Katalog

Małgorzata Kierzek
Język polski, Plany metodyczne

Rozkład materiału dla kl. V szkoły podstawowej z języka polskiego

- n +

Specjalna szkoła podstawowa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Debrznie

PLAN WYCHOWAWCZY KLASY V

Debrzno 2001r.

Plan wychowawczy klasy V oparty jest na założeniach Programu Wychowawczego Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla młodzieży niedostosowanej społecznie przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie.

Głównym założeniem niniejszego planu jest pomoc uczniom - wychowankom ośrodka w powrocie do środowiska otwartego.

Zadania zawarte w planie mają służyć pomocą w zmianie negatywnych postaw - często aspołecznych, w eliminowaniu agresji i awersji szkolnej, w nabywaniu umiejętności respektowania obowiązujących norm współżycia w społeczności klasowej, grupowej, a tym samym w kształtowaniu postaw pozwalających prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.


PLAN WYCHOWAWCZY KLASY V

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Zasady bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.
2. Kryteria oceniania i klasyfikacji.
3. Przedmiotowy System Oceniania.
4. Wybór kandydata do samorządu uczniowskiego.

II. WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM DIAGNOSTYCZNO-RESOCJALIZACYJNYM:
1. Systematyczne spotkania mające na celu:
a) eliminowanie negatywnych postaw wychowanków
b) zapobieganie przemocy i agresji
c) dbanie o prawidłowy rozwój osobowości uczniów
d) zmiany negatywnego stosunku do nauki szkolnej.

III. ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI NA PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
(ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, EMPATIA)
1. Kultura, środowisko lokalne:
a) wycieczki klasowe
b) biwak
c) udział w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym.
2. Życie ucznia w środowisku klasowym, grupowym, rodzinnym:
a) kształtowanie postaw estetycznych
b) rozwijanie zainteresowań
c) zachęcanie do organizowania pomocy słabszym kolegom
d) uczenie rozwiązywania problemów i konfliktów poprzez rozmowy i dyskusje
e) uczenie podejmowania samodzielnych decyzji, dokonywania właściwych i trafnych wyborów
f) rozmowy na temat wartości tradycji (Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne, Dzień Matki, Andrzejki, święta państwowe)
g) integracja zespołu klasowego poprzez wspólną zabawę, naukę i pracę
h) współdziałanie uczniów i wychowawców w celu rozwiązywania problemów klasowych i indywidualnych
i) prowadzenie profilaktycznych pogadanek w celu uświadomienia zagrożeń związanych z AIDS, alkoholizmem, nikotyną, w celu promocji zdrowia
j) prowadzenie lekcji wychowawczych z udziałem zaproszonych gości
k) podkreślanie i eksponowanie wartości ważnych w życiu człowieka - rodzina, nauka, praca
l) nawiązywanie bądź podtrzymywanie kontaktów z domem rodzinnym

IV. KSZTAŁTOWANIE POSTAW UCZNIOWSKICH
1. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą (formy grzecznościowe, szacunek, wrażliwość, poszanowanie cudzej własności)
2. Wyzwalanie pozytywnych reakcji i uczuć (dokonywanie wyboru między dobrem a złem)
3. Uczenie asertywności.

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V

WRZESIEŃ:
1. Sprawy organizacyjne. Wybór kandydata do samorządu uczniowskiego.
2. Co to jest tolerancja?
3. Które wartości uważam za najważniejsze?
4. Jeszcze raz o tym co ważne - wartości w moim życiu.

PAŹDZIERNIK:
1. Kryteria ocen z zachowania - dyskusja.
2. Ustalamy klasowe kryteria oceny z zachowania.
3. Alkohol to twój wróg.
4. Problemy współczesnego świata.

LISTOPAD:
1. Święto niepodległości - o czym musimy wiedzieć?
2. Zawody naszych rodziców.
3. Kim chciałbym być w przyszłości?
4. Organizujemy zabawę andrzejkową.

GRUDZIEŃ:
1. Światowy Dzień AIDS.
2. Jak możemy pomóc słabszym, starszym?
3. Tradycje świąteczne w naszym domu - Wigilia Bożego Narodzenia.

STYCZEŃ:
1. Czy mamy problemy? Czy potrafimy je rozwiązać?
2. Nasze hobby.
3. Potrafimy powiedzieć "nie" - sztuka odmawiania.
4. Podsumowanie I półrocza. Bezpieczeństwo zabaw podczas ferii.

LUTY:
1. Czy problem alkoholizmu dotyczy młodzieży?
2. Kolejne zagrożenie naszego zdrowia - nikotyna.

MARZEC:
1. Jak radzimy sobie ze złem?
2. Jeszcze raz o tym co powinniśmy wiedzieć o AIDS.
3. Jacy jesteśmy dla innych?
4. Podejmujemy trudne decyzje.

KWIECIEŃ:
1. O kim powiemy, że jest uczciwym i odpowiedzialnym?
2. Wielkanocne tradycje.
3. Co wiemy o sobie? Jakimi jesteśmy uczniami, dziećmi?

MAJ:
1. Ważne daty (1, 3, 8 maja)
2. Sztuka przyjaźni.
3. Jesteśmy zespołem - czego dokonaliśmy?
4. Nasz dar największy - serce (Dzień Matki)

CZERWIEC:
1. Dzień Dziecka - prawa dzieci.
2. Zbliżają się wakacje - jak bezpiecznie je spędzimy?
3. Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu.

Opracowanie: mgr Małgorzata Kierzek

Wyświetleń: 6306


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.