Katalog

Ewa Sośnicka
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Mleko i jego przetwory w żywieniu człowieka - test

- n +

Mleko i jego przetwory w żywieniu człowieka - test

Test obejmuje pytania z tematu: "Mleko i jego przetwory w żywieniu człowieka"

Przedmiot: zasady żywienia i technologia gastronomiczna

Klasa: druga, technikum hotelarskie

W pytaniach z wyborem należy zakreślić kółkiem lub krzyżykiem wybraną odpowiedź.

W razie pomyłki należy wyraźnie przekreślić daną odpowiedź i zaznaczyć inną.

Poza pytaniami z możliwością wyboru są pytania, które należy uzupełnić przez napisanie odpowiedzi.

Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje się 1 punkt

Ilość możliwych punktów do zdobycia jest 50.
Życzymy powodzenia.


1. Racjonalne żywienie polega na takim doborze produktów, aby pokarm dostarczał organizmowi:
a) wszystkich niezbędnych białek
b) NNKT o proporcji 1:1:1 kw. linolowego, kw. linolenowego, kw. arachidonowego
c) wszystkich składników niezbędnych do życia w odpowiednich ilościach i odpowiednim czasie.

2. Białka zbudowane są z:
a) wapnia, azotu, potasu, tlenu
b) azotu, węgla, cynku, wodoru
c) azotu, węgla, wodoru, tlenu

3. Normy białka dla młodzieży:
a) 1g/1kg masy ciała
b) 2g/1kg masy ciała
c) 4g/1kg masy ciała

4. Podkreśl źródła białka pełnowartościowego:
mięso, mleko, owoce, ryby, warzywa, masło, suche nasiona roślin strączkowych

5. O wartości biologicznej białka pełnowartościowego decyduje:
a) zawartość aminokwasów egzogennych
b) zawartość grup prostetycznych
c) zawartość białek prostych


6. Około 90% mleka stanowi:
a) wapń
b) woda
c) białko

7. Białka występujące w mleku to:
a) miogen, miozyna, kazeina
b) albuminy, globuliny, kazeina
c) sernik, albuminy, miozyna

8. Zawartość witaminy A i karotenu zależy głównie od:
a) zawartości tłuszczu w mleku i sposobu żywienia krów
b) pory roku i warunków atmosferycznych
c) sposobu żywienia krów i ilości płynów

9. Cukier mlekowy to inaczej:
a) sacharoza
b) glukoza
c) laktoza

10. Obce zapachy i posmak mleka mogą być wywołane przez:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

11. Kwasowość mleka świeżego ma wartość:
a) od 5,6-6,2 pH
b) od 6,8-7,5 pH
c) od 6,5-6,7 pH

12. Miano coli to:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

13. Miano coli dla mleka pasteryzowanego nie powinno przekraczać:
a) 0,1
b) 0,01
c) 0,001


14. Normalizacja mleka to:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

15. Homogenizacja mleka to:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

16. Mleko po udoju powinno być w pierwszej kolejności:
a) przecedzane
b) schładzane
c) transportowane do zlewni

17. Podczas pasteryzacji mleka zostają zniszczone:
a) formy wegetatywne
b) formy przetrwalnikowe

18. Jedną z potraw z mleka kwaśnego jest:
a) serwatka
b) bawarka
c) chłodnik

19. Rozcieńczanie mleka wodą powoduje:
a) zmniejszenie gęstości mleka
b) zwiększenie gęstości mleka
c) nie ma wpływu

20. Bio-Jogurt jest wzbogacany szczepami bakterii:
a) Escherichia coli i Shigella
b) Bacillus i Proteus
c) Lactobacillus acidophilus i Biofidobacterium

21. Na czym polegają właściwości lecznicze niektórych napojów fermentowanych
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
..................................................................................
...................................................................................

22. Śmietanka kremowa zawiera:
a) 9% tłuszczu
b) 18% tłuszczu
c) 30% tłuszczu


23. Podkreśl właściwą odpowiedź:
a) sery to produkty z mleka lub serwatki
b) sery to produkty ze śmietanki lub mleka
c) sery to produkty ze śmietany lub mleka

24. Większą ilość związków wapnia zawierają:
a) sery twarogowe
b) sery podpuszczkowe

25. Enzym podpuszczkę otrzymuje się z:
a) żołądków cieląt
b) żołądków baranich
c) żołądków drobiu

26. Wartość witaminowa serów twardych zależy od:
a) zawartości w nich białek
b) od stopnia tłustości serów
c) od mocy użytej podpuszczki

27. Wady sera mogą powstać w wyniku
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

28. Leniwe pierogi wykonuje się z sera:
a) twarogowego
b) podpuszczkowego
c) topionego

29. Sery topione otrzymuje się bezpośrednio z:
a) serwatki
b) sera podpuszczkowego
c) sera twarogowego

30. "Kożuszek" na ogrzewanej powierzchni mleka powstaje w wyniku:
a) rozbicia kuleczek tłuszczu
b) ze ścinających się białek
c) ze zniszczonych witamin

31. Aminokwasy egzogenne to takie, które organizm może wytworzyć sam, jeżeli zabraknie ich w pożywieniu
a) tak
b) nie

32. Stosunek białka pełnowartościowego do niepełnowartościowego dla dzieci wynosi 1:3
a) tak
b) nie

33. Mleko zawiera duże ilości żelaza
a) tak
b) nie

34. Bardziej korzystne dla wartości mleka jest jego ogrzewanie:
a) w małych ilościach
b) w dużych ilościach

35. Sterylizacja obniża wartość odżywczą mleka:
a) tak
b) nie

36. Mleko w proszku ma % wody:
a) 4%
b) 8%
c) 12%

37. Podczas pasteryzacji mleka następuje częściowa denaturacja białek, przez co staje się ono łatwiej strawne i przyswajalne:
a) tak
b) nie

38. Śmietanka ma wyższą kwasowość od śmietany
a) tak
b) nie

39. Masło jest tłuszczem lekko strawnym
a) tak
b) nie

40. Bakterie chorobotwórcze i wirusy w mleku mogą pochodzić od chorych zwierząt i ludzi stykających się z mlekiem
a) tak
b) nie

41. Jogurt nazywa się czasami mlekiem węgierskim
a) tak
b) nie

42. Mleko jest źródłem fosforu dla człowieka
a) tak
b) nie

43. Pora roku ma wpływ na skład i jakość mleka
a) tak
b) nie

44. Zdolność podstojowa mleka polega na zmianie gęstości mleka w czasie
a) tak
b) nie

45. Mleko spożywcze wyborowe ma 3,4% tłuszczu
a) tak
b) nie

46. Z mleka słodkiego sporządza się kisiele mleczne
a) tak
b) nie

47. Kefir otrzymuje się z mleka pasteryzowanego przez dodatek pleśni kefirowych
a) tak
b) nie

48. Głównym surowcem do produkcji bryndzy jest mleko kozie
a) tak
b) nie

49. Sery twarogowe mają duże znaczenie w żywieniu ludzi chorych i dzieci
a) tak
b) nie

50. Mleko homogenizowane surowe szybko jełczeje
a) tak
b) nie

Opracowanie: mgr inż. Ewa Sośnicka

Wyświetleń: 12332


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.