Katalog

Halina Wójtowicz
Matematyka, Sprawdziany i testy

"Ułamki dziesiętne" - sprawdzian wiadomości z matematyki w kl. V szkoły podstawowej.

- n +

Sprawdzian wiadomości - ułamki dziesiętne klasa V szkoła podstawowa

Zadanie 1. Napisz słowami:

1,0025 - ...................................................................................................

Zadanie 2. Napisz za pomocą cyfr:

dwie całe i dwanaście dziesięciotysiącznych -.. ...........................

Zadanie 3.Zamień ułamek zwykły na ułamek dziesiętny i zapisz w postaci dziesiętnej:

7/8 =

2/3 =

Zadanie 4.Zamień ułamek zwykły na ułamek dziesiętny z dokładnością do części setnych

5/6 =

4/9 =

Zadanie 5.Wstaw odpowiedni znak:<,>,=

3,025 3,0025
1,20 1,20000
0,0101 0,00202

Zadanie 6. Wykonaj działania:

12,6 + 378,988 =
127,1 - 98,999 =
2,6 x 0,24 =
25,25: 1,5 =

Zadanie 7. Oblicz:

1,5 x 100 =
0,6: 100 =
12,4 x 10 =
132,2: 1000 =

Zadanie 8. Podnieś do potęgi:

(3/4)² =
(0,5)² =

Zadanie 9 *.Oblicz:

2,6 x 1/2 + 6,8: 2 2/5 =

(2/5 - 0,5)² + 3,5 =

Punktacja i kryteria ocen do sprawdzianu.
Punktacja:
Zad.1 - 2 punkty
Zad.2 - 2 punkty
Zad.3 - 4 punkty
Zad.4 - 4 punkty
Zad.5 - 3 punkty
Zad.6 - 8 punktów
Zad.7 - 4 punkty
Zad.8 - 4 punkty
Zad.9 - 9 punktów
____________
Razem:40 punktów
Oceny: 
37 - 40 - celująca
32 - 36 - bardzo dobra
27 - 31 - dobra
20 - 26 - dostateczna
13 - 19 - dopuszczająca
0 - 12 - niedostateczna

Opracowanie: mgr Halina Wójtowicz

Wyświetleń: 73864


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.