Katalog

Halina Stąpała
Różne, Ćwiczenia

Zdrowotne funkcje ćwiczeń śródlekcyjnych - przykładowe ćwiczenia

- n +

Zdrowotne funkcje ćwiczeń śródlekcyjnych

W związku z wprowadzeniem nauczania zintegrowanego lekcje w-fu zostały wpisane w tok nauki. Nauczyciel sam ma zdecydować, ile godzin na nie przeznaczy i w jaki sposób będą odbywały się zajęcia.

Należy podkreślić, dziecko spędza w szkole kilka godzin dziennie w pozycji siedzącej, często niewygodnej. Długotrwała praca umysłowa i towarzysząca jej mała aktywność fizyczna powoduje często u uczniów objawy zmęczenia i znużenia, w wyniku czego poważnie obniża się sprawność układu nerwowego oraz następuje osłabienie funkcji wegetatywnych.

Dziecko zaczyna przybierać niedbałą i wadliwą postawę, garbi się, co sprzyja powstawaniu wad postawy ciała. Zmęczeniu ulegają także narządy zmysłów, a mianowicie oczy i uszy oraz duże obciążenie ręki przy pisaniu. Dochodzą też momenty emocjonalne towarzyszące lekcji, obawa przed wywołaniem do odpowiedzi.

Zaobserwowane u uczniów na zajęciach objawy zmęczenia i znużenia są sygnałem do przerwania zajęć i rozpoczęcia krótkich przerw śródlekcyjnych. Prawidłowo organizowane ćwiczenia przyczynią się do usunięcia lub przynajmniej zmniejszą zmęczenie u uczniów.

Nauczyciele dążąc do realizacji programu, uważają za stratę czasu na przeprowadzenie ćwiczeń.

Tymczasem ćwiczenia śródlekcyjne należy traktować i pojmować jako integralną część programu nauczania i wychowania.

Ćwiczenia śródlekcyjne powinny więc spełniać następujące funkcje:
1. funkcję relaksującą- ćwiczenia powinny być dla dzieci relaksem, odwrócić uwagę od zagadnień związanych z lekcją.
2. funkcję stymulującą - ożywienie czynności wegetatywnych, oddychanie, odciążenie analizatora wzrokowego i słuchowego.
3. funkcję korekcyjną- korygowanie wad postawy, rozciągnięci przykurczonych w czasie siedzenia w ławce mięśni klatki piersiowej.
4. funkcję dydaktyczną- wyrabianie trwałego nawyku aktywnego wypoczynku i regeneracji sił w czasie pracy umysłowej.

Kilkuminutowe ćwiczenia powinny odbywać się przy uchylonym oknie, pozwolą one uczniom ponownie skupić uwagę na dalszych zajęciach.

Przy wykonywaniu ćwiczeń śródlekcyjnych uczniowie powinni wyjść z ławek i zapewnić sobie tyle miejsca, na ile pozwalają warunki lokalowe w klasie. W trakcie ćwiczeń można wykorzystać ławkę jako przyrząd gimnastyczny.

Uczniowie klas młodszych chętnie i z wielką radością wykonują wszystkie ćwiczenia. Odprężają się przy nich, zapominają o momentach emocjonalnych towarzyszących lekcji, zapominają o zmęczeniu fizycznym i psychicznym.

Zachęcam nauczycieli do systematycznego przeprowadzania tych ćwiczeń. Ćwiczenia śródlekcyjne sprawiają, że przy odpowiednim doborze ćwiczeń można wykorzystać treści zawarte w podstawie programowej dotyczącej wychowania zdrowotnego. W klasach młodszych najwłaściwszą metodą ćwiczeń śródlekcyjnych jest metoda ćwiczeń zabawowo- naśladowcza.

Wskazane jest również stosowanie akompaniamentu muzycznego.

Tok ćwiczeń stosowanych w przerwach śródlekcyjnych powinien składać się z pięciu pozycji uszeregowanych wg następującego schematu:
1. ćwiczenia szyi
2. ćwiczenia ramion
3. ćwiczenia tułowia wg różnych płaszczyznach
4. ćwiczenia nóg
5. ćwiczenia oddechowe lub śpiew

Przykładowe zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych w klasach I -III

Zestaw I
1. "Zegar" Skłony głowy w prawo, w lewo (tik-tak)
2. "Zapalanie zapałki" Szybki wyprost ramion w górę w skos, dłonie przesuwają się z boku po tułowiu od bioder w górę, następnie powolne opuszczanie ramion bokiem w dół.
3. "Dzwon" Poprawny siad w ławce z chwytem z tyłu za łokcie- opad tułowia w przód, dotknąć klatką piersiową ławki i szybko się wyprostować. Skandować przy opadzie - bim, przy wyproście bam.
4. "Pajac". W staniu podskoki rozkroczno- zwarte z wymachem ramion w bok i w dół.
5. "Zdmuchiwanie świeczki". Głęboki wdech i szybki mocny wydech.

Zestaw II
1. Rysowanie kół głową. Siad w ławce - obszerne krążenie głową w prawo i w lewo.
2. Malowanie ścian i sufitu. W staniu, wznosy i opusty prawej, a następnie lewej ręki - ruchy naśladujące malowanie.
3. Rozkrok, głębokie skłony tułowia w lewo i w prawo.
4. Trzy podskoki w miejscu obunóż, ćwierć obrotu na przemian raz w lewo, raz w prawo.
5. Ćwiczenia oddechowe. Zdmuchiwanie kulki papieru z dłoni.

Zestaw III
1. Marsz w miejscu obok ławki z książką na głowie.
2. Przekładanie książki z ręki do ręki w dole, w górze, za plecami, pod kolanami nogi wzniesionej.
3. Siad w ławce z książką na głowie- powolny opad tułowia w przód, aż do oparcia o brzeg ławki i wolny wyprost.
4. Powolne obroty wokół osi ciała z książką na głowie w lewo, w prawo, a następnie półprzysiad i powrót do postawy.
5. Bieg w miejscu z wysokim unoszeniem kolan i dotykanie nimi książki trzymanej z przodu oburącz.
6. Przy akompaniamencie muzycznym śpiewanie piosenki p.t. "Książeczka"

Zestaw IV
1. Zataczanie głową kółek. Krążenie głowy raz w lewo, raz w prawo.
2. "Śmigło" W stanie rozkrocznym jedna ręka na biodrze, drugim ramieniem wykonywane są krążenia.
3. "Idą kaczki". Chód z przenoszeniem ciężaru ciała na nogę z równoczesnym skłonem w bok.
4. "Wspinanie się po drabinie". Z przysiadu podpartego, marsz ramionami coraz wyżej, aż do wspięcia na palce (sięganie w górze dojrzałych jabłek)
5. "Gra na flecie". W dowolnej pozycji naśladowanie gry na flecie - nabieranie powietrza nosem i wydmuchiwanie ustami.

Bibliografia:
Wlaźnik K. Wychowanie fizyczne w klasach I- III Wyd. Juka 1994
Bielski J. Życie jest ruchem Wyd. Agencja Promo - Lider 1996

Opracowanie: Halina Stąpała

Wyświetleń: 1805


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.