Katalog

Jadwiga - Mariolla Jonas
Różne, Scenariusze

"Moja historia jest twoją historią" - koleżeńska minilekcja dla klas I-III.

- n +

Koleżeńska minilekcja dla uczniów klas I-III oraz nauczycieli nauczania początkowego.

Temat: "Moja historia jest też twoją".
Prowadzący: uczniowie klasy IV, nauczycielka

Cele:

- zainteresowanie młodszych dzieci historią, dziedzictwem kulturowym, różnymi źródłami wpływającymi na wzbogacenie wiedzy o człowieku, życiu i świecie z perspektywy tradycji;
- rozwijanie poczucia miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
- kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej;
- wzmacnianie prawidłowej relacji dziecka z rodziną, szkołą;
- zapoznanie ze sposobami gromadzenia i opisywania tworów kultury duchowej i materialnej;
- kształtowanie poczucia wartości wykonanej pracy, satysfakcji z gromadzonych dóbr kultury.

Tok:
1. "Wiele nas łączy"- prezentacja własnych herbów.
2. Jak przebiegały nasze badania nad przeszłością naszych rodzin- sprawozdanie wybranego ucznia.
3. Prezentacja prac obrazujących realizację badań:
- mapy mentalne (informacje n/t małej i wielkiej rodziny, pojęcia "Polak", "Polska";
- drzewa genealogiczne (korzenie rodzin);
- pamiątki rodzinne- stare monety, książki, pocztówki, pamiętniki, gazety, blankiety pocztowe, blankiety totalizatora, stare dokumenty, lampy naftowe, serwisy obiadowe i kawowe, srebrne sztućce, pierwsze kamery i aparaty fotograficzne, rzeźby, dzbany, misy, stara szabla, stare instrumenty (gitara, akordeon, skrzypce), portfele, albumy rodzinne, gramofon, płyty gramofonowe, lampa stojąca, biżuteria ze srebra, kalendarze, zegary, zegarki, tary do prania, stara maszyna do pisania, stara broń, cebrzyk).
4. Moja historia twoją historią. (Wszystkie wydarzenia o charakterze ogólnonarodowym, pamiętniki z przeszłości są wspólnym dziedzictwem kulturowym Polaków.
5. Dlaczego należy chronić, pielęgnować ślady przeszłości?
(Ślady przeszłości są pamiątką narodową, wspólnym boga-ctwem. Wzbogacają naszą wiedzę o życiu naszych przodków, o ich miejscu w historii Polski. Chroniąc i pielęgnując ślady przeszłości, wyrażamy szacunek dla samych siebie).

Opisy eksponatów zawierały informacje:
a). nazwę przedmiotu,
b). przeznaczenie,
c). gdzie i kiedy powstał (daty często przybliżone),
d). komu i do czego służył,
e). do kogo dziś należy,
f). do czego może dziś służyć.

Opracowanie: Jadwiga - Mariolla Jonas

Wyświetleń: 1128


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.