Katalog

Mariola Oleszczuk
Wychowanie fizyczne, Sprawdziany i testy

Ocena wiadomości z wychowania fizycznego za pomocą testu

- n +

Ocena wiadomości z wychowania fizycznego za pomocą testu

Kontrola i ocena pracy ucznia z wychowania fizycznego wzbudza wiele emocji. O ile oceniając sprawność fizyczną mamy pokaźny zestaw narzędzi pozwalających nam obiektywnie ocenić sprawność fizyczną lub rozwój fizyczny ucznia, o tyle trudniej jest nam ocenić jego wiedzę teoretyczną.

Opracowany przeze mnie test należy traktować jako propozycję sprawdzianu pewnego zakresu wiadomości w szkole ponadgimnazjalnej.

Test składa się z 30 pytań pod którymi znajdują się gotowe odpowiedzi. Zadaniem ucznia jest zakreślenie kółkiem poprawnej odpowiedzi, za którą otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie można uzyskać 30 punktów, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej przez ucznia.

TEST
wiadomości z zakresu przepisów gier sportowych i lekkiej atletyki

Nazwisko i imię..........................................
Klasa...........................................................


PIŁKA NOŻNA

1. Boisko do piłki nożnej o wymiarach zewnętrznych: długość 120m i szerokość 90m to:
A/ boisko pełnowymiarowe
B/ boisko niepełnowymiarowe
C/ boisko o przekroczonych dopuszczalnych wymiarach, określonych przepisami
2. Odległość linii kończącej pole karne od linii bramkowej boiska piłkarskiego wyrażona w metrach wynosi:
A/ 15,5
B/ 16,5
C/ 17,5
3. Punkt wyznaczający miejsce wykonywania rzutów karnych na boisku do piłki nożnej znajduje się w:
A/ polu bramkowym
B/ środkowym kole boiska
C/ odległości 11m od środka linii bramkowej
4. Zawodnik defensywy to:
A/ zawodnik linii obrony
B/ zawodnik linii pomocy
C/ zawodnik linii ataku
5. Maksymalna liczba zawodników jednej drużyny w piłce nożnej wynosi:
A/ 10
B/ 11
C/ 12

6. Mecz piłki nożnej trwa:
A/ 2 x 30min.
B/ 2 x 40min.
C/ 2 x 45min.

PIŁKA KOSZYKOWA

7. W meczu koszykówki uczestniczą w czasie gry:
A/ dwa zespoły po 5 zawodników
B/ dwa zespoły po 6 zawodników
C/ trzy zespoły po 4 zawodników
8. Prawidłowe maksymalne wymiary boiska do gry w piłkę koszykową określone
przepisami to:
A/ długość 26m, szerokość 15m
B/ długość 28m, szerokość 14m
C/ długość 28m, szerokość 15m
9. Zawodnik drużyny atakującej w piłce koszykowej może pozostawać w polu "3 sekund":
A/ 3 sekundy
B/ 5 sekund
C/ 4 sekundy
10. Prawidłowa średnica wewnętrzna obręczy kosza w piłce koszykowej oraz jej wysokość zawieszenia nad poziomem parkietu wynoszą odpowiednio:
A/ 45 cm i 305cm
B/ 42 cm i 300cm
C/ 40 cm i 310cm
11. Przy rzucie sędziowskim w piłce koszykowej uczestniczy następująca liczba zawodników drużyn przeciwnych:
A/ po 1 zawodniku
B/ po 2 zawodników
C/ rzut wykonywany jest bez udziału zawodników
12. Czas trwania meczu piłki koszykowej stanowią:
A/ dwie połowy zatrzymywanego czasu gry po 15min. każda
B/ cztery kwarty zatrzymywanego czasu gry po 10min. każda
C/ cztery kwarty zatrzymywanego czasu gry po 8 min. każda

PIŁKA RĘCZNA

13. Standardowe wymiary boiska do gry w piłkę ręczną określające długość i szerokość wynoszą:
A/ 40m i 20 m
B/ 40m i 25m
C/ 30m i 15m
14. Zaznaczona linią przerywaną, na boisku piłki ręcznej, linia 9m:
A/ to linia pola bramkowego
B/ to linia pola rzutów karnych
C/ to linia rzutów wolnych
15. Pełny czas trwania meczu seniorów w piłce ręcznej wynosi:
A/ 3 x 20 min.
B/ 2 x 30 min.
C/ 2 x 25 min.
16. Ilu zawodników jednej drużyny może znajdować się równocześnie na boisku do gry w piłkę ręczną:
A/ 7 (6 w polu i bramkarz)
B/ 6 (5 w polu i bramkarz)
C/ 7 (5 w polu i 2 bramkarzy)
17. Rozpoczęcie meczu piłki ręcznej następuje po gwizdku sędziego w momencie wprowadzenia piłki do gry w ściśle określonym miejscu, którym jest:
A/ linia końcowa boiska
B/ linia rzutów wolnych
C/ punkt wyznaczający środek boiska
18. Zawody piłki ręcznej sędziują sędziowie główni w liczbie:
A/ 2
B/ 3
C/ 4

PIŁKA SIATKOWA

19. Piłka siatkowa jest grą zespołową rozgrywaną pomiędzy dwoma drużynami z których każda liczy po 12 zawodników w tym grających na boisku i rezerwowych jest odpowiednio:
A/ 5 i 7
B/ 7 i 5
C/ 6 i 6
20. Boisko do gry w piłkę siatkową ma kształt:
A/ prostokąta
B/ kwadratu
C/ trapezu
21. Gra w piłkę siatkową odbywa się na dwóch równych polach o wymiarach 9m x 9m. W jakiej odległości od linii środkowej znajduje się linia wyznaczająca pole ataku:
A/ 3m
B/ 3,5m
C/ 4m
22. Częścią składową siatki w zawodach piłki siatkowej jest:
A/ słupek, na którym siatka jest mocowana
B/ antenka, ograniczająca wymiary siatki
C/ piłka siatkowa
23. W piłce siatkowej typowa wysokość siatki dla mężczyzn i kobiet wynosi odpowiednio:
A/ 2,50 i 2,30
B/ 2,43 i 2,24
C/ 2,34 i 2,42
24. Ile zmian zawodników można dokonać w jednym secie?
A/ 2
B/ 4
C/ 6

LEKKA ATLETYKA

25. Długość bieżni stadionu otwartego lekkoatletycznego winna wynosić nie mniej niż:
A/ 350m
B/ 300m
C/ 400m
26. Na którym dystansie biegu lekkoatletycznego nie wymagany jest bieg po jednym wyznaczonym torze od startu do mety?
A/ 200 m
B/ 400 m
C/ 800 m
27. Dystans biegu maratońskiego to:
A/ 42 km 195 m
B/ 42 km 295 m
C/ 41 km 195 m
28. Zawodnik uczestniczący w konkurencji skoku w dal może przekroczyć wyznaczoną linię odbicia o:
A/ 2cm
B/ 5cm
C/ jej przekroczenie powoduje, że skok jest nieważny(spalony)
29. W konkurencji pchnięcia kulą minimalny ciężar kuli dla mężczyzn i kobiet wynosi odpowiednio:
A/ 7,06kg i 3,96kg
B/ 7,26kg i 4,00kg
C/ 7,00kg i 4,00kg
30. Najbardziej utytułowany chodziarz Polski to:
A/ Andrzej Supron
B/ Artur Partyka
C/ Robert Korzeniowski

ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW.........................
OCENA. ................................


Uważam, że skala trudności przedstawionego testu nie jest zbyt wysoka, dlatego też uczniowie nie powinni mieć większych problemów z jego rozwiązaniem.

Opracowanie: Mariola Oleszczuk

Wyświetleń: 8448


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.