Katalog

Agnieszka Frontczak
Chemia, Scenariusze

Budowa i identyfikacja białek

- n +

Budowa i identyfikacja białek.

Konspekt lekcji z chemii
Cele dydaktyczne:
- podnoszenie umiejętności przeprowadzenia doświadczeń laboratoryjnych,
- rozwijanie prawidłowej obserwacji,
- umiejętność wyciągania wniosków.

Cele operacyjne (uczeń powinien):
- znać budowę białka,
- omówić przebieg i wyniki reakcji biuretowej,
- opisać reakcję ksantoproteinową,
- wyjaśnić przyczynę zmian zachodzących w białku podczas reakcji ksantoproteinowej.

Metody nauczania:
- pogadanka i wykład problemowy,
- eksperyment (pokaz),

Środki dydaktyczne:
- sprzęt laboratoryjny: probówki, zlewki, szalki Petriego,
- odczynniki: wodorotlenek sodu, siarczan (V) miedzi (II), kwas azotowy (V), białko jaja kurzego oraz produkt nie białkowy np. mąka.

Przebieg lekcji:
- przypomnienie wiadomości o aminokwasach, peptydach, wiązaniu peptydowym,
- omówienie budowy białek, reakcji biuretowej iksantoproteinowej,
- przeprowadzenie doświadczeń,
- wyciągnięcie poprawnych wniosków i zapisanie ich w zeszycie
- podsumowanie lekcji.

Doświadczenie 1
Reakcja biuretowa:

Reakcji poddajemy białko jaja kurzego, mąkę.

Odczynniki:
- białko jaja kurzego,
- mąka,
- stężony r-r zasady sodowej,
- 1-molowy r-r siarczanu (VI) miedzi (II).

Sprzęt:
- probówki.

Przebieg doświadczenia:
Do probówek zawierających białko jaja kurzego, makę dodać stężonego wodorotlenku sodu oraz siarczanu (VI) miedzi (II).

Spostrzeżenia:
W probówce z białkiem jaja kurzego pojawiło się różowofioletowe zabarwienie.

Wnioski:
Powstały różowofioletowy produkt reakcji białka z jonami miedzi (II)
to związek kompleksowy. Dodatni wynik tej próby wskazuje na obecność związków chemicznych zawierających w cząsteczce wiązania peptydowe.

Doświadczenie 2
Reakcja ksantoproteinowa:

Celem doświadczenia jest zbadanie zachowania się białka wobec stężonego kwasu azotowego(V), która to reakcja wykorzystywana jest do wykrywania białek.

Odczynniki:
- białko jaja kurzego,
- ser biały,
- stężony kwas azotowy (V)

Sprzęt:
- probówki,
- pipeta.

Przebieg doświadczenia:
Do probówek z białkiem i serem białym dodajemy 1cm3 kwasu azotowego(V).
Spostrzeżenia:
Ser zabarwia się na kolor żółty. Białko ścina się i zmienia barwę na żółtą.

Wnioski:
Żółta barwa dowodzi obecności białka. Jest to charakterystyczna reakcja pozwalająca stwierdzić, czy w badanym produkcie znajduje się białko.

Opracowanie: Agnieszka Frontczak

Wyświetleń: 10125


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.