Katalog

Marzena Rzymowska
Różne, Sprawdziany i testy

Sprawdź jakie mocne strony ma twoje dziecko

- n +

Sprawdź jakie mocne strony ma twoje dziecko.

Gdy dziecko przechodzi na świat, nie wiemy, jakie talenty się w nim kryją. Zastanawiamy się - czy będzie geniuszem, czy przeciętnym człowiekiem.

A dziecko rozwijając się, często wprost nas zadziwia. Nie powinniśmy poprzestawać wówczas na zachwycie nad jego inteligencją, ale należy ją wspierać i rozwijać.

Wszyscy rodzice chcą wiedzieć, czy ich dziecko jest inteligentne. Sprawdzają to za pomocą testów mierzących iloraz inteligencji. Trzeba jednak pamiętać, że testy takie są dosyć jednostronne - sprawdzają głównie wiedzę zdobytą dotychczas przez malca m.in. zasób słów, ogólne wiadomości o otaczającym świecie, umiejętności logicznego myślenia i wyobraźnie przestrzenną. Uzyskany wynik porównuje się z osiągnięciami innych dzieci w tym samym wieku i stosownie do tego określa poziom inteligencji.

Wyniki nie są zawsze miarodajne. Nasze dziecko może tego dnia, kiedy wykonywany jest test nie być w najlepszej formie. Poza tym test ten nie daje pełnego obrazu zdolności dziecka.. Nie odkryje na przykład talentu plastycznego, muzycznego czy literackiego. Testy mierzące iloraz inteligencji nie pomogą też sprawdzić, czy dziecko ma zdolności organizatorskie, czy umie radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, czy ma bogatą wyobraźnię. Jeśli więc nawet okaże się, że iloraz inteligencji dziecka jest przeciętny, nie oznacza to wcale, że jest ono przeciętne w każdej dziedzinie. Może mieć jakiś wyjątkowy talent, za sprawą którego jego życie będzie niezwykłe.

W ostatnich czasach pod pojęciem inteligencji rozumie się nie tylko intelekt, ale też umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, pracy w zespole, wyciągania wniosków z doświadczeń życiowych, przystosowania do wymagań, jakie stawia nam otoczenie. To są naprawdę przydatne cechy, znaczące atuty.

By dobrze radzić sobie w życiu, zdolności intelektualne nie zawsze okazują się wystarczające. Zamiast więc zastanawiać się nad inteligencją swojej pociechy należy spróbować poznać jej mocne strony i potem pomóc dziecku je wykorzystać.

Aby poznać mocne strony swego dziecka spróbujmy rozwiązać test dla rodziców: "Jakie mocne strony ma moje dziecko?".

Odpowiadając na pytania, starajmy się obiektywnie ocenić możliwości własnego dziecka, spojrzeć na nie jakby trochę z zewnątrz.

Zaznaczamy odpowiedź "tak" lub "nie" i podsumowujemy wyniki.

TAK NIE
1.Czy Twoje dziecko lubi szkołę?
2.Nawet przy zawiłych problemach znajduje rozwiązanie.
3.Malując i majsterkując jest pomysłowe i twórcze.
4.Jest wytrwałe w pracy i zawsze stara się ukończyć zaczętą pracę.
5.Nie zniechęca się łatwo poniesionymi porażkami.
6.Lubi mieć własne zdanie na dany temat.
7.Umie współczuć.
8.Jest otwarte na problemy innych.
9.Jest otwarte na problemy innych.
10.Jest pilne.
11.Lubi bawić się z kolegami.
12.Zdaniem nauczyciela ma oryginalne pomysły.
13.Ciągle chce uczyć się czegoś nowego.
14.Samo (lub z niewielką pomocą) nauczyło się czytać.
15.Odrabia pracę domową w czasie krótszym niż inne dzieci.
16.Nie musisz mu pomagać w odrabianiu lekcji.
17.Trudne zadania domowe zajmują mu mniej więcej czasu niż łatwe.
18.Jest ciekawe świata, przyswaja wciąż nowe informacje.
19.Zaskakuje często dojrzałym sposobem zachowania.
20.Z własnej woli czyta bardzo dużo książek.
21.Umie obserwować rozmaite zjawiska ze skupioną uwagą.

Jeżeli dziecko osiągnęło 18-21 punktów to:
Twoje dziecko ma dar szybkiego pojmowania, bardzo dobrą pamięć
i wyobraźnię przestrzenną. Nauka przychodzi mu łatwo. Jego zdolności są wszechstronne, w różnych dziedzinach może bez wielkich problemów spełniać stawiane mu wymagania. Ma szczególne predyspozycje do nauk przyrodniczych i ścisłych - gdy ma jakiś problem, nie zadawala się najprostszymi rozwiązaniami.

14-17 punktów:
Mocną Twego dziecka jest wytrwałość z jaką poświęca się postawionym zadaniom. Dzięki temu i ciekawości świata odkrywa wciąż nowe dziedziny zainteresowań. To sprzyja rozwojowi jego intelektualnych zdolności. Będzie czerpać radość z osiągnięć, nie da się natychmiast zniechęcić porażkami. Zawsze z uporem będzie się starć dotrzeć do celu.

13 i mniej punktów:
Szczególnych uzdolnień tego dziecka szukaj w innych dziedzinach niż
w logicznym myśleniu i intelektualnych wyzwaniach, np. w sporcie lub przedmiotach artystycznych. Porozmawiaj z nauczycielem i zastanówcie
się wspólnie jak rozwinąć jego zdolności myślenia.

Obojętnie jaki wynik osiągnęło Twoje dziecko w tym teście ty postaraj się zapamiętać hasło:

PRACA DZIECI JEST ZABAWA.DZIECI UCZĄ SIĘ POPRZEZ
WSZYSTKO CO ROBIĄ.

Hasło to zostało opracowane przez Nowozelandzki Ruch Playcenter, który
to przez ponad pięćdziesiąt lat torował drogę metodzie polegającej na łączeniu edukacji rodzicielskiej ze wspieraniem wczesnego rozwoju dzieci.

Bibliografia:
Gordon Drynder, Jannette Vos: Rewolucja w uczeniu.
Wydawnictwo Moderski i S-ka. Poznań 2000.

Opracowanie: Marzena Rzymowska

Wyświetleń: 19716


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.