Katalog

Anna Musielak
Język polski, Sprawdziany i testy

"Tantal" - test kompetencji dla kl. V po cyklu lekcji mitologicznych

- n +

Moja propozycja na pracę z mitem pt. "Syzyf" w klasie V.

Scenariusz dwugodzinnej lekcji z języka polskiego w kl. V z wykorzystaniem komputera. "Syzyf" to mit prezentujący bohatera mitologicznego, który kocha uczty, biesiady, ale jest również wyjątkowo gadatliwy. Dzięki temu, jest to tekst bliski współczesnemu czytelnikowi. Jak przybliżyć życie tej postaci?
Oto mój pomysł na pracę z tym tekstem literackim z wykorzystaniem komputera. Połączyłam to co konieczne, obowiązkowe z tym, co dzieci lubią- z pracą na komputerze.

PRZECZYTAJ! WYKORZYSTAJ W PRACY! MOŻE MÓJ POMYSŁ ZAINSPIRUJE CIĘ!

Scenariusz dwugodzinnej lekcji języka polskiego w kl. V z wykorzystaniem komputera.

Temat: Życie i śmierć władcy Koryntu. ("Syzyf" wg W. Markowskiej)

Cel główny:

- doskonalenie umiejętności pracy z tekstem literackim z wykorzystaniem programów komputerowych: Microsoft Word, Microsoft Power Point," Słownik frazeologiczny" na CD, "Słownik wyrazów obcych" na CD, "Encyklopedia" na CD

Cele operacyjne:

Uczeń potrafi:

- wyjaśnić znaczenie niezrozumiałych wyrazów, korzystając z" Słownika wyrazów obcych" na CD, nieznanych postaci mitologicznych, korzystając z "Encyklopedii" na CD,
- otworzyć Microsoft Powert Point i narysować głaz,
- poszukać analogii w tekście mitu do narysowanego głazu,
- odczytać i zapisać dokument na dyskietce,
- odtworzyć chronologicznie treść mitu, porządkując zdarzenia zapisane w formie równoważników zdań,
- wycinać i wklejać różnymi sposobami tekst w edytorze tekstu,
- zapisać małą i wielką literą rzeczowniki (własne i pospolite),
- posługiwać się klawiaturą w edytorze tekstu,
- wykorzystać poznane przyciski paska formatowania w edytorze tekstu,
- wyjaśniać znaczenia związków frazeologicznych, wykorzystując "Słownik frazeologiczny języka polskiego" na CD,
- przyporządkować wydarzenia z życia bohatera poszczególnym związkom frazeologicznym.

Środki dydaktyczne:
- mit "Syzyf" wg W. Markowskiej,
- komputery,
- dyskietki z zadaniami,
- "Encyklopedia", "Słownik wyrazów obcych", "Słownik frazeologiczny" na CD

TOK LEKCJI

(Uczniowie przeczytali w domu mit pt. "Syzyf" wg W. Markowskiej. Podkreślili wyrazy, których nie rozumieją; postacie, których nie znają)

I PRACA Z E SŁOWNIKIEM I ENCYKLOPEDIĄ NA CD

1. Zgłoszenie przez uczniów wyrazów i postaci podkreślonych w tekście mitu.

2. Zapisanie na tablicy, zgłaszanych przez uczniów wyrazów i postaci, np. obol, Charon, cerber, Styks...

3. Podkreślenie wyrazów, których znaczenia szukamy w "Słowniku wyrazów obcych". Pozostawienie niepodkreślonych postaci, których sylwetek poszukamy w "Encyklopedii".

4. Podzielanie klasy na dwie grupy. Jeden zespół szuka znaczeń wyrazów w
" Słowniku wyrazów obcych ", drugi wyjaśnia, kim są postacie, korzystając z "Encyklopedii".

5. Uruchomienie z CD "Encyklopedii" i "Słownika wyrazów obcych".

- Wyszukiwanie znaczeń wyrazów, wyjaśnianie, kim są postacie.
- Przedstawiciele grup referują wyniki swojej pracy całej klasie.

II WPROWADZENIE DO TEMATU LEKCJI.

6. Otworzenie Microsoft Power Pointa.

-Narysowanie głazu i zapisanie na dyskietce. Kliknij Plik- Zapisz jako W oknie Zapisz w: wybierz Dyskietka 3,5(A) .

7. Odszukanie analogii tego przedmiotu do treści mitu. (Główny bohater- Syzyf- został ukarany przez Zeusa. Za przewinienia ma wtaczać głaz na górę).

DZIŚ NA LEKCJI ODTWORZYMY DZIEJE SYZYFA.

III LEKCJA WŁAŚCIWA

8. Zapisanie tematu lekcji: Życie i śmierć władcy Koryntu. (W. Markowska "Syzyf" )

9. Odtworzenie dziejów Syzyfa.

Uczniowie otwierają na dyskietkach ZADANIE 1, na którym znajdują się równoważniki zdań (plan ramowy mitu) i zadania do nich.

6. WIECZNE MĘKI SYZYFA W TARTARZE.
4. POWRÓT NA ZIEMIĘ ZA PRZYZWOLENIEM BOGÓW.
5. UWIĘZIENIE THANATOSA I NIEŚMIERTELNOŚĆ NA ZIEMI.
1. PANOWANIE SYZYFA.
3. MĘKI KRÓLA W HADESIE.
2. ŚMIERĆ WŁADCY KORYNTU.

Wykonaj polecenia:
- Wycinaj i wklejaj równoważniki zdań tak, by powstał chronologiczny plan wydarzeń z życia Syzyfa.
- Zmieniaj litery w tekście tak, by powstał zapis, który wskazywałby rzeczowniki własne i pospolite, początek i koniec zdania.
- Zapisz plan ramowy (Plik -Zapisz).
- Zastosuj pochylenie, zmień czcionkę na 16 w tych równoważnikach zdań, w których prezentowane jest życie Syzyfa na ziemi (1, 2, 4, 5)
- Zastosuj pogrubienie, zaznacz na czerwono równoważnik zdania, który odnosi się do narysowanego na początku lekcji głazu (6) .

Uczniowie zapisują zmiany. Plik - Zapisz. Zamknij okno.

10. Tworzenie związku frazeologicznego.

- Uczniowie otwierają z dyskietki Plik -Głaz.
- Odpowiadają, na czym polega tragizm tej postaci. (Syzyf wtacza na górę głaz, który osuwa się przed samym szczytem. Wykonuje pracę, która nigdy się nie skończy. Jest to praca nadaremna, nie mająca końca).
- Uczniowie pod rysunkiem wpisują tekst "praca ciężka, nadaremna, bez rezultatu".
- Zapisują zmiany. Plik - Zapisz. Zamknij okno.

11. Korzystanie ze "Słownika frazeologicznego".

- Otwarcie na dyskietce ZADANIA 2.
Wyjaśnij, korzystając ze "Słownika frazeologicznego" na CD, związki frazeologiczne.

A. puszka Pandory - źródło kłopotów
B. pięta Achillesa - słaby punkt
C. syzyfowa praca - praca nie mająca końca

- Wpisz wyjaśnienia znaczeń (posługuje się klawiaturą w edytorze tekstu) .
- Zapisz Plik- Zapisz. Zamknij okno.

IV PODSUMOWANIE LEKCJI.

Wskazanie w życiu Syzyfa wydarzeń, które odwoływałyby się do frazeologizmów z Zadania 2 na dyskietce. Wykonanie tego zadania poprzedzone jest krótką dyskusją , która uzasadni wybór wydarzenia i przyporządkowanie frazeologizmu.

12. Wróć na dyskietkę do Zadania 1.

- Przyporządkuj wydarzeniom z planu ramowego litery A,B,C- symbole frazeologizmów z Zadania 2.

6- C
1- B
5- A

- Zapisz zmiany. Plik- Zapisz. Zamknij okno.

13. Zebranie dyskietek- wydrukowanie zadań, które będą notatką z lekcji, jak i podstawą do ocenienia pracy uczniów na lekcji.

V PRACA DOMOWA

1. Opowiedz jedno wydarzenie tak, jakbyś był(-a) Syzyfem albo jednym z bohaterów z mitu pt." Syzyf".
2. Napisz trzy zdania, w których zastosujesz związki frazeologiczne z zadania 2 , znajdującego się na dyskietce.

Opracowanie: Anna Musielak

Wyświetleń: 9412


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.