Katalog

Bohdan Bugała
Wychowanie fizyczne, Różne

Instrukcja BHP w zakresie wychowania fizycznego dla nauczyciela i ucznia

- n +

Instrukcja bhp w zakresie wychowania fizycznego dla nauczyciela i ucznia

Cz. I. Dla nauczyciela wf

Nauczyciel wychowania fizycznego powinien przestrzegać w swojej pracy następujących zasad:
1. Być przygotowanym do prowadzenia zajęć.
2. Utrzymywać dyscyplinę, ład i porządek.
3. Konserwować posiadany sprzęt i urządzenia sportowe.
4. Dbać o bezpieczne funkcjonowanie urządzeń i estetykę swego warsztatu pracy.
5. Egzekwować przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez uczniów.

Cz. II. Dla ucznia

W każdym roku szkolnym notuje się wiele nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć wf. Przeprowadzone analizy przyczyn wykazują, że można uniknąć powstawania wypadków gdyby uczniowie postępowali zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez nauczyciela wf. Dlatego zobowiązuje się wszystkich uczniów do przestrzegania zasad bhp na zajęciach wf, a w szczególności:
1. Wszystkie ćwiczenia można wykonywać tylko w obowiązującym stroju sportowym.
2. Na zajęciach wf można wykonywać ćwiczenia tylko te, które polecił nauczyciel wf.
3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy dokładnie poznać technikę i taktykę ich wykonywania.W wypadkach wątpliwych korzystać z wyjaśnień nauczyciela wf.
4. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz
Zaleceniami wydanymi, przez nauczyciela wf.
5. Rozstawianie sprzętu do ćwiczeń może odbywać się tylko na polecenie nauczyciela i w jego obecności.
6. Wydany sprzęt sportowy można używać tylko na polecenie nauczyciela i w jego obecności.
7. Ćwiczeń nie należy uprawiać na uszkodzonym lub niewłaściwym sprzęcie.
8. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sportowych należy zgłaszać nauczycielowi wf.
9. Na zajęciach wf nie wolno uprawiać złośliwych żartów oraz nie pozwolić na to kolegom.
10. Należy rozbierać się w szatni, pozostawiać ubrania i obuwie w należytym porządku.
11. Trzeba dbać o należyty stan sprzętu i urządzeń sportowych.
12. Należy dbać o czystość sali gimnastycznej i boisk sportowych.
13. Sala gimnastyczna służy tylko celom wf i sportu.
14. Salę gimnastyczną należy wietrzyć w przerwach międzylekcyjnych a w okresach ciepłych dni przez cały czas ćwiczeń.
15. Należy służyć radą i nieść pomoc słabszym kolegom.
16. Wszelkie wypadki należy zgłaszać nauczycielowi wf.
17. Na zajęciach wf należy być zdyscyplinowanym i sumiennie wykonywać wszelkie zalecenia wydane przez nauczyciela wf.

Opracowanie: Bohdan Bugała

Wyświetleń: 11870


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.