Katalog

Maciej Dziedzic
Informatyka, Konspekty

Konspekt lekcji z przedmiotu podstawy informatyki - "Urządzenia We"

- n +

Urządzenia We

Konspekt lekcji

1. Przedmiot - Podstawy informatyki.
2. Prowadzący - Dziedzic Maciej.
3. Klasa - I, CKU
4. Temat - Urządzenia We
5. Czas trwania lekcji - 45 minut.
6. Miejsce lekcji - CKU
7. Cele lekcji:
a) Cel poznawczy - zapoznanie uczniów ze sprzętem WE stosowanym w komputerze, określenie zadań realizowanych przez poszczególny sprzęt.
b) Cel kształcący - poznanie realizowanych funkcji poszczególnych elementów, zadania realizowane przez poszczególne elementy.
c) Cel wychowawczy - zwrócenie uwagi na systematyczność pracy uczniów, zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat sprzętu komputerowego, kształtowanie pozytywnych postaw do przedmiotu, aktywizacja uczniów do samodzielnej pracy.
8. Metody dydaktyczne - wykład z elementami kierowanej dyskusji.
9. Forma organizacyjna - klasowo - lekcyjna.
10. Środki dydaktyczne - tablica, podręcznik, fizyczne elementy..
11. Plan lekcji:
 
Lp. Ogniwo lekcji Czas [min.]
1. Czynności organizacyjno-porządkowe. 5
2. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji i sprawdzenie zadania domowego. 10
3. Analiza głównego tematu: podanie podstawowych pojęć, definicji, wzorów, schematów. 20
4. Podsumowanie wiadomości. 7
5. Zadanie zadania domowego. 3
Razem: 45
12. Część szczegółowa:
Lp. Ogniwo lekcji Czynności wykonywane przez nauczyciela. Czynności wykonywane przez ucznia. Uwagi
1. Czynności organizacyjno-porządkowe Zaprowadzenia ładu i porządku, sprawdzenie obecności. Siadają na swoich miejscach, wyciągają zeszyty i podręczniki, przygotowują się do lekcji, odpowiadają na pytania nauczyciela.  
2. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji i sprawdzenie zadania domowego. Odpytuję dwóch wybranych uczniów, sprawdzam ich zadanie domowe, wcześniej pytam się czy ktoś nie odrobił zadania domowego i czy nikt nie zgłasza nie przygotowania, wyrażanie opinii o poprawności rozwiązań, ocena; pozostałym uczniom sprawdzam zadanie domowe przechodząc po klasie. Słuchanie uwag nauczyciela, odpowiedzi uczniów i analiza poprawności własnych zadań domowych. Spytać się czy ktoś nie ma zadania domowego
3. Analiza głównego tematu. Zapisanie na tablicy numeru lekcji, daty i tematu zajęć.
Temat: Urządzenia We
Podanie definicji urządzenia wejściowego - urządzeniem wejściowym nazywamy elementy przetwarzające sygnał analogowy na sygnał cyfrowy.
Podział:
Skaner - urządzenie przetwarzające tekst, rysunki na sygnał cyfrowy - możliwy do przetwarzania dalszego przez komputer
Stacja dysków - urządzenie umożliwiające wprowadzenie informacji do komputera przy pomocy nośnika elastycznego
Klawiatura - wprowadzenie informacji za pomocą klawiszy (102).
- enter - umożliwia potwierdzenie danej komendy
- Esc - anulowanie rozkazu
- Shift - pisanie dużych liter, górnych znaków
- Kursory
- Delete - kasowanie znaków za kursorem
Mysz - dynamiczne kursory
  
4. Podsumowanie wiadomości. Nauczyciel stara się podsumować powyższe wiadomości przez zadawanie pytań uczniom np.: Podaj przykładowe urządzenia WE, scharakteryzuj je? Uczniowie starają się odpowiedzieć na zadane pytania przez nauczyciela.  
5. Zadanie zadania domowego W domu uczniowie mają się nauczyć podanych wiadomości. Zapisanie zadania domowego do zeszytu.  

Opracowanie: Dziedzic Maciej

Wyświetleń: 3242


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.