Katalog

Elżbieta Kastelik
Sztuka, Scenariusze

Interpretacja plastyczna wiersza i piosenki "Dzień jeden w roku" - scenariusz lekcji sztuki

- n +

Interpretacja plastyczna wiersza i piosenki "Dzień jeden w roku"

Scenariusz lekcji sztuki

Cel ogólny: Wyrażanie różnymi środkami plastycznymi stanów emocjonalnych wywołanych przeżyciami.
Wartości wyrazowe gamy barwnej-barwy czyste i złamane.

Cele operacyjne:
* określa nastrój słuchanego utworu oraz uczucia jakie wywiera
* zna wartości wyrazowe barw czystych i złamanych
* potrafi wyszukać środki rytmizujące tekst
* potrafi uzewnętrznić własne doznania związane z odbiorem utworu literackiego i muzycznego oraz przetworzyć ich na język plastyczny
* zachowuje logikę kompozycji
* zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem
* zna tradycje związane z wigilią Bożego Narodzenia

Metody pracy:
* podające (pogadanka, opis)
* problemowe (dyskusja)
* eksponujące (ekspozycja, słuchanie utworu muzycznego)
* praktyczne (działalność plastyczna)
* problemowo - analityczna

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa

Materiały: papier, pastele

Środki dydaktyczne: tekst wiersza Kszysztofa Dzikowskiego "Dzień jeden w roku", płyta z piosenką "Dzień jeden w roku" w wykonaniu zespołu Czerwone Gitary, rekwizyty (kartki świąteczne, kawałek opłatka, wycięta z papieru gwiazda, biała serweta imitująca obrus, wiązka siana, talerzyk, sztućce, świeca), koło barw, plansze ilustrujących rodzaje barw, reprodukcje obrazów.

Czas trwania: jedna jednostka lekcyjna (45 minut)

Tok lekcji:

1. Czynności organizacyjne: przywitanie z klasą, przygotowanie stanowiska pracy.

2. Uczniowie rozwiązują rebus:


3. Nauczyciel czyta fragment wiersza Kszysztofa Dzikowskiego "Dzień jeden w roku".

Krzysztof Dzikowski

"Dzień jeden w roku"
/fragment/
Jest taki dzień,
bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień,
w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień,
w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już
każdy z nas zna od kołyski.

Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom,
tchnienie wiatru - płatkom śniegu.

Jest taki dzień,
tylko jeden raz do roku.
Dzień, zwykły dzień, który
liczy się od zmroku.
Jest taki dzień,
gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień,
dziś nam rok go składa w darze.

Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom,
tchnienie wiatru - płatkom śniegu.

4. Dyskusja: uczniowie nazywają dzień, o którym jest mowa i wyszukują
w tekście zdarzenia, które mają wtedy miejsce, szukają określeń: ciepły, spokojny, niosący pokój, radosny, znany, pełen życzeń, pojednania, jednoczący ludzi.

5. Uczniowie gromadzą się wokół stolika na którym umieszczone zostały rekwizyty, wypowiadają się na temat zwyczajów panujących w ich domach rodzinnych dotyczących wigilii Bożego Narodzenia.

6. Uczniowie dzielą wiersz na sylaby. Zapisują obok każdego wersu liczbę sylab. Podkreślają sylaby mocniej wymawiane. Starają się usłyszeć
i rozpoznać (wyklaskać) rytm wiersza. Wyszukują rymy oraz zwrotki
i wersy, które się powtarzają.
Wysuwają wniosek: "Dzień jeden w roku" jest tekstem piosenki.

7. Słuchanie piosenki "Dzień jeden w roku" w wykonaniu Czerwonych Gitar.
Jaki jest nastrój tej piosenki?
Uczniowie określają nastrój słuchanej muzyki oraz uczucia jakie wywiera.
Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na indywidualny charakter odbioru dzieła muzycznego przez każdego człowieka.

8. Interpretacja plastyczna utworu ze zwróceniem uwagi na barwy.

Przypomnienie podstawowych wiadomości o barwie - wykorzystanie koła barw oraz plansz ilustrujących rodzaje barw.
Barwy ciepłe: żółty, pomarańczowy, czerwony- kojarzą się ze słońcem, wywołują uczucie ciepła.
Barwy zimne: niebieski, zielony- wywołują uczucie chłodu.
Barwy czyste: barwy podstawowe (czerwony, żółty, niebieski)
i pochodne (pomarańczowy, zielony, fioletowy).
Barwy złamane: barwy powstałe przez dodanie czerni lub barw dopełniających.

Nauczyciel przedstawia reprodukcje obrazów, w których artyści wykorzystali barwy ciepłe i zimne oraz czyste i złamane dla podkreślenia w swoich dziełach nastrojów.

Z jakimi barwami kojarzą się wam określenia, które wyszukaliście w wierszu?
Jakich barw użyjemy malując nastrój wysłuchanego utworu?


Uczniowie słuchając wielokrotnie utworu malują pastelami ilustrację
do wiersza i piosenki wg własnej interpretacji. Próbują wyrazić stany emocjonalne wykorzystując gamę barw ciepłych i czystych.

9. Analiza i ocena prac uczniów- przygotowanie wystawki prac, omówienie i ocena prac.

10. Podsumowanie - przypomnienie wiadomości o wartościach wyrazowych gamy barwnej.

Opracowanie: Elżbieta Kastelik

Wyświetleń: 5168


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.