Katalog

Maria Latopolska
Reklama, Program nauczania

Rozkład materiału z marketingu

- n +

Rozkład materiału z marketingu

Szkoła Policealna dla dorosłych - technik rachunkowości
nr programu 341[06]SP/MEN 03.01.2002

Tematy 12 konsultacji zbiorowych I semestr


I Istota marketingu

1. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa
2. Pojęcie marketingu, jego narzędzia i funkcje
3. Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu
4. Strategie marketingowe

II Badania marketingowe

1. Istota badań marketingowych: pojęcie przedmiot i źródła informacji
2. Typy badań marketingowych, program i dobór jednostek
3. Skalowanie, redukcja i przetwarzanie danych
4. Techniki prezentacji informacji

III Strategia produktu

1. Definicje i funkcje produktu w ujęciu marketingowym
2. Wyposażenie produktu i cykl życia produktu
3. Kształtowanie struktury produktu i jego strategii
4. Wprowadzanie nowego produktu na rynek


Tematy 3 konsultacji indywidualnych

1. Omówienie tematyki prac kontrolnych oraz zasad ich pisania. Dobór bibliografii.
2. Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami egzaminacyjnymi i omówienie ich
3. Przepisy prawne regulujące działalność marketingową

Tematy 8 konsultacji zbiorowych II semestr


IV Strategia ceny

1. Funkcje ceny w marketingu i metody ustalania cen
2. Strategie ustalania cen w marketingu i negocjowanie cen
3. Narzędzia wykorzystywane w kształtowaniu strategii cenowych

V Dystrybucja towarów w marketingu

1. Istota dystrybucji i jej funkcje
2. Kanały dystrybucji i rodzaje dystrybucji
3. Organizacja fizycznego przebiegu towaru

VI Promocja jako narzędzie marketingu

1. Rola promocji w marketingu i jej narzędzia
2. Warianty strategii promocji

VII Planowanie działalności marketingowej oraz kontrola planu działań

1. Zasady zarządzania marketingowego i organizacja marketingu w firmie
2. Plan marketingowy i techniki mierzenia efektywności działań marketingowych

Tematy 2 konsultacji indywidualnych

1. Omówienie tematyki prac kontrolnych oraz zasad ich pisania. Dobór bibliografii.
2. Przedstawienie problematyki VII rozdziału

Rozkład materiału
Szkoła Policealna dla dorosłych - technik ekonomista
nr programu 2302/T.5.SP/MEN/1997.07.16

Tematy 8 konsultacji zbiorowych I semestr

I Istota marketingu

1. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa
2. Pojęcie marketingu, jego narzędzia i funkcje
3. Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu
4. Strategie marketingowe

II Badania marketingowe

1. Istota badań marketingowych: pojęcie przedmiot i źródła informacji
2. Typy badań marketingowych, program i dobór jednostek
3. Metody badań marketingowych
4. Techniki prezentacji informacji


Tematy 2 konsultacji indywidualnych

1. Omówienie tematyki prac kontrolnych oraz zasad ich pisania. Dobór bibliografii.
2. Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami egzaminacyjnymi i omówienie ich

Tematy 16 konsultacji zbiorowych II semestr

III Strategia produktu

1. Definicje i funkcje produktu w ujęciu marketingowym
2. Wyposażenie produktu i cykl życia produktu
3. Kształtowanie struktury produktu i jego strategii
4. Wprowadzanie nowego produktu na rynek

IV Strategia ceny

1. Funkcje ceny w marketingu
2. Metody ustalania cen w marketingu
3. Strategie ustalania cen w marketingu i negocjowanie cen
4. Narzędzia wykorzystywane w kształtowaniu strategii cenowych

V Dystrybucja towarów w marketingu

1. Istota dystrybucji i jej funkcje
2. Kanały dystrybucji
3. Rodzaje dystrybucji
4. Organizacja fizycznego przebiegu towaru

VI Promocja jako narzędzie marketingu

1. Rola promocji w marketingu i jej narzędzia
2. Warianty strategii promocji

VII Planowanie działalności marketingowej oraz kontrola planu działań

1. Zasady zarządzania marketingowego i organizacja marketingu w firmie
2. Plan marketingowy i techniki mierzenia efektywności działań marketingowych

VIII Przepisy prawne regulujące działalność marketingową

Tematy 4 konsultacji indywidualnych

1. Omówienie tematyki prac kontrolnych oraz zasad ich pisania. Dobór bibliografii.
1. Przedstawienie problematyki VIII rozdziału
2. Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami egzaminacyjnymi i omówienie ich
3. Omówienie prac kontrolnych

Opracowanie: Maria Latopolska

Wyświetleń: 5384


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.