Katalog

Katarzyna Broniecka, Dorota Bryl
Różne, Konkursy

Scenariusz i regulamin konkursu wiedzy OMNIBUS SP 38

- n +

Pomysł na konkurs

W naszej szkole organizujemy wiele konkursów, ale są one raczej wąskotematyczne. Wspólnie z koleżanką uczącą matematyki p. K. Broniecką postanowiłyśmy poszerzyć ofertę konkursów szkolnych. Opracowałyśmy konkurs wiedzy "OMNIBUS SP 38".Ma on za zadanie mobilizować uczniów do pogłębiania swej wiedzy szkolnej, samokształcenia, docierania do różnych źródeł informacji, rozwijania zainteresowań.

Celem naszym jest wszechstronny rozwój ucznia, kształcenie jego osobowości, wdrażanie do zdrowej rywalizacji.

Konkurs ten przyczyni się również do podniesienia jakości pracy szkoły.

Organizatorki
Dorota Bryl - nauczycielka języka polskiego Szkoła Podstawowa nr 38 Łódź
Katarzyna Broniecka - nauczycielka matematyki Szkoła Podstawowa nr 38

CELE KONKURSU "OMNIBUS SP 38"

1. Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej i samodzielności ucznia.

2. Wdrażanie do samokszkałcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej.

3. Wdrażanie do ról: aktywnego uczestnika zabawy, reprezentanta klasy, widza.

4. Wychowawczy aspekt zdrowej rywalizacji.

5. Kształcenie pozytywnych postaw uczniowskich.

6. Kształcenie umiejętności publicznej prezentacji swojej wiedzy.

7. Doskonalenie samooceny i możliwości ucznia.

8. Podwyższanie jakości pracy szkoły.

ZASADY FINAŁU KONKURSU "OMNIBUS SP 38"

Część I: 10 uczestników (uczniowie, którzy zdobyli 36 i więcej punktów w teście eliminacyjnym).

1. Każdy uczeń losuje numer(1-10) i zajmuje odpowiednie miejsce w półokręgu w sali gimnastycznej.
2. Pytania czyta uczeń. Zadaje je kolejno zaczynając od uczestnika z numerem 1.
3. Uczeń, który nie odpowie prawidłowo na pytanie odpada z gry.
4. Pierwszy uczeń, który udzieli prawidłowej odpowiedzi ma prawo wyznaczyć kolejnego pytanego, a jeśli ten nie odpowie wyznacza następnego itd.
5. Uczniowie wzajemnie wyznaczają się do odpowiedzi aż do momentu, w którym zostanie 3 uczestników. Przechodzą oni do części II finału.
6. Uczeń, który zadaje pytania potwierdza czy odpowiedź jest prawidłowa. Jeśli nie jest, odczytuje poprawną odpowiedź.
7. Uczniowie mają ok. 30 sek. Na zastanowienie, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego muszą udzielić odpowiedzi.

Część II: 3 uczestników.

1. Finaliści losują numerki (1-3) i zajmują miejsce przy odpowiednim stoliku.
2. Każdy finalista otrzymuje 3 szanse. Oznacza to, że może nie udzielić prawidłowej odpowiedzi 2 razy, a za trzecim odpada z gry.
3. Pytania zadawane są przez wybranego ucznia począwszy od finalisty z numerem 1.
4. Pierwszy finalista, który odpowie prawidłowo ma prawo wyznaczyć kolejnego pytanego, tak jak w części I.
5. Jeśli finalista udzieli prawidłowej odpowiedzi, to uczeń czytający pytanie musi to potwierdzić, jeśli odpowiedź jest nieprawidłowa uczeń czytający pytanie czyta prawidłową odpowiedź i zabiera finaliście szansę.
6. Jeżeli uczeń straci wszystkie szanse, to nie znaczy, że przegrał, ponieważ wygrywa ten finalista, który udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi w tej części finału.
7. Punkty będą zapisywane w specjalnie przygotowanej tabeli (zapisuje wyznaczony uczeń)
8. Finalista, który zostanie z jedną szansą lub szansami, ma prawo odpowiadać dalej aż do ich utraty.

NAGRODY W KONKURSIE "OMNIBUS SP 38"

1. Każdy z trzech finalistów otrzymuje 20 punktów z zachowania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania (udział w konkursie), cząstkową ocenę celującą z matematyki i języka polskiego, pióro marki Parker (zakupione dzięki pozyskanym przez organizatorki sponsorom).

2. Najlepszy z najlepszych otrzymuje dodatkowo wycieczkę do Rogowa (ufundowaną przez sponsora pozyskanego przez organizatorki).

3. Pozostałych 7 uczestników finału otrzymuje po 15 punktów z zachowania i cząstkowe oceny bardzo dobre z języka polskiego i matematyki.

4. Uczniowie, którzy nie przeszli do finału, otrzymują 10 punktów z zachowania.

KONKURS OMNIBUS 2003

1. Stolicą Polski jest:

A/ Wrocław

B/ Wałbrzych

C/ Warszawa

D/ Wisła

2. Prezydent naszego kraju nazywa się:

A/ Leszek Balcerowicz

B/ Jerzy Kropiwnicki

C/ Aleksander Kwaśniewski

D/ Donald Tusk

3. Dobro zwycięża zło, szczęśliwe zakończenie, to cechy:

A/ powieści

B/ opowiadania

C/ baśni

D/ bajki

4. Rozpoznaj i nazwij środki stylistyczne:

A/ "rzekł koń do żaby". ........................................

B/ "domki jak kostki do gry". ........................................

C/ "na gorącym kamieniu jaszczurka". ......................................

D/ "o szyby deszcz dzwoni". .......................................

5. Zastąp każdy podany wyraz innym, znaczącym to samo:

A/ strofa. .....................................

B/ wers. .....................................

C/ zgłoska. .....................................

6. Dopisz wyrazy bliskoznaczne do słowa deszcz:

A/.............................

B/. .....................................

C/.............................

D/. .....................................

7. Wpisz odpowiednie liczebniki:

A/ być................................ niebie
B/ wtrącić swoje. .................. grosze
C/ mieć. .................... lewe

8. Wskaż błędną formę:

A/ uczniów

B/ nauczycielów

C/ widelców

D/ panów

9.W podanym zdaniu podkreśl podmiot i orzeczenie.

Marcowe słoneczko spowodowało delikatne ożywienie przyrody.

10. Wskaż zdanie złożone:

A/ To zadanie z matematyki sprawiło mi wiele kłopotów.

B/ Pierwszą stolicą Polski było piękne miasto Gniezno.

C/ Uczyłem się dużo, więc dostałem piątkę.

D/ Nie wiedziałem o niebezpiecznej przeszkodzie na torze.

11. Utwórz przymiotniki pochodne:

A/ Polska. ..................................

B/ Francja. ..................................

C/ Włochy. ..................................

D/ Czechy. ..................................

12. W jakich miejscowościach znajdują się zabytki?

A/ Kolumna Zygmunta. ..............................................

B/ Wawel. ............................................
.
C/ Kopalnia soli. .............................................

13. Znany polski kompozytor to:

A/ M. Kopernik

B/ F. Chopin

C/ H. Dąbrowski

D/ J. Słowacki

14. W którym zestawie znajduje się błąd ortograficzny?

A/ żółw, żyrafa, hipopotam

B/ żbik, grzechotnik, żóbr

C/ Kuna, puma, muł

A/ Królewna. ...................................

B/ Sierotka. ...................................

C/ Janko. ...................................

D/ Szewczyk. ...................................

15. Zamień przymiotniki na wyrażenia przyimkowe:

A/ pasiasty koc. ............................................

B/ wełniany sweter. ............................................

C/ warzywna sałatka. ...........................................

16. Dopisz zaimki w odpowiedniej formie:

A/ słucham (ty). .......................

B/ widziałem (on). ......................

C/ zapomniałem (oni). ......................

D/ myślę (ona). .....................

Opracowanie: Katarzyna Broniecka
Dorota Bryl

Wyświetleń: 5189


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.