Katalog

Elżbieta Lasik
Technika, Scenariusze

Herby rzemieślnicze ? metaloplastyka - konspekt lekcji z techniki

- n +

Herby rzemieślnicze - metaloplastyka

Konspekt lekcji z techniki według projektu szkoły "Moje miasto - wczoraj i dziś"

Klasa: I Gimnazjum

Cele operacyjne:

uczeń potrafi:
* zaplanować własną pracę zgodnie z założeniami projektowymi,
* wyjaśnia różnicę między rys. złożeniowym i wykonawczym,
* potrafi korzystać z różnych dostępnych źródeł,
uczeń umie:
* zaprojektować, dobrać odpowiedni materiał oraz wybrać prawidłowe narzędzia obróbcze,
* odczytać z rysunku dane potrzebne do wykonania przedmiotu,
* przeanalizować i ustalić założenia projektowe,
* pracować w zespole,
* obiektywnie ocenić swoją pracę,

Forma pracy: grupowa

Pomoce:
- informator regionalny miasta,
- wywiady, sondaże uczniów,
- książki,
- informacje zebrane przez uczniów z Cechu Rzemiosł Różnych tego miasta,

TOK LEKCJI

1.Wprowadzenie do tematu. Rozmowy z uczniami na temat dawniejszych i obecnych działających zawodów rzemieślniczych w danym mieście.
2.Uświadamia cel pracy - metaloplastyka- wykonanie herbów rzemieślniczych
3.Podział na dwu osobowe grupy, przydział zadań.
4.Analiza zdobytych wiadomości:
- przedstawienie zanikłych rzemiosł lub cechów,
- przedstawienie obecnych istniejących w mieście,
- inne nowo powstałe,
5.Projektowanie - wybór przez każdą z grup jednego herbu.
6.Konstruowanie:
- modelowanie graficzne- wykonanie rysunku /kopii/
- dobranie odpowiedniego materiału -cienka blacha aluminiowa z puszki,
- dobór narzędzi pracy do metaloplastyki,
- dobór narzędzi do wykonania ramki drewnianej,
7.Wykonanie prac w grupach i ustalenie kolejności działania
I. Przeniesienie wzoru i zamocowanie na arkuszu blachy aluminiowej.
II. Wyciskanie wzoru punktakiem na miękkiej podkładce.
III. Przygotowanie według wzoru ramki drewnianej.
IV. Mocowanie herbu na cienkiej sklejce lub tekturze.
V. Połączenie w całość oraz zamocowanie zawieszki.
8. Analiza i ocena wykonanych prac, omówienie niedociągnięć i ewentualnych zaistniałych błędów podczas łączenia całości.

Prezentacja prac na zorganizowanej wystawie wraz z opisem historycznym danego herbu.

W trakcie realizacji tematu lekcyjnego wykorzystałam ścieżkę edukacji regionalnej oraz ekologiczną. Prace uczniów cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko samych uczniów ale i rodziców zwiedzających wystawę.

Opracowanie: Elżbieta Lasik

Wyświetleń: 3396


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.