Katalog

Maria Tokarczyk
Matematyka, Scenariusze

"Bawmy się matematyką" - scenariusz lekcji

- n +

Scenariusz lekcji "Bawmy się matematyką"

Lekcja powtórzeniowa nie cieszy się uznaniem uczniów. Aby ją uatrakcyjnić, przeprowadziłam ją bez ławek, książek, zeszytów i długopisów w świetlicy szkolnej jako konkurs międzyklasowy. Do każdego zadania była losowana 3 - osobowa drużyna z każdej klasy.

Lekcja powtórzeniowa z działu: ułamki zwykłe i dziesiętne, figury płaskie.

Klasa V

Cele operacyjne (uczeń umie, rozumie, potrafi):
a) uczeń zna pojęcia
- ułamek: zwykły, dziesiętny, niewłaściwy;
- liczba mieszana,
- kąt: ostry, rozwarty, prosty, półpełny, zerowy, wklęsły, wypukły
- trójkąt: prostokątny, ostrokątny, rozwartokątny, równoramienny równoboczny, różnoboczny,
- jednostki długości,

b) uczeń rozumie
- zasady poszczególnych gier,
- polecenia nauczyciela i sposoby punktacji poszczególnych gier,

c) uczeń potrafi
- porównać ułamki,
- nazwać kąty i trójkąty,
- przeliczać jednostki długości,
- grać w domino, układać puzzle.

Cele motywacyjne (wychowawcze):
uczeń potrafi:
- współpracować w grupie,
- planować i organizować pracę własną i w grupie,
- ocenić skuteczność pracy własnej oraz pracy grupy,
- komunikować się oraz prezentować wyniki pracy grupy
- rywalizować "fair - play" z klasą równoległa.

Cele praktyczne:
uczeń potrafi:

- wykorzystywać swoje wiadomości w zadaniach nietypowych,
- uporządkować stanowisko pracy.

Metody:
Metoda praktyczna - praca w zespołach uczniowskich bazująca na wiedzy uczniów, odwołująca się do ich wcześniejszych doświadczeń.

Środki:
Zestawy gier ("Domino", "Memory", "Puzzle - ułamki", "Dopasowywanka - jednostki długości", "Skojarzenia - trójkąty", "Skojarzenia - kąty")

Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjne: zajęcie miejsc przez dzieci.
2. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć.
3. Wyjaśnienie zasad konkursu.
4. Powołanie jury.
5. Losowanie zawodników i rozwiązywanie zadań.

Podsumowanie lekcji:
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

Wnioski:
W czasie takiej lekcji uczniowie zachowują się spontanicznie, wykazują się spostrzegawczością i refleksem, a więc tymi cechami, które nie zawsze ujawniają się podczas zajęć w normalnych warunkach, czyli w klasie z ławką i tablicą.
Matematyka na takich zajęciach staje się bezstresową lekcją, dającą satysfakcję wszystkim biorącym w niej udział.

Omówienie zadań konkursowych:
"Domino" - na kartonikach imitujących kamienie "Domina" wypisane są ułamki: zwykłe, dziesiętne, niewłaściwe i liczby mieszane. Uczniowie kolejno dobierają po 2 kartoniki i układają je w odpowiedniej kolejności.

"Dopasowywanka - jednostki długości" - na kartonikach znajdują się miary długości.
Uczniowie dobierają pary (np. 1 cm. i 10 mm.)

"Skojarzenia - trójkąty" - w dwóch kopertach znajdują się opisy trójkątów i ich rysunki. Do opisu trójkąta uczeń dołącza rysunek odpowiedniego trójkąta ( np. do opisu "trójkąt, w którym każdy bok ma inną długość" należy odszukać rysunek trójkąta różnobocznego).

"Skojarzenia - kąty" - zasady gry jak wyżej.

"Memory"- na 30 kartonikach znajduje się 15 jednakowych par liczb, symboli matematycznych, lub figur geometrycznych. Kartoniki ułożone są w dowolnej kolejności i położone tak, aby nie było widać, co się na nich znajduje. Uczeń w jednym ruchu odkrywa tylko 2 kartoniki. Jeśli trafi na "parę", odkłada ją na bok, jeśli nie, odkłada na miejsce. Wygrywa ten zespół, który wcześniej zbierze wszystkie "pary".

"Puzzle - ułamki" - kartka papieru podzielona jest na pola o różnych kształtach na które wpisane są różne ułamki. Identyczna kartka jest pocięta wzdłuż linii rozdzielających poszczególne części. Na nich są również ułamki, ale powstałe przez rozszerzenie lub skrócenie ułamka z kartki głównej. Zadaniem ucznia jest złożenie wszystkich części tak, aby utworzyły kartkę - wzorzec.

Opracowanie: Maria Tokarczyk

Wyświetleń: 7857


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.