Katalog

Dobrosława Dzierzgowska-Herman
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Kwietniki i rabaty bylinowe - test dla technikum architektury krajobrazu

- n +

Kwietniki, rabaty bylinowe - test

TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

PRZEDMIOT: URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI

1. Kwietniki najlepiej zakładać:
a) przy arteriach komunikacyjnych
b) pod drzewami
c) na zieleńcach

2. Kwietniki powinno się oglądać:
a) z małej odległości
b) z dużej odległości
c) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

3. Do obsadzania kwietników służą m. in.:
a) byliny cebulowe
b) rośliny jednoroczne wysiewane wprost do gruntu
c) wysokie byliny zimujące w gruncie

4. W celu spulchnienia gleby pod kwietnik dodaje się:
a) kompost
b) torf
c) trociny

5. Odczyn podłoża kwietników powinien wynosić:
a) pH 4,5 - 5,5
b) pH 5,5 - 6,5
c) pH 6,5 - 7,5

6. Rośliny na kwietnikach należy sadzić w czasie:
a) chłodnych pochmurnych dni
b) ciepłych słonecznych dni
c) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

7. Po posadzeniu rośliny trzeba podlać:
a) silnym strumieniem wody
b) rozproszonym strumieniem wody
c) nie trzeba podlewać

8. Chwasty na kwietnikach należy usuwać:
a) mechanicznie zaraz po wzejściu
b) mechanicznie wyrośnięte
c) chemicznie

9. W okresie lata na 1m2 kwietnika należy dostarczyć:
a) 10 - 20 l wody
b) 20 - 40 l wody
c) 40 - 60 l wody

10. Byliny są cennymi roślinami, ponieważ:
a) nie wymagają pielęgnacji
b) odznaczają się dużą dekoracyjnością
c) wszystkie są mrozoodporne

11. Byliny ogrodowe pochodzą:
a) tylko ze strefy podzwrotnikowej
b) tylko ze strefy umiarkowanej
c) z różnych środowisk

12. Byliny można uprawiać:
a) tylko w miejscach nasłonecznionych
b) tylko na glebie żyznej i wilgotnej
c) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

13. Rośliny na rabacie bylinowej:
a) powinny wszystkie kwitnąć w tym samym czasie
b) powinny kwitnąć w różnym czasie
c) rośliny przekwitnięte zastępuje się kwitnącymi

14. Duże rabaty bylinowe obsadza się:
a) 20 - 30 gatunkami i odmianami
b) 30 - 40 gatunkami i odmianami
c) 50 - 60 gatunkami i odmianami

15. Rośliny na rabacie bylinowej powinny być rozmieszczone:
a) według wzrastających wysokości
b) na przemian wysokie z niskimi
c) wysokość roślin nie ma znaczenia w rozmieszczeniu

16. Byliny wysokie należy sadzić:
a) w dużych grupach gęsto rozmieszczone
b) w dużych grupach luźno rozmieszczone
c) w małych grupach luźno rozmieszczone

17. Ustalając sąsiedztwo roślin na rabacie należy:
a) uwzględnić tylko rozmiary
b) uwzględnić tylko cechy plastyczne
c) uwzględnić rozmiary i cechy plastyczne

18. Do tworzenia runa parkowego stosuje się byliny:
a) znoszące zacienienie
b) wymagające nasłonecznienia
c) wymagające dużej wilgotności

19. Pod rabatę bylinową najlepsze są gleby:
a) piaszczyste
b) gliniaste
c) piaszczysto - gliniaste

20. Przed założeniem rabaty bylinowej stosuje się nawozy:
a) wieloskładnikowe szybkodziałające
b) wieloskładnikowe wolnodziałające
c) nie trzeba stosować nawozów

21. Większość bylin wysadza się:
a) wczesną wiosną
b) latem
c) późną jesienią

22. Ustalając odstępy sadzenia bylin należy brać pod uwagę:
a) szybkość rozrastania się
b) wymagania glebowo - klimatyczne
c) porę kwitnienia

23. Spulchnianie gleby na rabacie bylinowej ma na celu:
a) tylko usuwanie chwastów
b) tylko ułatwienie dostępu powietrza do korzeni
c) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

24. Częste spulchnianie gleby można zastąpić:
a) pokryciem gleby warstwą ściółki
b) podlewaniem
c) ręcznym odchwaszczaniem

25. Cięcie bylin w celu rozkrzewienia wykonuje się:
a) możliwie wcześnie
b) późno, po wykształceniu korony
c) termin nie ma znaczenia

26. W czasie bezśnieżnych zim byliny płytko korzeniące się zamierają:
a) z braku tlenu
b) z zasuszenia
c) z przemarznięcia

27. Przykrywanie bylin na zimę dużą ilością liści grozi:
a) gniciem
b) przemarznięciem
c) przesuszeniem

28. Byliny najlepiej na zimę okrywać:
a) ziemią
b) liśćmi
c) słomą

29. Okrywanie bylin powinno wykonywać się:
a) przed nastaniem zimy
b) po pierwszych przymrozkach
c) po pierwszych mrozach

30. Najlepszym sposobem zasilania bylin jest:
a) stosowanie nawozów mineralnych
b) stosowanie rozłożonych nawozów organicznych
c) bylin nie trzeba zasilać

IMIĘ I NAZWISKO. ............................................

SKALA OCEN:


Niedostateczny...............................0 - 13 punktów
Dopuszczający.............................14 - 18 punktów
Dostateczny..................................19 - 23 punktów
Dobry............................................24 - 27 punktów
Bardzo dobry................................28 - 30 punktów

SUMA PUNKTÓW. ............................................

OCENA. .....................................................

  ch.

Literatura
[1]. Association of plastics manufactured in Europe(APME),Information leaflet, Bruxelles 1999,
[2]. Skrzypek M., Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2003, 5, 40-42
[3]. Seminarium "Opakowania a ekologia", TAROPAK 2003
[4]. Polaczek J., Recykling, 2003,9,18
[5]. Zieliński T., Ulejczyk B., Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2003,3, 46-50
[6]. Previero D.,Tworzywa 2003, 3, 38-39
[7]. Zieliński T., Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2003,1, 32-35
[8]. Polaczek J., Machowska Z., Wilgosz Z., Konferencja "Recykling Tworzyw Sztucznych", Wrocław 1998, 75

Opracowanie: Dobrosława Dzierzgowska-Herman

Wyświetleń: 6043


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.