Katalog

Ireneusz Radomski
Różne, Zadania

Przykładowe zadania sprawdzające kompetencje ucznia po szkole podstawowej

- n +

Przykładowe zadania sprawdzające kompetencje ucznia po szkole podstawowej, w odniesieniu do standardów

Zad. Nr. 1

1. Motyw. Poznajemy elementy przyrody
2. Podstawa programowa: Przyroda. Wspólne cechy organizmów.
3. Badane standardy: Rozumowanie
4. Badane umiejętności: U. rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności obiektów przyrodniczych.
5. Rodzaj zadania: Zadanie z luką
6. Zadanie: Zależności pokarmowe w przyrodzie nazywamy łańcuchami pokarmowymi. Rośliny w łańcuchu pokarmowym są.. .................................
7. Odpowiedź: producentami
8. Schemat oceny: Za prawidłową odpowiedź 1 pkt.
9. Czas rozwiązania 1, 5 min.

Zad. Nr. 2

1. Motyw: Pory roku.
2. Podstawa programowa: Przyroda. Ziemia w układzie słonecznym.
3. Badane standardy: Rozumowanie
4. Badane umiejętności: U. dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach, opisuje zjawisko o charakterze powtarzalnym
5. Rodzaj zadania: Zadanie z luką.
6. Zadanie: Uzupełnij tekst. 22 grudzień jest.. ....................... dniem w roku. Tego dnia rozpoczyna się astronomiczna.. .................
7. Odpowiedź: najkrótszym, zima
8. Schemat oceny: za prawidłowe wpisanie dwóch określeń 1 pkt.
9. Czas rozwiązania: 1,5 min.

Zad. Nr. 3

1. Motyw: Wycieczka do muzeum regionalnego
2. Historia i społeczeństwo: Elementy historii rodzinnej, regionalnej oraz życia codziennego w Polsce oraz różnych krajach i epokach.
3. Badane standardy: Czytanie
4. Badane umiejętności: U. odczytuje proste dane z tabeli i odpowiada na proste pytania z nimi związane.
5. Rodzaj zadania: Zadanie z luką.
6. W przewodniku po muzeum znalazłeś tabelę z zaznaczonymi datami wyprodukowania niektórych eksponatów:
 
Nazwa eksponatu Czas wyprodukowania
Kołowrotek
Lampa naftowa
Maselnica
Waga szalkowa
Koniec XIX w
Początek XX w
1936
1950
Z tabeli wynika, że najstarszym eksponatem jest..................................
7. Odpowiedź: kołowrotek
8. Schemat oceny: Za prawidłową odpowiedź 1 pkt.
9. Czas rozwiązania: 1, 5 min.

Zad. 4.

1. Motyw: Wycieczka do muzeum etnograficznego.
2. Podstawa programowa: Historia i społeczeństwo: Elementy historii rodzinnej, regionalnej oraz życia codziennego w Polsce oraz różnych krajach i epokach.
3. Badane standardy: Czytanie. Rozumowanie.
4. Badane umiejętności: U. odczytuje proste dane z tabeli i odpowiada na proste pytania z nimi związane. U. posługuje się kategoriami czasu w celu porządkowania wydarzeń, porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.
5. Rodzaj zadania: Krótkiej odpowiedzi.
6. Zadanie: W przewodniku po muzeum znalazłeś tabelę z zaznaczonymi datami wyprodukowania niektórych eksponatów:
 
Nazwa eksponatu Czas wyprodukowania
Kołowrotek
Lampa naftowa
Maselnica
Waga szalkowa
Koniec XIX w
Początek XX w
1936
1950
Na osi liczbowej zaznacz wydarzenia w kolejności chronologicznej.


7. Odpowiedź:


8. Schemat oceny: Za prawidłowe wpisanie 4 elementów 2 pkt, za trzy -1 pkt,
poniżej -0 pkt.
9. Przewidywany czas rozwiązania: 5 min.

Zad. Nr. 5

1. Motyw: Wycieczka do lasu.
2. Podstawa programowa: Przyroda. Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa.
3. Badane standardy: Wykorzystanie wiedzy w praktyce.
4. Badane umiejętności: U. wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności obiektów przyrodniczych i stosuje je do rozwiązania problemów.
5. Rodzaj zadania: Krótkiej odpowiedzi.
6. Zadanie: W słoneczny dzień wybrałeś się do lasu, ale zapomniałeś o kompasie. Podaj dwa sposoby określenia kierunku północnego.
7. Odpowiedź: Np. a) pnie drzew od strony północnej porośnięte są mchem
b) cień w południe wskazuje północ
c) gałęzie samotnie stojącego drzewa są krótsze od strony północnej
d) słoje pnia ściętego drzewa są węższe od strony północnej
8. Schemat oceny: Za podanie 2 sposobów 1 pkt. Za stosowanie norm ortograficznych i interpunkcyjnych 1 pkt.
9. Czas rozwiązania: 5 min.

Zad. 6

1. Motyw: Polska -nasza Ojczyzna
2. Podstawa programowa: Przyroda. Krajobrazy nizinne, wyżynne i górskie. Krainy Polski
3. Badane standardy: Czytanie
4. Badane umiejętności: U. odczytuje dane z tekstu źródłowego oraz odpowiada na pytania z nimi związane.
5. Rodzaj zadania: Krótkiej odpowiedzi.
6. Zadanie: Na podstawie krótkiego opisu rozpoznaj jakie to góry.
Zbudowane są z granitu i wapienia. Występuje tu limba, świstak i kozica. Najpiękniejsze doliny to: Chochołowska i Kościeliska
Są to.. ..................................
7. Odpowiedź: Tatry.
8. Schemat punktacji: Za podanie prawidłowej odpowiedzi 1 pkt.
9. Czas rozwiązania: 3 min.

Zad. Nr 7

1. Motyw: Sprzątanie Świata.
2. Podstawa programowa: Edukacja ekologiczna. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska
3. Badane standardy: Pisanie
4. Badane umiejętności: U. pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się formą ogłoszenia. Formułuje wypowiedzi zgodnie ze świadomością celu, zachęca do wzięcia udziału w akcji.
5. Rodzaj zadania: Rozszerzonej odpowiedzi
6. Zadanie: Zbliża się termin akcji, Sprzątanie Świata. Napisz, w imieniu członków LOP, ogłoszenie zachęcające kolegów do wzięcia udziału w porządkowaniu okolicy. Pamiętaj o podaniu dokładnych informacji dotyczących czasu, miejsca i celu spotkania oraz o właściwym zapisie.
7. Odpowiedź:
8. Ogłoszenie!
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły,
do wzięcia udziału w akcji porządkowania okolicy.
Spotykamy się 14 IX o godz. 1000 na placu apelowym.
Prosimy o zabranie niezbędnych narzędzi.
Członkowie szkolnego koła LOP.

9. Schemat oceny:
- Zawarcie w ogłoszeniu informacji dot. miejsca, czasu i celu spotkania 1 pkt
- Przestrzeganie norm językowych (gramatycznych i leksykalnych) 1 pkt.
- Przestrzeganie norm ortograficznych, interpunkcyjnych(dop. jeden błąd ortograficzny lub interpunkcyjny) 1 pkt.
- Czytelny i przejrzysty zapis 1 pkt.
10. Czas rozwiązania 15 min.


Źródło: E. Polek M. Ryglicka "Wielkie Porządki"- egzamin dla moich uczniów.

Zad. Nr 8

1. Motyw: Mój dzień bez telewizji:
2. Podstawa programowa: Edukacja prozdrowotna. Spędzanie czasu wolnego.
Wych. fizyczne. Propozycje spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem gier i zabaw.
3. Badane standardy: Pisanie
4. Badane umiejętności U. pisze na temat i zgodnie z celem posługując się formą listu. Buduje tekst poprawny kompozycyjnie. Dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu. Przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.
5. Rodzaj zadania: Rozszerzonej odpowiedzi.
6. Zadanie: W ostatnią sobotę postanowiliście z rodzicami nie włączać telewizora, ale spędzić ten dzień na zabawach na świeżym powietrzu. Dzień udał się wspaniale
Napisz list do kolegi zachęcający do spędzenia dnia w taki sposób.
7. Schemat oceny:
- Zachowana forma listu 1 pkt.
- Treść pracy ma wyraźny związek z tematem 1 pkt
- Wypowiedź jest spójna, zachowane są właściwe proporcje pomiędzy poszczególnymi częściami 1 pkt
- Poprawny język i styl (stosowanie charakterystycznych dla listu zwrotów do adresata)
1 pkt.
- Poprawna ortografia (dop. 2 błędy) 1 pkt
- Poprawna interpunkcja (dop. 3 błędy) 1 pkt.
- Zapis czytelny i przejrzysty 1 pkt
8. Czas odpowiedzi 20 min

Zad. Nr 9

1. Motyw: Apel z okazji Święta Niepodległości.
2. Podstawa programowa: Wychowanie dożycia w społeczeństwie. Wych. patriotyczne i obywatelskie. Patriotyzm, pieśni patriotyczne, utwory literackie o charakterze patriotycznym.
3. Badane standardy: Pisanie.
4. Badane umiejętności: U. pisze na temat i zgodnie z celem posługując się formą zaproszenia. Buduje tekst poprawny kompozycyjnie. Dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu. Przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.
5. Rodzaj zadania: Rozszerzonej odpowiedzi.
6. Zadanie: Samorząd uczniowski wraz z opiekunem organizuje obchody Święta Niepodległości. Napisz, w imieniu SU, zaproszenie dla Dyr. Szkoły i Grona Pedagogicznego na uroczysty Apel z tej okazji.
7. Odpowiedź: Np.
8. Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy
Dyrektora Szkoły oraz Grono Pedagogiczne
na uroczysty apel z okazji Św. Niepodległości,
który odbędzie się 11 listopada 2002 o godz. 1230
w świetlicy szkolnej.
Samorząd Uczniowski z opiekunem.

9. Schemat oceny: Za zawarcie w zaproszeniu przynajmniej 4 informacji odpowiadających na pytania: Kto? Kogo? Na co? Kiedy? Gdzie? 2 pkt.
Za 3 informacje 1 pkt.
Poprawna ortografia i interpunkcja (dop. 1 błąd) 1 pkt
Przestrzeganie norm gramatycznych (dop. 1 błąd) 1 pkt.
Zapis czytelny i przejrzysty 1 pkt
10. Czas odpowiedzi: 20 min

Opracowanie: Ireneusz Radomski

Wyświetleń: 2759


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.