Katalog

Barbara Skomra
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców z uczniami klasy III

- n +

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców z uczniami klasy III.

Temat: Co ze mną się dzieje, gdy przeżywam różne uczucia.

Cele:
- uczenie się rozpoznawania swoich uczuć i mówienie o nich,
- sposoby rozładowywania napięć emocjonalnych.

Metody pracy: aktywne, krąg uczuć, zabawa muzyczno-ruchowa, scenki, rysunki.

Materiały: krzyżówki, ilustracje portretowe wyrażające różne uczucia, wycięte z czasopism twarze ludzi przedstawiające dowolne uczucia, kartki z bloku technicznego, kredki, flamastry, kaseta muzyczna, magnetofon.

Przebieg zajęć:
1. Zabawa relaksacyjna w kręgu "Iskierka".
2. Indywidualne rozwiązanie krzyżówki:Znaczenie wyrazów:
Ktoś z Twoich kolegów jest bardzo smutny. Spróbuj go /5/ i do niego się /1/. Koleżanka zapomniała wziąć z domu ołówek. Przecież możesz /2/ mu swój. Komuś w klasie rozsypały się kredki. Możesz pomóc je /3/. Ogarnia Cię/4/, gdy się coś nie udaje. Koleżance brakuje zielonej plasteliny. Jeśli masz trochę swojej, możesz się z nią/6/. Spotykasz Panią w drodze do szkoły, powinieneś ją/7/.

3. Odczytanie hasła, rozmowa na temat: - Czym są uczucia? - Kiedy nam towarzyszą?
Które hasło w krzyżówce jest nazwą uczucia?
4. Zabawa muzyczno - ruchowa "Uczucia i emocje"/ wyrażanie uczuć i emocji ruchem
improwizowanym na podstawie odtworzonej muzyki obrazującej strach, szczęście, smutek, złość, zawstydzenie/.
5. Rozmowa w kręgu - niedokończone zdania. Przykłady:
- Czuję się dobrze, gdy............
- Jestem szczęśliwy, gdy..........
- Boję się, gdy........
- Wstydzę się, gdy. .......
- Czuję się nieszczęśliwy, gdy......
- Jestem zły, gdy.........
- Gdy jestem sam w domu, czuję się......

6. Wyrażanie mimiką uczuć przedstawionych na rysunkach.7. Odgadywanie ich nazw oraz podawanie przez dzieci sytuacji, kiedy same przeżywały
podobne uczucia.
8. Oglądanie wyciętych z gazet twarzy ludzi, przedstawiających dowolne uczucia. Dzieci
nazywają je, wyjaśniają, co mogło się przydarzyć danej osobie, co mogłaby powiedzieć ta osoba o swoim uczuciu.
9. "Książeczka uczuć".
Dzieci wykonują "Książeczki" ilustrujące sytuacje, w których przeżywają różne emocje. Okładka książeczki może być opatrzona zdjęciem dziecka i napisem: "Uczucia"................... /imię dziecka/. Ostatnia strona jest pusta. Kolejne strony z rysunkami mogą powstawać na przestrzeni pewnego okresu i mieć następujące tytuły:
- Jestem znudzona.
- Jestem przerażona.
- Jestem zła.
- Wstydzę się.

Uwaga!
Gotowe "Książeczki" dzieci prezentują na kolejnych zajęciach i rozmawiają o sytuacjach, które narysowały np. kiedy czuły się w ten sposób, oraz co było tego powodem. Prowadzący zwraca uwagę na to, jak wyglądają postacie na rysunkach / język ciała/, co robią, co mówią. Następnie pod kierunkiem prowadzącego opracowują ostatnią stronę: "Słowa i wyrażenia", jakie poznały na zajęciach, kiedy
zajmowały się uczuciami.

10. Zakończenie zajęć.
Rozmowa na temat:
- Czego dowiedziałem się o sobie?
- Jaki jestem?
- Jaki mogę być?
- Co potrafię?

Opracowanie: Barbara Skomra
Szkoła Podstawowa
W Chomentowie

Wyświetleń: 4326


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.