Katalog

Jolanta Świątek
Różne, Sprawdziany i testy

Test na kartę rowerową - klasa IV.

- n +

Test na kartę rowerową klasa IV

1. Jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni obowiązuje:
a) tylko na jedniach o jednym kierunku ruchu,
b) tylko na jezdniach dwukierunkowych,
c) na wszystkich jezdniach

2. W której sytuacji pojazd uznajemy za włączający się do ruchu:
a) podczas zmiany pasa ruchu,
b) przy wjeżdżaniu z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem przejazdu,
c) przy wjeżdżaniu z pobocza na jezdnię

3. Zawracanie jest dozwolone
a) na wiaduktach
b) na skrzyżowaniach, jeżeli znaki drogowe nie zabraniają,
c) na drogach jednokierunkowych

4. Kierujący rowerem poza obszarem zabudowanym:
a) powinien w miarę możliwości jechać poboczem,
b) powinien jechać jezdnią,
c) może jechać dowolną częścią drogi


5. Co oznacza ten znak?

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

6. Do jakiego rodzaju znaków zaliczany jest ten znak?


a) znaki ostrzegawcze,
b) znaki informacyjne,
d) znaki nakazu

7. Część drogi za miastem przeznaczona dla pieszych nosi nazwę?
_ _ _ _ _ _ _

8. Znak ten oznacza:


a) zakaz skręcania w lewo,
b) zakaz skręcania w lewo oraz zawracania,
c) zakaz tylko zawracania

9. Rower wykorzystywany do ruchu na drodze publicznej powinien być wyposażony w światła pozycyjne i odblaskowe:
a) zawsze,
b) tylko w okresie od zmierzchu do świtu,
c) nie musi być wyposażony w te światła- wystarczy, że rowerzysta używa pulsującego, czerwonego światła umieszczonego z tyłu.
10. Jazda rowerem po chodniku jest:
a) zawsze zabroniona,
b) zawsze dopuszczalna, jeżeli rowerzysta uważa na pieszych,
c) dopuszczalna, gdy nie ma drogi (ścieżki) dla rowerów, a dopuszczalna prędkość na jezdni dla pojazdów samochodowych jest większa niż 60 km/h
11.Który znak jest zaliczany do grupy znaków zakazu:

a)

b)

c)

ODPOWIEDZI: ODPOWIEDZI:1c, 2c, 3b, 4a, 5 Droga z pierwszeństwem przejazdu, 6a, 7 POBOCZE, 8a, 9a, 10c, 11a.

Opracowanie: Jolanta Świątek

Wyświetleń: 146632


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.