Katalog

Anna Skonieczna
Zajęcia przedszkolne, Ankiety

Kwestionariusz wraz z analizą ankiety przeznaczonej dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola

- n +

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 w TORUNIU

Przedszkole otwierając się na potrzebę dobrej współpracy z rodzicami i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i wychowanków zaprasza do wyrażenia swojej opinii w formie poniższej ankiety, która jest anonimowa.

Uzyskane w ten sposób informacje zostaną w pełni uwzględnione w naszej pracy i pomogą nauczycielowi w ukierunkowaniu jego oddziaływań, a tym samym stworzeniu lepszych warunków dla rozwoju dziecka.

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi lub wpisać własne propozycje.

Oczekiwania Rodziców wobec Przedszkola

1. Dlaczego wybrali Państwo nasze Przedszkole dla swojego dziecka?
- przedszkole polecane przez innych rodziców
- blisko miejsca zamieszkania
- nieodpłatne
- dobrze przygotowuje dzieci do szkoły
- inne - jakie?
................................................................................
................................................................................
................................................................................

2. Czy poziom estetyczny i wyposażenie przedszkola są zadowalające?
- bardzo dobre
- dobre
- wystarczające
- złe

3. Które z proponowanych zajęć dodatkowych (odpłatnych) odpowiadają Państwu najbardziej?
- rytmika
- język angielski
- szkółka szachowa
- gimnastyka korekcyjna
- inne - jakie? ................................................................................
................................................................................
................................................................................


4. Jakie formy współpracy (kontaktu z nauczycielem, przedszkolem) cenią sobie Państwo najbardziej?
- konsultacje indywidualne z nauczycielkami grupy
a) po skończonych zajęciach
b) raz w miesiącu w wyznaczonym dniu i godzinie
c) raz w kwartale
d) inne propozycje
................................................................................
................................................................................
................................................................................
- zajęcia otwarte
- zebrania grupowe
- wspólne imprezy - nauczyciel, dzieci, rodzice lub dziadkowie
a) spotkanie wigilijne
b) Dzień Babci i Dziadka
c) Dzień Matki i Ojca
d) bal karnawałowy
e) Dzień Dziecka
f) wycieczki
g) pikniki
h) inne - jakie?
- spotkania warsztatowe z:
a) logopedą
b) psychologiem
c) pedagogiem
d) lekarzem
e) terapeutą
f) inne - jakie? ................................................................................
................................................................................
................................................................................

5. Od czego zdaniem państwa zależy częstotliwość kontaktów?
- od inicjatywy nauczyciela
- od inicjatywy rodziców
- od atrakcyjności współpracy
- inne przyczyny - jakie?
................................................................................
................................................................................
................................................................................

6. Jakie cech osobowości powinien posiadać dobry nauczyciel?
- miłość do dzieci
- cierpliwość
- serdeczność
- życzliwość
- opiekuńczość
- wyrozumiałość
- fachowość (profesjonalizm)
- inne - jakie? ................................................................................
................................................................................
................................................................................

7. Jakie czynniki, zdaniem Państwa mają wpływ na jakość pracy nauczyciela?
- kwalifikacje zawodowe
- doświadczenie
- umiejętności pedagogiczne
- wyposażenie w pomoce i przybory
- liczba dzieci
- inne - jakie?
................................................................................
................................................................................
................................................................................

8. Jakie formy odbioru dzieci z przedszkola, zdaniem Państwa zapewnią dzieciom właściwe bezpieczeństwo?
- wywołanie dziecka przez domofon
- osobiście przez nauczyciela
- poprzez pracownika obsługi
- dyżurne dziecko
- inne - jakie?
................................................................................
................................................................................
................................................................................

9. Czy odpowiadają Państwu godziny pracy przedszkola?

I zmiana - poranna 7:00 - 12:00
- tak
- nie

II zmiana - popołudniowa
12:00 - 17:00
- tak
- nie

10. Jakich korzyści upatrują Państwo dla dziecka ze współpracy przedszkola z rodzicami?
- bliższe poznanie dziecka
- pokonywanie trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości
- bogacenie dziecięcych przeżyć
- zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka
- kształtowanie kultury współżycia
- większe zdyscyplinowanie dziecka
- inne - jakie? ................................................................................
................................................................................
................................................................................

Dane respondenta

Płeć
- kobieta
- mężczyzna

Wykształcenie
- podstawowe
- zawodowe
- średnie
- wyższe

Wiek
- do 30 lat
- 31 - 40 lat
- 41 - 50 lat
- powyżej 50 lat

Praca rodziców
- matka - pracuje, nie pracuje
- ojciec - pracuje, nie pracuje

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Opracowanie: Anna Skonieczna

Wyświetleń: 6697


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.