Katalog

Halina Wójtowicz
Matematyka, Sprawdziany i testy

"Wielokąty" - sprawdzian dla klasy V szkoły podstawowej.

- n +

Sprawdzian dla klasy V szkoły podstawowej - WIELOKĄTY

Grupa I...........
1. Narysuj prostą p, zaznacz punkty A, B, C. Wypisz wszystkie odcinki.

2. Wypisz wszystkie pary odcinków równoległych i prostopadłych.


3. Wypisz wszystkie pary kątów przyległych i kątów wierzchołkowych.


4. Miara pierwszego kąta przyległego wynosi 65°. Drugi kąt przyległy jest równy:
a) 105°
b) 95°
c) 115°
d) 100°
5. Czy z trzech patyczków o długościach 7cm,5cm i 1cm można ułożyć trójkąt. Odpowiedź uzasadnij.

6. W podanym trójkącie miara kąta α jest równa:
a) 55° b) 80° c) 65°


7. Suma kątów α i β jest równa:

a) 48° b) 122° c) 58°


8. Narysuj wszystkie wysokości w trójkącie równobocznym.


9. Obwód trójkąta wynosi 23cm. Oblicz długości boków trójkąta, jeżeli wiesz, że drugi bok jest 2 razy dłuższy od pierwszego, a trzeci o 3cm dłuższy od drugiego boku.

Opracowanie: mgr Halina Wójtowicz

Wyświetleń: 48192


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.