AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Czerwińska, Mariola Skwirowska
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Projekt edukacyjny - Święto Drzewa

- n +

Projekt edukacyjny klas innowacyjnych o tematyce ekologicznej

I. Apel dla uczniów klas 0-6 PSP nr 11 poświęcony "Sprzątaniu Świata"
"Sprzątanie Świata - Polska 2003".
HASŁO AKCJI: "ZIELONY ŚWIAT - ZIELONY DOM - ZIELONY PUNKT"

Cele akcji:
- rozwijanie troski wśród uczniów za stan środowiska,
- kształcenie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie wobec przyrody, niszczenie jej,
- rozwijanie edukacji odpadowej,
- promowanie recyklingu wśród społeczności uczniowskiej,
- budzenie szacunku do przyrody,
- zachęcanie do akcji i konkursów ekologicznych.
-
Narrator:
Los środowiska jest w naszych rękach. To od nas zależy jak będzie wyglądało w przyszłości. Czy będziemy żyć w otoczeniu gór śmieci, czy przepięknych zielonych krajobrazów...

W tym roku odbędzie się już dziesiąta - jubileuszowa polska edycja akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2003".

Akcja będzie przebiegała pod hasłem:" Zielony Świat - Zielony Dom - Zielony Punkt." 10 - lecie akcji pokrywa się z 10 urodzinami Fundacji Nasza Ziemia - koordynatora "Sprzątanie Świata". Ten podwójny jubileusz będziemy świętować w sposób właściwy dla tradycji sprzątania, pożytecznymi programami wspomagającymi zbiórkę selektywną, oszczędzaniem energii, ograniczaniem zbędnych opakowań, sadzeniem drzew, zakładaniem ogrodów i zieleńców.

Razem z Klubem Gaja przeprowadzimy program "Święto drzewa".

Uczeń I:
Zielony Punkt jest motywem przewodnim akcji. Produkty opatrzone tym znakiem są coraz częściej wybierane przez konsumentów, świadomych znaczenia recyklingu zużytych opakowań dla środowiska. Zielony punkt umieszczony na opakowaniu informuje klientów, że producent czy importer danego produktu wspiera odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w swoim kraju.

Uczeń II:
Każda klasa uczestnicząca w akcji otrzyma worki i rękawice oraz przydzielony teren do uprzątnięcia. Prosimy o segregowanie odpadów. Prosimy przedstawicieli klas o wystąpienie (każda klasa otrzymuje worki i rękawice oraz teren do uprzątnięcia).Zwracamy o zachowanie szczególnej ostrożności przy zbieraniu odpadów szklanych i metalowych.

Uczeń III:
Nasza szkoła bierze udział w zbiórce baterii i ogniw galwanicznych, które po zużyciu stają się niebezpieczne dla środowiska. W ramach tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata" zachęcamy uczniów klas 0 - 6 do zbierania zużytych baterii. W każdy piątek tygodnia wyznaczeni uczniowie zbiorą przyniesione przez was baterie . Klasa, która uzbiera najwięcej odpadów weźmie udział w losowaniu cennych nagród.

Uczniowie klas na zakończenie śpiewają piosenkę pt. "Ziemia wyspa zielona"

Narrator:
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do włączenia się w akcję. Bądźmy przyjaciółmi przyrody, twórzmy nasz zielony świat - pełen nadziei, marzeń i szacunku do każdej istoty.

II. Sprzątanie terenu wokół szkoły przez uczniów PSP nr 11
III. Złożenie sprawozdania z przebiegu akcji "Sprzątanie świata" do Urzędu Miasta -Wydział Ochrony Środowiska wraz z pracami plastycznymi uczniów.

SCENARIUSZ INAUGURACJI ŚWIĘTA DRZEWA

"Niech bije zielone serce drzewa"

Cel uroczystości:
- rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych i troskę o ochronę przyrody,
- ochrona drzew oraz popularyzacja znaczenia drzew w biosferze,
- zachęcenie uczniów do "ekologicznych zachowań",
- pobudzanie wyobraźni i fantazji uczniów,

Scenografia: wykonana przez dzieci na zajęciach z edukacji plastycznej - "Szczęśliwe drzewa", plakaty ekologiczne

IV. Zgłoszenie szkoły do ogólnopolskiego programu "Święta drzewa"
V. Wykonanie przez dzieci na zajęciach plastycznych plakatów nt. "Szczęśliwe drzewa". (dzieci z klas innowacyjnych o tematyce ekologicznej - kl. "0" oraz kl. VI "a")
VI. Apel dla uczniów szkoły (przygotowany przez uczniów klas ekologicznych- "0" i VI "a"

Scenariusz przedstawienia

Narrator 1

Miesiąc październik obfituje w wiele ekologicznych świąt:
- 5 październik - Światowy Dzień Zwierząt
- 9-10 październik - Dzień Ptaków
- 1-31 październik - Dni Ochrony Przyrody
- 10 październik - obchodzimy po raz pierwszy Święto Drzewa

Program edukacyjny Święto Drzewa jest poświęcony sadzeniu i ochronie
drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w biosferze. Z tej okazji nasza szkoła zgłosiła swoje uczestnictwo w do tego programu.

Gorąco witamy przybyłego na naszą uroczystość pana leśniczego mgr inż. Jacka Sobolaka, dyrekcję szkoły panią mgr Renatę Szlezyngier i panią mgr Jadwigę Pronobis, nauczycieli oraz uczniów klas 0-6.

Narrator 2

Ekologia to nauka, która radzi, jak w tym ziemskim domu mieszkać, żeby był zdrowy i długo służył wszystkim. Środowisko i jego piękno zależy od pracy i wysiłku wszystkich ludzi.

Dziecko 1

Słyszałem takie słowa:
"ochrona środowiska".
To jakaś sprawa nowa.
Co to znaczy powiedz?

Dziecko II

Jakby ci wytłumaczyć?
Gdy w lesie nie rzucasz śmieci,
i nie krzyczysz, strasząc zwierzęta,
gdy zimą ptaki dokarmiać pamiętasz,
gdy prowadzisz przez ulicę młodsze dzieci,
kiedy okno otwierasz na noc,
po dobranocce mówisz: "dobranoc",
nie marudząc do północy,
kiedy sam się co dzień kąpiesz,
a na półce z zabawkami często ścierasz kurz...
Myślę, że wystarczy już.
Jeśli postępujesz tak,
doskonały dajesz znak,
że bardzo ci jest bliska
ochrona środowiska.

Narrator

Na pewno wiecie co to jest przyroda? Posłuchajcie czy wiedzą o tym uczniowie z mojej klasy.

Dziecko III

To drzewa i kwiaty,
i liście i woda.
Motyl nad łąką,
biała stokrotka.

Dziecko IV

Przyroda jest wokół,
wszędzie ją spotkasz!
...Ptak rozśpiewany,
grające świerszcze...
Powiedzcie, proszę,
Co jeszcze? Co jeszcze?

Dziecko V

Kochaj przyrodę!
Szanuj przyrodę!
Omijaj w lesie
sadzonki młode!

Dziecko VI
Szanuj przyrodę!
Kochaj przyrodę!
Kwiatom w doniczkach
nie żałuj wody!

Dziecko VII

Dbaj o trawniki!
Niech koło domu
będzie wesoło!
Będzie zielono!

Piosenka "Każdy kwiat to mały świat"

Narrator:

Jeśli wiemy już, co to jest przyroda, to wiemy również, jak należy się zachować wobec niej. Nie jestem pewna, czy wszystkie dzieci, o tym wiedzą? Przekonajmy się o tym sami.

Na środek wychodzi dwoje dzieci - jedno przebrane za ziemię, drugie- przebrane za chuligana.

Ziemia - Kto ty jesteś?
Wandal- Wandal mały.
Z- Jaki znak twój?
W- Kij złamany.
Z- Gdzie wyjeżdżasz?
W- Nad jezioro.
Z- Co tam robisz?
W- Niszczę sporo.
Z- I co jeszcze?
W- Niszczę zieleń.
Z- Co potrafisz?
W- Bardzo wiele.
Z- A na przykład?
W- Krzyczę, śmiecę!
Z- A myć lubisz?
W- Auto w rzece.
Z- A kolega?
W- Także drze się.
Z- Co zaprószasz?
W- Ogień w lesie.
Z- A co zrywasz?
W- Kwiatki - listki.
Z- Komu szkodzisz?
W- Sobie, wszystkim.
Z- Czym w pień ciskasz?
W- Ostrą blaszką.
Z- Z jaką miną?
W- Bardzo dziarską.
Z- Twoje hobby?
W- Tranzystorek.
Z- A co wbijasz?
W- Kozik w korę.
Z- Kto twym wrogiem?
W- Grzyb pod lasem.
Z- Gdzie masz rozum?
W- Tego nie wiem!

Narrator

Często słyszymy o aktach wandalizmu w lesie, o niepoprawnym i bezmyślnym niszczeniu roślin i zwierząt, o braku szacunku dla natury, o wycieczkowiczach, którzy wszystko zaśmiecają.
Musimy pamiętać, aby żyć w zgodzie z naturą i chronić ją.
O roli drzew w przyrodzie i gospodarce człowieka opowie nam zaproszony gość.

Wysłuchanie pogadanki pana leśniczego o roli i znaczeniu drzew.

Narrator

Serdecznie dziękujemy za interesująca pogadankę (wręczenie kwiatów).

Zapraszamy na konkurs "Śmieciosztuka". Konkurs polega na stworzeniu wg własnego pomysłu pracy plastycznej wykonanej z odpadów posiadających symbol "Zielony Punkt". Czekają atrakcyjne nagrody. Termin oddawania prac - do 31.X.2003.

VII. Zasadzenie z panem leśniczym drzewka na terenie Nadleśnictwa - opiekowanie się sadzonką przez cały rok przez uczniów klas ekologicznych. Złożenie "Zielonego Ślubowania" - zobowiązanie się uczniów o ochronę środowiska.

VIII. Konkurs plastyczny "Śmieciosztuka"


REGULAMIN

KONKURS DLA UCZNIÓW PSP NR 11 ORGANIZOWANY POD HASŁEM "ŚMIECIOSZTUKA".

I. Cel konkursu:
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za problemy ekologiczne,
- nauka ekologicznego życia,
- segregacja odpadów

II. Termin i miejsce.
W terminie do 31 października uczniowie szkoły wykonują prace
wg własnego pomysłu z odpadów posiadających symbol "Zielony Punkt".
Prace oddawane są do pani mgr M. Skwirowskiej i pani mgr E. Czerwińskiej.

III. Uczestnictwo:
W konkursie uczestniczą chętni uczniowie z wszystkich klas PSP nr 11.

IV. Organizator.
Organizatorkami konkursu są nauczycielki klas innowacyjnych o tematyce ekologicznej PSP nr 11 w Ostrowcu Św. - mgr Elżbieta Czerwińska, mgr Mariola Skwirowska.

V. Zasady organizacji konkursu.
1. Na lekcjach wychowania plastycznego, zajęciach pozalekcyjnych lub w domu należy wykonać pracę z odpadów posiadających symbol "Zielony Punkt".
2. Każda praca winna zawierać następujące dane:
Nazwisko i imię dziecka
Która klasa
3. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorki.
4. Komisja dokona oceny prac w dwóch grupach wiekowych:
I. uczniowie klas 0 - III
II. uczniowie klas IV - VI
5. W każdej grupie wiekowej zostaną wyłonione 3-pierwsze miejsca nagrodzone upominkami rzeczowymi.

IX. Znalezienie pięknego, starego drzewa w okolicach szkoły - zaopiekowanie się nim. Ustalenie, czy drzewo ma wymiary pomnika przyrody, jeżeli tak, to zgłoszenie go do władz lokalnych. (klasy ekologiczne)

X. Odszukanie starych drzew - świadków ważnych wydarzeń - spisanie ich historii.

Opracowanie: Elżbieta Czerwińska
Mariola Skwirowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5298


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.