Katalog

Elżbieta Krzykowska
Wybór zawodu, Różne

CV ? znaczy życiorys.

- n +

CURRICULUM VITAE

(łacińskie - bieg życia)

czyli życiorys osoby starającej się o pracę

Rozróżnia się curriculum vitae chronologiczne i funkcjonalne.

Curriculum vitae chronologiczne przedstawia listę wykonanych prac w odwróconym porządku chronologicznym, tj. od ostatniego zatrudnienia.

Curriculum vitae funkcjonalne akcentuje osobiste doświadczenie, rezultaty lub osiągnięcia w pracy zawodowej.

Celem przedstawienia curriculum vitae jest nawiązanie osobistej rozmowy z pracodawcą.


CV
 
IMIĘ I NAZWISKO
 
ADRES
NUMER TELEFONU
DATA URODZENIA
STAN CYWILNY
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
PRAWO JAZDY
 
WYKSZTAŁCENIE

Data - charakter wykształcenia - miejsce czas trwania.

Tylko istotne, najwyższe szczeble od matury do ostatniego dyplomu w odwrotnym porządku chronologicznym.
 
Firmy lub organizacje, w których się pracowało z podaniem dat i zajmowanych stanowisk. Od ostatniego miejsca pracy.
 
HISTORIA ZATRUDNIENIA

OSĄGNIĘCIA, DOŚWIADCZENIA, UMIEJĘTNOŚCI, WIEDZA
 
ZAINTERESOWNIA
Tylko wtedy, gdy mogą być istotne z punktu widzenia przyszłej pracy.
 
REFERENCJE
Jeśli są wymagane wystarczy podać dwie osoby udzielające nam referencji
CV - znaczy życiorys

Co powinien zawierać i jak wyglądać

I. Cechy ogólne życiorysu

1. Rzeczowość i zwięzłość;
2. Język pozbawiony zwrotów emocjonalnych, obrazowych i gwary;
3. Prostota i przejrzystość;
4. Treść pozytywna, ale prawdziwa, dostosowana do adresata;
5. Poprawność układu treści, stylu i pisowni;
6. Estetyczny wygląd.

II. Schemat życiorysu

1. Dane ogólne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
2. Wykształcenie: nazwa szkoły, rok ukończenia (tylko istotne, najwyższe szczeble);
3. Historia zatrudnienia: nazwa firmy, okres zatrudnienia, stanowiska, najważniejsze obowiązki zawodowe, osiągnięcia;
4. Dodatkowe kwalifikacje: posiadane uprawnienia, odbyte kursy zawodowe np. obsługa komputera, obsługa urządzeń biurowych;
5. Zainteresowania, hobby: podajemy tylko wtedy, gdy mogą być istotne z punktu widzenia przyszłej pracy;
6. Referencje: jeśli są wymagane, to podajemy na ogół dane dwóch osób, które mogłyby udzielić nam referencji.

Życiorys (curriculum vitae) jest podstawową formą naszej prezentacji.
Poprawnie napisany życiorys zwiększa nasze szanse na otrzymanie upragnionej posady. Dlatego ubiegając się o pracę musisz napisać swoje CV w taki sposób, aby przekonało ono osobę czytającą do włączenia Ciebie w proces rekrutacji.

Cel, jaki musisz osiągnąć, to zwrócić na siebie uwagę. Nie wystarczy tu samo zainteresowanie proponowanym stanowiskiem. Ważne jest, aby ukazać, że posiadamy odpowiednie umiejętności, doświadczenie i predyspozycje do jego pełnienia.

Wstępne wnioski na temat kandydata ubiegającego się o dane stanowisko można wyciągnąć na podstawie samego wyglądu życiorysu - brudna, postrzępiona kartka, błędy ortograficzne, ogólny chaos, brak koncepcji napisania CV nie najlepiej świadczą o kandydacie, a tym bardziej nie zachęcają prowadzącego rekrutację do jego przeczytania.

Życiorys musi być estetyczny i przejrzysty, napisany na komputerze lub maszynie, na papierze formatu A-4. CV nie powinno być dłuższe, niż dwie strony. Fakty przedstawiamy w odwrotnym porządku chronologicznym. Na początku podajemy informacje o naszym wieku i sytuacji rodzinnej, wykształcenie oraz stanowisko zajmowane ostatnio lub obecnie. Potencjalny pracodawca szybko znajdzie istotne dla niego informacje. Ważną częścią życiorysu chronologicznego są daty. Nie wolno o nich zapominać referując przebieg edukacji i dotychczasowej kariery. Wystarczy podać lata. Miesiące uwzględniamy w przypadku wymienienia wydarzeń trwających krócej niż rok. Zdolności, których nie uwzględniliśmy w opisie przebiegu edukacji i zatrudnienia, przedstawiamy pod wspólnym tytułem "umiejętności". Przy pojęciach ogólnych (np. obsługa komputera) warto sprecyzować sfery, po których poruszamy się bez trudu. Ważne jest również, by skupić się na tych umiejętnościach, które będą przydatne w przyszłej pracy. W CV można, choć nie trzeba, określić swoje zainteresowania. Zwykle pracodawcy zwracają też uwagę na dodatkowe umiejętności, doświadczenie, osiągnięcia w poprzednich miejscach zatrudnienia, staż pracy, zainteresowania. Dzieje się tak dlatego, że pracodawcy poszukują osób, z którymi będą mogli związać się na dłużej, wartościowych, chcących wnieść swoje doświadczenie i umiejętności do firmy. Osób, które będą lojalne i będą identyfikowały się z firmą.

Najczęściej popełniane błędy w CV

1. Nie pisz na ilość, lecz na jakość. CV nie powinno być dłuższe niż 1 - 2 strony. Duża liczba nieistotnych informacji zniechęci czytającego do "dobrnięcia" do końca.

2. Unikaj ogólników, ale pisz zwięźle. Przedstaw swoje dokonania konkretnie i jednoznacznie posługując się np. liczbami (sprzedaż wzrosła o 10 %).

3. Nie ignoruj form prezentowania danych. Dla uzyskania czytelności i przejrzystości dokumentu potrzebne jest podkreślenie ważniejszych elementów w tym np.: nagłówka (wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp.) poprzez użycie wersalików (duże litery), pogrubień, kursywy.

4. Nie zapominaj o zachowaniu chronologii. Obecne zasady mówią o podawaniu informacji poczynając od tych najbardziej aktualnych, a kończąc na tych odległych w czasie. Nie musisz przy tym pisać o wykształceniu podstawowym, jako że jest ono w chwili obecnej obowiązkowe.

5. Nie pozostawiaj opisu swoich umiejętności bez określenia stopnia ich znajomości. Podanie stopnia znajomości języka obcego, czy obsługi komputera może przybliżyć Twoją szansę otrzymania pracy.

6. Nie przesyłaj dokumentu z błędami ortograficznymi, literowymi czy stylistycznymi. To może wzbudzać podejrzenie, że nie jesteś dokładny i nie przykładasz się do wykonywania czynności.

7. Nie fantazjuj przy opisywaniu swoich zainteresowań. Podanie ich jest bardzo istotne do określenia Twojej osobowości, ale poprzez wpisanie ich nieograniczonej ilości sprawisz wrażenie osoby, która zajmuje się wszystkim i niczym. Trzy konkretne zainteresowania będą brzmiały bardziej realistycznie.

Opracowanie: Elżbieta Krzykowska
Nauczyciel Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Wyświetleń: 3358


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.