5 sierpnia 1933r.
B 4 lipca 1934r.
C 7 września 1935r.

32. Wielka uczona została pochowana tylko w obecności najbliższych
w grobie rodzinnym obok swego męża Piotra. Miało to miejsce:
A 6 lipca 1934r na cmentarzu w Sceaux.
B 8 sierpnia 1933r na cmentarzu du Pere Lachaise.
C 12 września 1935r na cmentarzu komunalnym w Paryżu.

33. W 1995r prochy Marii i Piotra Curie zostały złożone:
A w paryskim Panteonie.
B w katedrze na Wawelu.
C w katedrze Notre-Dame

Odpowiedzi:

1B 2C 3A 4B 5A 6C 7A 8B 9C 10A 11C 12C 13A 14C 15C 16B 17C 18A 19C 20C 21A 22A
23A 24B 25A 26B 27A 28A 29A 30C 31B 32A 33A

Opracowanie: Katarzyna Wyrwa

Wyświetleń: 3845


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.