Katalog

Ewa Łapińska-Szarejko
Język polski, Zadania

Zadania do lektury "Krzyżacy" H. Sienkiewicza

- n +

Praca metodą zadań do lekury na lekcjach języka polskiego w gimnazjum

WSTĘP

Od kilku lat w swojej pracy wykorzystuję przygotowane przeze mnie dla uczniów "zadania do lektur". W założeniu chciałam usystematyzować czytanie moich uczniów. (jedna książka co miesiąc). Dziś przede wszystkim służą one: do doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem, do poszukiwania kontekstów kulturowych, do wyrabiania potrzeby sięgania do różnorodnych informatorów, do interpretacji intersemiotycznych (np.: rysunek, afisz),do tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych, czy do przygotowywania prezentacji dla kolegów w klasie. Ponadto "zadania do lektury" pozwalają uczniowi zaplanować pracę z książką, bowiem zadania są pogrupowane wg ocen. To uczeń decyduje, na jaką ocenę zamierza zaliczyć kartę pracy.
Obecnie dysponuję "zadaniami do lektury" przygotowanymi do 20 książek. W ramach tej publikacji zaprezentuję jedną kartę pracy.

A oto w jaki sposób można pracować z prezentowanymi "zadaniami do lektury":

METODY PRACY:

1. Rozdaję "zadania do lektury" wraz z poleceniem czytania (np.: raz w miesiącu). Następnie sprawdzam i wykorzystuję podczas omawiania książki.
2. Można wykorzystywać tylko niektóre zadania podczas pracy z lekturą np.: prace domowe lub praca w grupach.
3. Można sprawdzić rozumienie tekstu przeczytanego przez uczniów w formie sprawdzianu.

Mgr Ewa Łapińska- Szarejko

........................................
imię i nazwisko ucznia

Zadania do lektury "Krzyżacy"
H.Sienkiewicza

I na ocenę dostateczną

1.Sporządź notatkę biograficzną H.Sienkiewicza.
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

2. Na podstawie notatki spróbuj odpowiedzieć, dlaczego XIX-wieczny pisarz sięgał do przeszłości Polski i tworzył powieści historyczne?
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

3. Wskaż wydarzania historyczne, stanowiące ramy czasowe fabuły w "Krzyżakach".
.od.......................................................
.do.......................................................

4. W powieści występują postacie historyczne i postacie fikcyjne. Wypisz po 5 przykładów.

 
Postacie fikcyjne Postacie historyczne
 
 


5. Najobszerniej opisywaną w powieści warstwą społeczną jest rycerstwo: polskie i krzyżackie. Wpisz do tabeli po 5 określeń charakteryzujących rycerzy.
Rycerze polscy Rycerze krzyżaccy
  


II na ocenę dobrą

6. Jakie cechy na podstawie powieści uznałbyś za charakterystyczne dla ludzi średniowiecza? Wpisz po 2 określenia, biorąc pod uwagę:
wiedzę o świecie...............................................................
stosunek do władzy królewskiej.......................................
stosunek do religii.............................................................
stosunek do wojny.............................................................
7. Wypisz z powieści 2 przykłady opisanych obyczajów rycerskich.
..................................................................
..................................................................
8. Na poniższej mapie zaznacz trasę wędrówki Zbyszka lub Maćka.
MAPA POLSKI XVw.
9. określ główne wątki powieści:
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

III na ocenę bardzo dobrą

10. Objaśnij wypowiedź Maćka z Bogdańca na temat Zakonu: "A ich potęga na krzywdzie ludzkiej i na zdradzie stoi".
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

11. Wypisz 6 archaizmów i objaśnij, co one znaczą. Możesz korzystać ze słownika etymologicznego lub z kontekstów.
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

12.Zaprezentuj jedną, wybraną postać historyczną (ćw.4). Zbierz informacje, ciekawostki z jej życia, ilustracje, portret Forma prezentacji dowolna.

Opracowanie: Ewa Łapińska-Szarejko

Wyświetleń: 9412


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.