Katalog

Urszula Stanek
Zawodowe, Scenariusze

Lokalizacja zakładów usługowych

- n +

Scenariusz lekcji

Przedmiot: Przygotowanie do działalności usługowej.
Temat: Lokalizacja zakładów usługowych.
Klasa - I Liceum Profilowane - usługowo - gospodarczy

Cele lekcji
a/ wiadomości - uczeń:
- zna klasyfikacje usług
- podaje czynniki wpływające na lokalizację usług
- charakteryzuje lokalny rynek usług
b/ umiejętności - uczeń:
- wskazuje jakie usługi występują na rynku lokalnym
- analizuje jakie czynniki wpływają na podaż i popyt usług
- wnioskuje czy konkurencja w świadczonych usługach jest duża

Metody pracy

Formy pracy - indywidualna , w grupach
Środki dydaktyczne - mapa miasta szkoły, logo zakładów usługowych, mapa konturowa wykonana przez ucznia
Literatura - słownik, podręcznik.

Tok lekcji

I. Faza wprowadzająca
1. Sprawy organizacyjno porządkowe.
2. Sprawdzenie wiadomości koniecznych do realizacji tematu.
- rodzaje usług
- cechy usług
- sprawdzenie zespołów - lider grupy przekazuje w jaki sposób gromadził istniejącą lokalizację przedsiębiorstw na przydzielonym terenie miasta.

II. Faza realizacji
1. Zapisanie tematu lekcji.
2. Podanie celów lekcji.
3. Omówienie czynników lokalizacji.
4. Wykonanie mapy lokalnego rynku uslug.
- uczniowie przynoszą zebrany materiał
- lider grupy czuwa nad właściwym umiejscowieniem opracowanego materiału na mapie konturowej miasta.

III. Faza podsumowująca
1 Podsumowanie lekcji- pytania do rekapitulacji:
- od czego zależy podaż usług?
- od czego zależy popyt na usługi?
- które usługi są najlepiej rozwinięte?
2. Zadanie pracy domowej.
Na podstawie lokalnych danych wyciągnij wnioski czy podaż usług jest zrównana z popytem?
3. Ocena pracy uczniów.

Opracowanie: Urszula Stanek
nauczyciel Zespołu Szkół Gospodarczych
w Elblągu

Wyświetleń: 1471


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.