Katalog

Hanka Wojcieszak-Blandzi
Język polski, Sprawdziany i testy

Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec" - sprawdzian z treści

- n +

Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec" - sprawdzian z treści.

IMIĘ I NAZWISKO
LICZBA PUNKTÓW
OCENA

1. Do podanych pseudonimów dopisz prawdziwe imiona i nazwiska:
ZOŚKA - ......................................................................................
ALEK - .........................................................................................
RUDY - ........................................................................................

2. Rozwiąż następujące skróty:
AK -.. .............................
GS -.. .............................

3. Narysuj znak Polski Walczącej

4. Z podanych utworów podkreśl ten, do którego nawiązuje tytuł książki
A.Kamińskiego:
A.Mickiewicz "Reduta Ordona"
A.Mickiewicz "Śmierć pułkownika"
C.K.Norwid "Moja piosnka II"
J.Słowacki "Testament mój"

5. Na czym polegała akcja fotograficzna Wawra ?
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

6. Podaj slogan związany z sabotażem kin.
...............................................................
..............................................................
.............................................................
.............................................................

7. Kto był rekordzistą w malowaniu żółwi ?
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

8. Kto jako pierwszy rozpoczął zrywanie niemieckich flag w Warszawie ?
.............................................................
.............................................................

9. Co to było "wieczne pióro" Rudego ?
.............................................................
.............................................................
.............................................................

10. Komu i za co nadano pseudonim honorowy "Kopernik" ?
.............................................................
.............................................................

11. Kto był właścicielem skórzanej kurtki ? (Podkreśl właściwą odpowiedź)
a) Alek
b) Słoń
c) Zeus

12. Świadkiem jakich wydarzeń był warszawski Arsenał ?
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................


13. Podaj przyczynę śmierci bohaterów
a) Rudy - .................................................................................
b) Alek - ..................................................................................
c) Zośka - ................................................................................

14. Jakie odznaczenia nadano za akcję pod Arsenałem ?
Alek -.. ........................................................
Zośka -.. ......................................................
Rudy -.. .......................................................

15. Kto dowodził następującymi akcjami:
Pod Arsenałem - ...........................................................................
Celestynów - ................................................................................
Czarnocin - ...................................................................................
Sieczychy - ...................................................................................

DATA

PODPIS NAUCZYCIELA

PODPIS RODZICA


KARTA ODPOWIEDZI

Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec" - sprawdzian z treści.

1. Do podanych pseudonimów dopisz prawdziwe imiona i nazwiska:
ZOŚKA - Tadeusz Zawadzki
ALEK - Aleksy Dawidowski
RUDY - Jan Bytnar

2. Rozwiąż następujące skróty:
AK - Armia Krajowa
GS -Grupy Szturmowa

3. Narysuj znak Polski Walczącej


4. Z podanych utworów podkreśl ten, do którego nawiązuje tytuł książki A.Kamińskiego:
A.Mickiewicz "Reduta Ordona"
A.Mickiewicz "Śmierć pułkownika"
C.K.Norwid "Moja piosnka II"
J.Słowacki "Testament mój"

5. Na czym polegała akcja fotograficzna Wawra ?
Wybijanie szyb u fotografów, którzy wystawiali zdjęcia niemieckich żołnierzy

6. Podaj slogan związany z sabotażem kin.
Tylko świnie siedzą w kinie.

7. Kto był rekordzistą w malowaniu żółwi ?
Rudy (ponad 80 w jeden wieczór)

8. Kto jako pierwszy rozpoczął zrywanie niemieckich flag w Warszawie ?
Alek

9. Co to było "wieczne pióro" Rudego ?
Urządzenie, za pomocą którego można było pisać
farbą na wysokości 3-4 metrów

10. Komu i za co nadano pseudonim honorowy "Kopernik" ?
Alkowi, za usunięcie niemieckiej płyty
z pomnika M.Kopernika

11. Kto był właścicielem skórzanej kurtki ? (Podkreśl właściwą odpowiedź)
a) Alek
b) Słoń
c) Zeus

12. Świadkiem jakich wydarzeń był warszawski Arsenał ?
Odbicie Rudego

13. Podaj przyczynę śmierci bohaterów:
a) Rudy - zmarł na skutek katowania go przez gestapo
b) Alek - zmarł na skutek odniesionych ran w czasie akcji odbicia Rudego
c) Zośka - poległ pod Sieczychami 20 sierpnia 1943 r.

14. Jakie odznaczenia nadano za akcję pod Arsenałem ?
Alek - Krzyż Virtuti Militari
Zośka - Krzyż Walecznych
Rudy - Krzyż Walecznych

15. Kto dowodził następującymi akcjami:
Pod Arsenałem - Orsza (Stanisław Broniewski)
Celestynów - Zośka
Czarnocin - Zośka
Sieczychy - Andrzej Morro
 
SKALA OCEN
LICZBA PUNKTÓW WYRÓŻNIK PROCENTOWY OCENA
16 powyżej 101 celujący
15 - 14 100 - 91 bardzo dobry
13 - 11 90 - 71 dobry
10 - 8 70 - 50 dostateczny
7 - 5 49 - 35 dopuszczający
4 - 0 34 - 0 niedostateczny

Opracowanie: Hanka Wojcieszak-Blandzi
ul. Chełmońskiego 8
63 - 300 Pleszew

Wyświetleń: 259872


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.